Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

KNMI Guidance en weerkaartjes

27-09-2019 11:44 - KNMI - m.b.t. 27-09-2019 t/m 28-09-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 28 september 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

 

Synoptische situatie:
Met een zuidwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Een omvangrijk lagedrukgebied ten noordwesten van Schotland trekt langzaam oostwaarts. Ten westen van Ierland ontstaat een secundaire lagedrukkern welke vandaag via Ierland en het noorden van Engeland de westelijke Noordzee op beweegt, alwaar het vanavond aankomt. Een NW-ZO georiënteerde occlusie (met de kenmerken van een CAD) behorend bij het secundaire laag bereikt in de loop van de avond de westkust en trekt later vanavond en vannacht oostwaarts over het land. De occlusie wordt in de bovenlucht vergezeld door een scherpe trog die op de occlusie inloopt, waardoor ook voor de occlusie uit de onstabiliteitsdiepte en organisatie al sterk toenemen. Aan de zuidflank van het secundair laag dat morgen boven de noordelijke Noordzee blijft liggen passeert morgenmiddag nog een occlusie (de restanten van het primaire laag) van west naar oost ons land. Ook bij deze occlusie is de bovenlucht sterk cyclonaal en is er mogelijk spraken van een (zwakke) (bovenlucht)trog. Morgenavond stabiliseert de atmosfeer op nadering van een trekrug die in de nacht passeert.

Modelbeoordeling:
Het belangrijkste aandachtspunt zijn de geclusterde buien vanavond bij de trog. De modellen zitten zowel synoptisch als met de neerslagverwachting behoorlijk op een lijn maar er zijn wel verschillen in de timing en organisatie, hetgeen ook van belang is voor de windstoten. Ook lijkt het alsof er misschien twee lijnen met actieve geclusterde buien gaan passeren, waarbij de voorste meer aan de trog lijkt te zijn gekoppeld en de achterste aan de occlusie. De zwaarste buien zien we in alle modellen boven het noordwestelijk kustgebied en het buiensignaal neemt ook in alle modellen af verder landinwaarts.

Aandachtspunten
 

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
6 Bft, vanmiddag op nadering van de occlusie 7 Bft in met name de westelijke kustdistricten. Vanavond op passage van de occlusie zien we tijdelijk een 8 Bft in de Harmonies (met name H36) met daarbij ook (zware) windstoten rond 75 km/uur aan de kust, duidelijk gekoppeld aan de buienlijn. De nieuwste HIR run komt ook met een lokale 8 Bft, dus we hebben een kans op genomen in de verwachting. De Harmonies komen bij buien boven de Noordzee met windstoten tot 90 km/uur, lijkt echter net buitengaats te blijven.

Bewolking:
In de polaire lucht vooral convectieve bewolking met aanvankelijk enkele Cb's met toppen van circa FL150. In de loop van vanmiddag wordt de bovenlucht geleidelijk kouder en neemt de onstabiliteitsdiepte toe naar uiteindelijk FL300 nabij de trog en de occlusie. Vannacht bij buien(restanten) verder landinwaarts mogelijk af en toe een pluk lage SC of zelfs ST, de meeste modellen hebben een signaal hiervoor. Morgen overdag CB's tot FL150-200.

Neerslag:
Actueel met name langs de westkust enkele buien, getriggerd door het relatief warme zeewater. Vanmiddag geleidelijk ook verder landinwaarts buien. Vanavond zien we een clustering van buien op nadering en passage van de trog/occlusie. Vandaag neemt de onstabiliteit langzaam toe naar CAPE-waardes van 400-700 J/kg in de kustgebieden, op de Noordzee 700-1000 J/kg, lokaal 1000-1500 J/Kg. Met name boven zee en langs de kust is er dan een gerede kans op onweer en korrelhagel. De schering is hoog genoeg (circa 30 kn in de onderste 6 km) voor organisatie, muticell modus. Morgen overdag Cape minder dan 200 J/kg, bij de passage van de occlusie wat meer (200-400 J/kg), single cell.

Zicht:
In de polaire lucht buiten de buien om goede zichtcondities.

Paraaf meteoroloog: wijs
Uitgifte: 27/09/2019 11.44 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007