Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes

18-10-2019 06:07 - KNMI - m.b.t. 18-10-2019 t/m 19-10-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 19 oktober 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een lagedrukgebied net ten westen van Ierland is ook op hoogte goed ontwikkeld en beweegt langzaam oostwaarts. In de polaire lucht met toenemende onstabiliteitsdiepte passeren restanten van occlusies. Vanochtend springt een scherpe hoogtetrog in het oog, waar vooruit zich een secundair grondlaag van het Ierse hoofdlaag afsplitst. Dit secundaire laag beweegt in de loop van vandaag over de Noordzee noordwaarts naar Zuid-Noorwegen. Later op de dag volgen in de stevige zuidwestelijke stroming dan nog een of meerdere troglijntjes, mogelijk onder invloed van de linkeruitgang van een jet. Zaterdag krijgen we van het zuiden uit te maken met een golvende barocliene zone die boven Zuidwest-Europa in de polaire lucht is ontstaan.

Modelbeoordeling:
De St die we actueel vooral boven het noorden van het land zien zit nauwelijks in de Harmonies. Ec en Hirlam geven een wat beter signaal hiervoor. Belangrijkste aandachtspunt is de passage van een buiengebied vandaag overdag onder invloed van de scherpe hoogtetrog. Alle modellen komen met vrij actieve buien. De Harmonies komen daarbij met duidelijke signalen voor (zware) windstoten. Daarnaast is het de vraag hoe het secundaire laag precies gaat uitpakken. Hirlam diept het laag nog altijd stevig uit. Dit is niet in lijn met Ec en de Harmonies en Hirlam doet dit vaker in sterk convectieve situaties (overdreven CISK?). Ook het EPS biedt geen ondersteuning voor het Hirlam-scenario. Desondanks vrij veel wind met gerede kans op (zware) windstoten rond 75 km/uur langs de kust.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Conform Ec en beide Harmonies, Hirlam wordt voorlopig verworpen. Aandachtspunt zijn de windstoten, zowel op gradient als bij buien. Ha40 forser dan Ha36, daar ook landinwaarts kansen op 75 km/uur of meer (buien). Boven land sowieso op gradiënt al gerede kans op 60 km/uur. Langs de kust vrijwel zeker op gradiënt 75 km/uur, in buien is een lokale 90 km/uur niet uit te sluiten. Waarden zitten rond de waarschuwingscriteria. Wat ook meespeelt is dat bomen nog in blad staan en op diverse plekken de bodem (enigszins) verzadigd zal zijn.

Bewolking:
De eerstkomende uren vooral boven het noorden op meerdere plaatsen St. Verder een toenemend convectief beeld met CB-toppen bij de actieve trog FL200-250 en daarna stijgend naar FL250-300. Bij de trog vaak ook geclusterd, ook bij het troglijntje later op vrijdag in het westen kans op geclusterde Cb's.

Neerslag:
Actueel al verspreid buien, boven zee ook lokaal met onweer. Vooral bij de hoogtetrog zien we vaker onweer, hagel en met name windstoten (veel wind ook in de kolom) zijn het aandachtspunt (zie modelbeoordeling en wind). Timing is nog wel een factor, maar onstabiliteit en lift lijken vrij goed samen te vallen. Later vandaag met name in het westelijk kustgebied weer convectie op een troglijntje (ook kustconvergentie), Cape met name boven zee dan mogelijk 1000+ J/Kg, schering met ca. 30 kn een fractie minder. Ook dan (zware) windstoten, onweer en hagel. Beperkt zich echter tot de kuststrook vermoedelijk. Zaterdag van het zuiden uit perioden met regen, vooral in het westen soms buiig van karakter. Precieze timing en locatie nog onzeker, de meeste modellen hebben de hoofdmoot voor het oosten.

Zicht:
Eerst in het noorden nog lokaal nevel. Verder goed, in neerslag matig, in een zwaardere bui slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: haklande
Uitgifte: 18/10/2019 06.07 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007