14/06/2024 - (niet aangemeld)

Melden :: meedoen?

Als gezegd is de doelstelling van Skywarn het verzamelen en uitzetten van meldingen van extreem weer die betrouwbaar, relevant en actueel zijn. Daarvoor hebben we betrouwbare waarnemers nodig! Het is hierbij echt niet nodig om een stormchaser met mobiel internet en een auto vol camera's en andere apparatuur te zijn (hoewel dat wel handig kan zijn natuurlijk), iedereen kan hieraan meewerken, bij wijze van spreken vanaf eigen balkon, werkplek of achtertuin.

Wel is het belangrijk dat je de relevante weersverschijnselen goed herkent en qua hevigheid weet te duiden, foutieve meldingen zijn natuurlijk gezien de belangen van onze hoofdafnemers en partners erg storend - en wel zodanig dat foutief melden kan leiden tot uitsluiting als waarnemer! Verder moet je goed op de hoogte zijn van de (werking van de) meldmethode.

Je kan gemakkelijk en direct beginnen en meedoen door je te hier aan te melden. Je bent dan een klasse I waarnemer. Welke waarnemerklassen zijn er: