20/05/2024 (niet ingelogd)

Skywarn nieuws

Nieuwe ESWD meldcriteria per 1 mei 2014

13-06-2014 12:00 | Hans Stans | m.b.t. 01-05-2014

Per afgelopen 1 mei 2014 hanteert de European Severe Weather Database (ESWD) nieuwe meldcriteria. Voor de volledige info zie deze ESWD publicatie.
E.e.a. komt erop neer dat enkele fenomenen niet meer gemeld mogen worden en voor enkele andere verschijnselen wat strengere criteria van toepassing zijn.

Wat betekent e.e.a. voor Skywarn? Als bekend worden Skywarn meldingen door Skywarn doorgezet naar de ESWD zodat onze waarnemers niet dubbel hoeven te melden (zie swmpenv.php). Kijken we naar de Skywarn NL meldingen vanaf 1 mei:

01 09-06-2014 20:30 Schade
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
03 09-06-2014 12:50 Zware neerslag/wolkbreuk
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
05 09-06-2014 04:15 Onweer (vanaf 60 ontl./minuut)
06 26-05-2014 10:33 Hoos/tornado (contact oppervlak)
07 20-05-2014 22:15 Wallcloud/sokkelwolk
08 20-05-2014 22:05 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
09 20-05-2014 22:01 Wallcloud/sokkelwolk
10 14-05-2014 11:52 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
11 12-05-2014 13:25 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
12 10-05-2014 17:11 Schade
13 06-05-2014 16:26 Wallcloud/sokkelwolk

Het was al zo dat wallclouds en intens onweer niet gemeld mochten/konden worden, dus tot 1 mei zouden deze meldingen worden doorgezet:

01 09-06-2014 20:30 Schade
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
03 09-06-2014 12:50 Zware neerslag/wolkbreuk
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
06 26-05-2014 10:33 Hoos/tornado (contact oppervlak)
08 20-05-2014 22:05 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
10 14-05-2014 11:52 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
11 12-05-2014 13:25 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
12 10-05-2014 17:11 Schade

Nu worden ook funnelclouds niet meer gemeld.

Voor zware neerslag (03 in de lijst) geldt nu dat er een intensiteitsmeting moet zijn of bewijs van wateroverlast en/of schade. Dat ontbreekt in dit geval (alleen verminderd zichtcriterium gehaald) en dus kan deze melding niet worden doorgezet.

De hoos/tornado melding nummer 06 betrof een tweetal -of- zwakke spouts -of- stofhozen die zeer hoogreikend waren waarbij de hoogte van de wolkenbasis wel werd gehaald. Aangezien ze niet ontstonden vanuit een convectieve wolk en er niet door windmeting of beoordeling van schade is aangetoond dat windsnelheid > 25m/sec bedroeg kan dit volgens de nieuwe opvatting noch als een "lesser whirlwind" noch als tornado gemeld worden. Ik voorzie persoonlijk dat over hoosverschijnselen nog wel de nodige, strikt genomen niet meer geldige, meldingen zullen worden ingediend bij de ESWD ...

Dit betekent dat nu alleen de volgende meldingen zijn doorgezet:

01 09-06-2014 20:30 Schade (als "heavy wind")
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
12 10-05-2014 17:11 Schade (als "heavy wind")

Is dit erg? Nee hoor, de ESWD vraagt en wij bedienen ze van de gevraagde info. Maar het is wel belangrijk dit te weten als je jouw Skywarn melding naderhand niet terugvindt in de ESWD.

Deze aanpassing door de ESWD heeft geen gevolgen voor de Skywarn NL meldcriteria! Die blijven onveranderd, al zijn een paar tekstuele aanpassingen later niet uitgesloten mocht dat in de nieuwe situatie duidelijker zijn. Wij vinden dat de verschijnselen die nu niet meer in de ESWD worden opgenomen, wel belangrijk genoeg om te melden (mits criteria gehaald worden natuurlijk) en wel (1) omdat ze wel degelijk gevaar kunnen opleveren, (2) belangrijk zijn voor dossiervorming over opgetreden zwaar weer en "last but not least" (3) waarnemers kunnen helpen om het waarnemings- en beoordelingsvermogen van buiensituaties te trainen en te verbeteren.

Skywarn Aankondigingen / info

Sluiten