16/04/2024 - (niet aangemeld)

Spotterbericht 870

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotterbericht is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreme weersverschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Geldig 22-02-2024 09:00 - 23-02-2024 04:00
Uitgifte 22-02-2024 09:30

Op een golf in een enorm lang koufront bij lagedruk met de kern nabij IJsland ontstaat vanochtend over het Kanaal een storing, een laag met aan de zuid- en zuidwestkant een relatief klein maar venijnig windveld. Zowel de meteorologen als de meest geraadpleegde rekenmodellen hebben de nodige moeite om dit soort relatief kleine en snel ontwikkelende storingen precies te duiden als het gaat om timing, locatie en traject van de kern van het laag. Zelfs nu nog bij het zo laat verschijnen van dit bericht. Ter illustratie: gisteren "sprongen" de resultaten van ook de fijnmazige modellen nogal, zouden de meest intense windstoten voor (alleen ) de kusten zijn of juist meer voor landinwaarts - en daarin dan weer alleen voor het zuiden of niet? Ook de intensiteit wisselde nogal, model ID2 kwam op een gegeven moment zelfs met windstoten van 150-180 km/u landinwaarts!

Momenteel is er gelukkig wat meer duidelijkheid. De kern van het laag zal naar verwachting in de loop van vanmiddag en vanavond noordoostwaarts over zee westelijk van ons land trekken met als gezegd aan de zuid- en zuidwestkant het windveld met de zware windstoten, deze komen uit zuidwestelijke tot westelijke richting, aan de kusten en grote wateren tot 100-110 km/u, maar ook landinwaarts voor vrijwel het hele land tot 90-100 km/u. Het windveld verlaat in de loop van de nacht naar vrijdag ons land via het uiterste noordoosten.

Vanmiddag passeert het koufront, vanavond gevolgd door de "achter" de storing ingedraaide occlusie. Dit levert een interessante setting op met lage onstabiliteit maar wel ruime diepe (0-6km) windschering. Dit kan enkele goed georganiseerde pittige buien geven met daarbij kans op onweer en zware windstoten. Kanttekening hierbij is wel in hoeverre de condities hiervoor zullen samenvallen, de schering wordt meest landinwaarts berekend, de meeste buien wat meer westelijk. 

Let op: voor zowel de wind als de buien blijft het onzeker hoe heftig e.e.a. zal/kan uitpakken vandaag. Volg de berichtgeving van erkende media en meteo-organisaties!

Skywarn meldsysteem:
In de hoofdrol natuurlijk de windstoten die het meldcriterium (90 km/u) overschrijden. En verder eventuele schade daardoor of de schade na blikseminslag mocht het tot onweer komen.

Waarschuwingen:
Het KNMI waarschuwt met een Code Geel: "Vanavond komen er (zeer) zware windstoten voor. Landinwaarts tot 90 km/u, aan de kust tot 110 km/u. De wind komt uit een zuidwestelijke richting. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden." Estofex ziet de kans van georganiseerde buien (noemt kans op boogsegmenten en een enkele low-topped supercell): "A level 2 was issued for NW France and BENELUX mainly for damaging wind gusts and tornadoes. A level 1 was issued for N France, S UK, BENELUX, Germany and Denmark mainly for damaging wind gusts and tornadoes."

UPDATE 22/2 16:40 - Het KNMI heeft zojuist een weerwaarschuwing Code Oranje uitgegeven: "Vanavond kunnen, met uitzondering van de provincie Limburg, zeer zware windstoten optreden. Tevens komen (onweers)buien voor. Langs de kust, boven het IJsselmeer en boven het Waddengebied windstoten van meer dan 120 km/u. Boven land van meer dan 100 km/u. Later vanavond neemt van het westen uit de wind geleidelijk in kracht af."

Onweer/blikseminslag | Tornado/hoosverschijnsel(en) | Wind/storm (-schade)

Media (9)Meldingen (13)Sluiten