25/02/2024 - (niet aangemeld)

Spotterbericht 866

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotterbericht is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreme weersverschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Geldig 17-01-2024 08:00 - 18-01-2024 01:00
Uitgifte 17-01-2024 09:00

Een uitgebreide neerslagzone op een frontale zone bij een laag ten westen van Frankrijk betekent vandaag de nodige winterse perikelen, v.w.b. ons land vooral voor het zuidoosten in de vorm van langdurige sneeuwval bij temperaturen die tijdens de periode onder nul blijven. Voor het zuiden van Limburg vorming van (ruim) 10-15cm sneeuwdek tot middernacht, midden-Limburg 5-10cm, voor de noordelijke delen en het (ruime?) zuidoosten van Brabant enkele centimeters. E.e.a. kan natuurlijk de nodige overlast opleveren.
Voor NL wordt geen ijzel of ijsregen verwacht, maar over het zuidoosten van België, Luxemburg en bij de oosterburen delen van NRW en Rijnland-Palts kan het komen tot een uitgebreide ijzelsituatie. Voor België geldt een fors sneeuwdek vooral in een brede strook vanuit Henegouwen over het centrum naar het oosten/over de Ardennen.
Tot hoever de sneeuwval naar het noorden kan opdringen is niet helemaal zeker maar de modellen en verwachtingen houden het op het uiterste zuiden en zuidoosten.

Skywarn-meldsysteem: Zware sneeuwval alleen melden bij max. 200 meter zicht (het is minder dan vaak gedacht) en schade door gladheid (zal vaak verkeersperikelen betreffen). Verder maken noch sneeuwval noch gladheid deel uit van het meldsysteem.

Het KNMI waarschuwt met een Code Geel voor gladheid over vrijwel heel NL en over het zuidoosten voor sneeuwval: "Vanaf het einde van de ochtend gaat het in Limburg langdurig sneeuwen en vanaf begin vanmiddag ook in het zuidoosten van Noord-Brabant", zie https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/

In de 00z runs van resp. GFS, Harmonie en EC berekende totale sneeuwdek tot 01:00LT in de nacht naar donderdag, bronnen Weerplaza en WXCharts:

Winterse neerslag/gladheid

Media (6)Meldingen (7)Sluiten