20/07/2024 - (niet aangemeld)

Cookies & Privacy

Waarom Skywarn persoonsgegevens nodig heeft

Om het waarnemersnetwerk en meldcentrale effectief te laten zijn is het nodig dat:

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

Door het invullen van de persoonsgegevens in het registratieformulier geef je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens als hieronder beschreven en verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

Gebruikmakend van geldende beveiligingsstandaarden neemt Skywarn alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bij Skywarn vastgelegde persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging of openbaarmaking. Als het desondanks zou komen tot een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de privacy van een of meer geregistreerde waarnemers of contactpersonen, zal Skywarn zo snel mogelijk informeren over het incident en, indien van toepassing, genomen maatregelen.

Gebruik van de persoonsgegevens

Kortom: bij weergave van meldingen worden geen persoonsgegevens getoond en je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven. Let wel, door het plaatsen van foto's (beeldmerk), toelichtingen of artikelen het kan zijn dat een waarnemer of auteur zelf zijn of haar identiteit prijsgeeft. Let hierop als dat niet gewenst is!

Voor contactgegevens van aangesloten meteo-organisaties en/of partnerwebsites geldt impliciet hetzelfde, zij het dat het in deze gevallen veelal om zakelijke gegevens zal gaan.

Bij foto's ingezonden voor gebruik in de Skywarn Beeldenbank wordt standaard de naam van de fotograaf en, indien van toepassing of  beschikbaar, het website-adres getoond. Bij het inzenden van foto's, maar ook m.b.t. reeds ingezonden foto's, kan per e-mail aan info@skywarn.nl worden aangeven of dat niet gewenst is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens zullen nooit door Skywarn aan derden worden doorgegeven. Door de gevolgde werkwijze zullen de persoonsgegevens uitsluitend op initiatief van de waarnemer zelf bij derden bekend kunnen worden.

Cookies en hyperlinks op de Skywarn website

De Skywarn website bevat uitsluitend een session-cookie om je login-status te bepalen. Er worden geen verdere cookies, statistieken, advertenties of enig inhoudelijk verband met sociale media waardoor je internetbezoek en/of -voorkeuren vastgelegd of gevolgd kunnen worden, gebruikt. De kosten van de Skywarn website en meldcentrale worden geheel uit particuliere middelen gedekt, er is geen sprake van enig winstoogmerk of commerciële binding.

N.B.: de Skywarn website bevat links naar websites van andere partijen. Skywarn is niet aansprakelijk voor de inhoud, privacybeleid en het gebruik van cookies op of door websites van andere partijen.

Rechten m.b.t. de persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen.* Daarnaast heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@skywarn.nl. Het is mogelijk dat Skywarn contact met je opneemt om te verifieren dat het verzoek ook daadwerkelijk door jou ingediend is.

*) Zie de profiel-pagina. Login-gegevens vergeten?