14/06/2024 - (niet aangemeld)

Melden :: verwerking van een melding

Mooi, je melding is ingediend en wat nu? Wat gebeurt er nu precies mee?

1. De melding wordt opgeslagen in de Skywarn database

Alle meldingen van voor Skywarn Nederland relevante verschijnselen en de bijbehorende meldcriteria halen worden opgeslagen in de database en zijn in principe daarna meteen voor iedereen die daar interesse voor, of belang bij heeft in te zien via het meldingenoverzicht. Alle deze meldingen - dus ook die over niet (meer) actuele gebeurtenissen - zijn daarmee ook beschikbaar voor gegevensexport: (selecties van) meldingen kunnen als databestand ter beschikking worden gesteld aan Skywarn deelnemers, externe partijen en deskundigen voor nader onderzoek en analyse van opgetreden extreem weer. Er is hierop slechts een uitzondering, namelijk als na onderzoek een melding status "Geweigerd" zou krijgen Zie onder "4. De status van een melding".

2. Is het een actuele melding?

Meldingen van gecertificeerde waarnemers die binnen 60 minuten na de waarneming van extreem weer zijn ingediend worden direct getwitterd naar het Skywarn Twitter-account (@SkywarnNL), dat is dus een aanbevolen account om te volgen voor Skywarn-waarnemers en andere geinteresseerden!

3. Communicatie van meldingen naar externe partijen

Alle meldingen in de database zijn beschikbaar voor partner-sites en zgn. hoofdontvangers (w.o. de belangrijke meteo- en brancheorganisaties incl. de landelijke weerdiensten). Hiertoe behoren o.a. het KNMI en de European Severe Weather Database (beheerd door de "European Severe Storms Laboratory" zodat de meldingen kunnen worden gebruikt om de verwachtingen van Estofex te kunnen toetsen. Meldingen gedaan bij Skywarn hoef je in het algemeen dus ook niet meer elders te melden. Zie voor meer info services.

4. De status van een melding

Elke melding krijgt status "Als ontvangen" - en dat zal in de meeste gevallen ook gewoon zo blijven staan. Alleen in bijzonder belangwekkende of juist twijfelachtige gevallen kan een melding status "In Onderzoek" krijgen en zal de melding worden beoordeeld a.d.h.v. expertise van geselecteerde klasse II en III waarnemers. Mogelijke uitkomsten zijn dan:

Het is bij beoordeling of "gewoon" raadplegen van een melding dus belangrijk dat er, voorzover mogelijk, ondersteunend materiaal aanwezig is. Je kan links naar beeldmateriaal, chaselogs, nieuwsberichten etc. aan een melding toevoegen als beschreven op "Melden: hoe?".