Nieuwe melding Registreren Login vergeten? Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes per 10:00lt


07-06-2019 10:00 - KNMI - m.b.t. 07-06-2019 t/m 08-06-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 08 juni 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een actief laag boven de de Golf van Biskaje trekt noordoost en ligt vanmiddag bij Bretagne. Onze omgeving bevindt zich aan de voorzijde van een grootschalige hoogtetrog, met ons land gedurende de middag en avond tevens onder de linkeruitgang van een jetstreak. In de loop van de ochtend trekt van het zuiden uit een diffuus warmtefront het land binnen, waarna in een zuidoostelijke stroming continentaal tropische lucht het land binnenstroomt (Td2m tot 15 C). In de warme lucht ontstaat waarschijnlijk een W-O georiënteerde thermische vore, zuid hiervan draait de wind naar zuid. Het koufront bereikt Zeeland rond 15 UTC en trekt gedurende de avond van zuidwest naar noordoost over het land en verlaat rond 21 UTC het uiterste noordoosten. Het laag trekt in de nacht over East-Anglia en beweegt overdag over het midden van de Noordzee richting Noorwegen. Een occlusie die om de lagedrukkern heen gedraaid is schampt in de nacht naar zaterdag de westkust. Een tweede deel van de ingedraaide occlusie beweegt zaterdag overdag over het westen en noorden van het land. In de loop van de avond verlaat de occlusie het noorden van het land.

Modelbeoordeling:
Aandachtspunt is de passage van het koufront en de buienlijn later vanmiddag en eerste helft van de avond en de harde (gradient)wind bij het laag op zaterdag. Voor wat betreft de buien voor het koufront uit liggen de beide Harmonies redelijk op een lijn en hebben zoals gebruikelijk de meest extreme windstoten en hoeveelheid neerslag. Hirlam is een uur eerder met de buien, waarschijnlijk omdat hier de buien in de vore ontstaan, de beide Harmonies doen dat meer op de outflow van de buien die op het koufront zelf zitten. Ook voor de locatie en koers van het laag zitten de modellen redelijk op een lijn.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Vanmiddag voor het koufront uit met een ZO-stroming hogere temperaturen; tot 26°C in het oosten en zuidoosten. Achter de buienlijn en het koufront sterk dalend. Tx zaterdag van 14°C in het noordwestelijk kustgebied tot lokaal nog 19°C in het zuidoosten.

Wind:
Vandaag zien we zowel voor als na het koufront een 6 Bft, eerst met name wat verder buitengaats. De aandacht gaat echter uit naar de zware, mogelijk zeer zware windstoten bij de onweersbuien voor het koufront uit. Gegeven de relatief droge grenslaag van 5000 vt dik, en de wind in het profiel van ca. 35, lokaal 40 kn, lijken zware windstoten waarschijnlijk t.g.v. afkoeling door verdamping en neerwaarts impulstransport. Deze zullen voorkomen bij relatief geïsoleerde (super)cellen en in een later stadium vooral bij het gust front. Ook in de modellen is de duidelijke afkoeling in de koude poel te zien; in korte tijd daalt de temperatuur van 20-25 C naar 14-15 C. Harmonies berekenen op uitgebreide schaal rond 45 knopen, hier en daar rond 50 kn. T.g.v. van een eventuele rear inflow jet kunnen de windstoten zeer lokaal nog hoger uitvallen, de modellen komen zeer lokaal tot 65 kn. Deze waarden lijken gezien de ingrediënten realistisch. Tweede aandachtspunt is het de wind op zaterdag. In de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag geven alle modellen op zee en op het IJsselmeer ZW 8 Bft. De Harmonie 36 en nu ook Hirlam tippen in de westelijke kustdistricten in de ochtend soms net even aan de 9 Bft. Met zulke gemiddelde winden zijn de berekende windstoten van 75-90 km/uur op de kust ook reëel. landinwaarts zouden de uitschieters ook net even aan de 75 km/uur kunnen tippen, EC doet dit op uitgebreide schaal, hetgeen veroorzaakt wordt door het feit dat EC een grotere vlaagfactor hanteert dan de andere modellen. Hirlam laat alleen in de Limburgse heuvels uitschieters toe tot iets boven de 75 km/uur. De beide harmonies houden de zware windstoten beperkt tot de kustgebieden.

