16/04/2024 - (niet aangemeld)

Spotterbericht 874

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotterbericht is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreme weersverschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Geldig 30-03-2024 10:00 - 31-03-2024 22:00
Uitgifte 30-03-2024 10:00

(Op een golf) in een uitgestrekt warmtefront behorend bij lagedruk over zuidelijk Frankrijk vormt zich een laag dat vandaag in NO-richting over ons land beweegt. Ten zuiden van de kern zal het warmtefront als koufront is oostelijke richting "teruggeduwd" worden en ten oosten van de kern wordt met een min of meer zuidelijke stroming zachte, onstabiele lucht aangevoerd. In deze luchtmassa kans op buien in een setting met een bescheiden paar honderd J/Kg MUCAPE met wel ruime 0-6km windschering. Dat zou vanmiddag goed georganiseerde multicell onweersbuien kunnen opleveren over alle (uiterst?) oostelijke gebieden. Beperkingen zijn het wolkendek, aanvoer van Saharastof op hoogte (beiden drukken de temperatuurstijging) en de treksnelheid en positie van het oostwaarts trekkende koufront (bij passage einde onweerkans).
Morgen bevindt de lagedruk zich over het zuiden van Scandinavië en wordt onder invloed van een laag ten zuidwesten van ons land de aanvoer van zachte lucht in een O/ZO stroming hersteld. Dat geeft m.n. voor het zuidoosten en oosten kans op onweer bij buien in (dan) een setting met opnieuw bescheiden CAPE bij minder schering.
Kortom: opnieuw een onzekere zaak als het gaat om de onweerkans.

Skywarn meldsysteem:
Extremen zitten niet in de verwachtingen zodat schade door blikseminslag vooralsnog enig aandachtspunt is.

Weerwaarschuwingen:
Er staan op moment van uitgifte van dit bericht geen weerwaarschuwingen uit.

UPDATE 31-3-2024 12:45 - twee  buiensituaties vanmiddag en vanavond, eerst bij een trogpassage tijdens maximum dagelijkse temperatuurgang,  vanavond bij passage van een lagedrukuitloper waarin convergentie een rol speelt, beiden van -zeg- zuid naar noord. Onstabiliteit en schering zijn vanmiddag beperkt, voor vanavond is meer CAPE beschikbaar en komen sommige berekeningen met (niet grootschalig, meer gebiedgewijs) verhoogde waarden voor 0-3km windschering en vorticiteit. Belangrijk zal zijn of e.e.a. zal/kan samenvallen, in beide buiensituaties is er i.i.g. (bescheiden) kans op onweer met veel neerslag op korte tijd en windstoten.

Voor de Skywarn aandachtspunten blijft schade door blikseminslag vooralsnog enig aandachtspunt.

Estofex komt met een Level-1 over o.a. een groot deel van de BeNeLux: "A level 1 was issued across S-central France to BENELUX and W Germany mainly for tornadoes and severe wind gusts".

Onweer/blikseminslag | Wind/storm (-schade)

Media (2)Meldingen (18)Sluiten