Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn - over het meldproces

En verder ...

Mooi, je melding is ingediend en wat nu? Wat gebeurt er nu precies mee, wat zijn de verschillen daarbij - en waar ligt dat dan aan?

1. De melding wordt opgeslagen in de Skywarn database

Alle meldingen van voor Skywarn Nederland relevante verschijnselen en de bijbehorende meldcriteria halen* worden opgeslagen in de database en zijn in principe daarna meteen voor iedereen die daar interesse voor of belang bij heeft in te zien via het meldingenoverzicht. Alle deze meldingen - dus ook die over niet (meer) actuele gebeurtenissen - zijn daarmee ook beschikbaar voor gegevensexport: (selecties van) meldingen kunnen als databestand ter beschikking worden gesteld aan Skywarn deelnemers, externe partijen en deskundigen voor nader onderzoek en analyse van opgetreden extreem weer. Er is hierop slechts een uitzondering, namelijk als na onderzoek een melding status "Geweigerd" zou krijgen Zie ook onder "De status van een melding".

*) Het kan voorkomen dat er via een partner-site Skywarn-meldingen binnenkomen van andere verschijnselen, deze worden niet in de Skywarn-database opgenomen maar wel in de service-database t.b.v. externe partijen die deze meldingen willen afnemen. Zie voor meer info sectie "codering verschijnselen" in de beschrijving van ons servicemodel.

2. Is het een actuele en/of recente melding?

Meldingen van gecertificeerde waarnemers die binnen 30 minuten na de waarneming van extreem weer zijn ingediend worden direct getwitterd naar het Skywarn Twitter-account (@SkywarnNL), dat is dus een aanbevolen account om te volgen voor Skywarn-waarnemers en andere geinteresseerden!

Recente meldingen zijn meldingen die waarnemingen betreffen van maximaal een week oud. Alle (actuele en) recente meldingen worden geschreven naar de service-database en zijn daarmee (o.m.) beschikbaar voor directe communicatie naar externe partijen, zie hieronder.

3. Communicatie van meldingen naar externe partijen

Alle meldingen in de service-database zijn meteen (via directe database-toegang) beschikbaar voor partner-sites en zgn. hoofdontvangers (w.o. de belangrijke meteo- en brancheorganisaties incl. de landelijke weerdiensten). Hiertoe behoren o.a. het KNMI en de European Severe Weather Database (beheerd door de "European Severe Storms Laboratory" (www.essl.org) zodat de meldingen kunnen worden gebruikt om de verwachtingen van Estofex te kunnen toetsen. Meldingen gedaan bij Skywarn hoef je in het algemeen dus ook niet meer elders te melden. Zie voor meer info het servicemodel.

4. De status van een melding

Elke melding krijgt status "Als ontvangen" - en dat zal in de meeste gevallen ook gewoon zo blijven staan. Alleen in bijzonder belangwekkende of juist twijfelachtige gevallen kan een melding status "In Onderzoek" krijgen en zal de melding worden beoordeeld a.d.h.v. expertise van geselecteerde klasse II en III waarnemers. Mogelijke uitkomsten zijn dan:

 • "Bevestigd":
  Na onderzoek is de melding geaccepteerd en bevestigd. Het verschijnsel past in de weersituatie van die dag en er is voldoende aanvullend / bevestigend materiaal.
 • "Niet bevestigd":
  Na onderzoek is en blijft de melding geaccepteerd en dus in de database, maar er waren onvoldoende aanwijzingen om de melding volledig te bevestigen. Let op, dit is dus geen afkeuring of zo, de melding is en blijft gewoon aanwezig maar kon niet worden bevestigd.
 • "Geweigerd":
  De melding wordt unaniem als pertinent vals of onwaardig beoordeeld en uit de database verwijderd. Dit zal alleen voorkomen in gevallen die overduidelijk foutief of bewust als "grapje" zijn ingediend. Mocht het oordeel na onderzoek niet eensluidend zijn kan het voorkomen dat de melding status "als ontvangen" terugkrijgt.
  Let op: geweigerde melding(en) kunnen leiden tot uitsluiting van de waarnemer! Pas dus op niet per ongeluk een melding in te dienen en gebruik als je wil oefenen het oefenmeldformulier!

Het is bij beoordeling of "gewoon" raadplegen van een melding dus belangrijk dat er, voorzover mogelijk, ondersteunend materiaal aanwezig is. Je kan links naar beeldmateriaal, chaselogs, nieuwsberichten etc. aan een melding toevoegen als beschreven op "Melden: hoe?".

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007