Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes

08-10-2019 18:36 - KNMI - m.b.t. 08-10-2019 t/m 09-10-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 09 oktober 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een lagedrukgebied tussen IJsland en Schotland beweegt slechts langzaam oostwaarts en ligt woensdagavond boven de Faeröer. Met een zuidwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Een NO-ZW georienteerde trog bereikt rond 20 UTC (in de bovenlucht kort gevolgd door een kortgolvige hoogtetrog) de westkust en passeert rond 23 UTC de oostgrens. Een hoogtetrog ten westen van Ierland zakt verder, beweegt oostwaarts en passeert woensdagmiddag, -avond en de nacht naar donderdag als grootschalige hoogtetrog onze omgeving van west naar oost. T500 hPa zakt woensdagavond naar -26°C. Ook in het grondpatroon zien we dan steeds een cyclonaal gekromd patroon.

Modelbeoordeling:
Qua timing van de diverse (hoogte)troggen die gaan passeren gedurende de verwachtingsperiode zijn de verschillen klein. In grote lijnen komen ook de neerslagpatronen overeen. Zoals gebruikelijk laten de beide Harmonies de felste buien zien met de daarbij behorende (zware) windstoten.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Vanavond opnieuw seinen voor 6-7 Bft, belangrijk aandachtspunt hierbij is de kans op windstoten bij de trog. De Harmonie-versies komen op de Noordzee en op de kust op uitgebreide schaal met zware windstoten, circa 45 kn, voornamelijk door impulsuitwisseling tijdens buien. Boven land blijven de uitschieters waarschijnlijk beperkt tot 30-35 kn. Na trogpassage in de kustdistricten de gehele nacht nog seinen voor 6 Bft. Woensdag overdag meest 5 Bft, al laten de beide Harmonies en EC vlak langs de kust een 6 Bft, hetgeen direct samenhangt met de buien die steeds op de kust ontstaan. Vanaf de nacht naar donderdag zien we de 6 Bft weer structureel terugkomen in de kustdistricten met in de Harmonies met name bij buien weer even tippend aan 7 Bft.

Bewolking:
Actueel naar het oosten toe wegtrekkende middelbare frontale (jet)bewolking). Vanavond bij de trog geclusterde Cb's met hogere toppen, FL200-250, hoogste toppen in het noorden. Ook vannacht enkele geïsoleerde Cb's met toppen tot ca. FL150. Woensdag overdag in de ochtend nog enkele opklaringen, maar van het zuidwesten uit vrij snel toenemende bewolking. Met de geleidelijk kouder wordende bovenlucht veelal convectief van aard maar ook velden met middelbare en hoge bewolking. De onstabiliteitsdiepte gaat geleidelijk omhoog naar FL250-300.

Neerslag:
Vanavond op de trog actieve buien met daarbij ook kans op onweer, de kans daarop is het grootst in het noordwesten en boven de Wadden. Convectie modus bij CAPE van 500-1000 J/kg, schering van ca. 30 knopen waarschijnlijk enkele multicells. Ook vannacht een enkele geïsoleerde bui, CAPE dan 70-100 J/kg. In de loop van woensdagochtend activerende buien, naast de kouder wordende bovenluchten en de cyclonale kromming gaat ook kustconvergentie een duidelijke rol spelen. Alle modellen laten een clustering van buien zien langs de westkust maar de buien hebben ook weinig moeite om in de middag en avond het land op te komen, naast de passage van de koudste bovenluchten speelt dagelijkse gang speelt hierbij ook een rol. CAPE-waarden liggen in het kustgebied in de ordegrootte 400-700 J/kg. Met een effectieve schering van 20-30 kn is de convectiemodus veelal multicell, in het kustgebied vaak geclusterd. Bij de buien is ook onweer mogelijk. Langs de kust zijn neerslagsommen mogelijk van 10-20 mm, lokaal mogelijk meer.

Zicht:
In de polaire lucht buiten de buien om goede zichtcondities.

Paraaf meteoroloog: homan
Uitgifte: 08/10/2019 18.36 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007