Bewolking:
De belangrijkste bron van lift zal vanmiddag in eerste instantie komen van de outflow (koudepoel) van de buien op het koufront. Dit is goed te zien wanneer je de T2m en de gust bekijkt in relatie tot waar de buien van het koufront zelf zich op dat moment bevinden. Gezien deze sterke forcering, en het onstabiele karakter van het profiel, lijkt initiatie een opgelegde zaak. De PVA t.g.v. de hoogtetrog en de linkeruitgang van de jetstreak zorgen voor grootschalige optilling, waardoor de inversie in combinatie met dagelijkse gang verdwijnt (dit is duidelijk te zien in de progtemps). De opbouw wordt dan onstabiel met een convectieve basis rond 5000 vt, en een EL rond FL300/320. De SBCAPE in Hirlam loopt in de warme sector op tot 1000-1500 J/kg, dit wordt ondersteund door HARM40 EPS. Overigens zijn de profielen boven de 5000 vt redelijk vochtig (PW rond 30 mm), dus entrainment zal niet heel veel impact hebben. Opvallend is wel de vrij diepe droge laag in de onderste 5000 vt. In de nacht naar zaterdag vlakbij het laag boven zee St, mogelijk onder 500 vt, zoals door de Harmonies en zelfs EC wordt berekend. Verder ook natuurlijk veel frontale bewolking bij de occlusie. Overdag in het de zuidoostelijke helft ook opklaringen en ook enkele Cb/TCu's tot max FL100. Later in de middag en avond van het zuiden uit opklarend.

Neerslag:
Kijkend naar de CAPE en windschering, hebben we te maken met multicel- tot supercelmodus. Gegeven de lijnvormige forcering lijkt multicel/lijnvorming (squall) waarschijnlijk. Echter de wind is in de gehele kolom zuidelijk; dit is tamelijk haaks op de oriëntatie van de forcering. Hierdoor zullen vooral in eerste instantie individuele cellen relatief makkelijk nog geïsoleerd blijven (in tegenstelling tot een windprofiel dat parallel staat op de forcering, dan zullen de cellen heel snel gaan interacteren en een aaneengesloten lijn vormen). Als dit gebeurt is tijdelijke ontwikkeling tot supercel zeker mogelijk. In een later stadium, als het systeem meer is opgelijnd (de relatief hoge windschering in de 0-3 km-laag is daarbij gunstig), is boogvorming een risico (wederom geholpen door de loodrechte oriëntatie van de wind in de kolom). Harm36 geeft ook een dergelijk signaal, tevens herkenbaar aan de bijbehorende sterke uitschieters t.g.v. de rear inflow jet. De CAPE-waarden zijn met 1000-1500 niet extreem hoog, maar genoeg voor hagel. Hagel tot 2 cm zal hoogstwaarschijnlijk gaan voorkomen. Als er (vooral initieel) sprake is van geïsoleerde cellen die de ruimte krijgen om zich goed te ontwikkelen, is 2-4 cm zeer lokaal zeker mogelijk. Het systeem beweegt zich haaks op de oriëntatie, en heeft een vrij hoge treksnelheid. PW is met 30 mm matig, niet extreem hoog. Harmonie komt met 10-15 mm in korte tijd, mogelijk lokaal iets meer. Dit lijkt realistisch, maar is vrij ruim beneden het oranje-criterium. Bij de occlusie zien we banden met lichte tot matige (soms buiige) regen. Zaterdag overdag in de zuidoostelijke helft ook een enkele losse bui.

Zicht:
Overwegend goede zichtcondities. In neerslag matige matige, in intensieve buien mogelijk slechte zichtcondities.

Paraaf meteoroloog: homan
Uitgifte: 07/06/2019 05.30 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007