20/07/2024 (niet ingelogd)

Kennisbank

Richtlijnen melden extreem weer Skywarn Nederland

De voornaamste aanwijzingen bij, en over, het melden van extreme weersverschijnselen bij Skywarn Nederland.

Door Hans Stans

Meldformulier: www.skywarn.nl/melding.php mobiel: www.skywarn.nl/mobiel.php

Belangrijk: Melden volgens de richtlijnen!

Precieze melding indienen altijd aan de hand van de 5 parameters, die je met de beginletters - de 5 W’s - kunt onthouden:

 1. Wie meldt:
  Zorg ervoor je spotter-id en login paraat te hebben, nodig bij elke melding! Meldt alleen eigen waarnemingen!
 2. Wanneer:
  Geef bij elke melding datum en tijdstip (ook bij meerdere meldingen achter elkaar; meldingen kunnen los opgevraagd en/of geanalyseerd worden)
 3. Waar:
  Welke plaats in welke streek is dichtstbij + in welke richting neem je het extreem weer waar + (zo mogelijk) wat is de geschatte afstand tot het weerverschijnsel.
  De meldformulieren zullen zo mogelijk de lokatieservice(s) van de mobiele telefoon of computer gebruiken voor bepaling van de juiste lokatie. Alleen verschijnselen waargenomen over NL en aangrenzende relevante gebieden (zie hieronder) melden!
 4. Wat:
  Zie de meldcriteria. Alleen de daar opgenomen verschijnselen mogen gemeld worden!
 5. Welke kracht:
  De intensiteit van het extreme weer. Alleen melden wanneer de minimale intensiteit ogf omvang als aangegeven in de meldcriteria wordt overschreden! Uitgezonderd hiervan zijn tornado’s, funnels, buienstructuur (bedoelde elementen moeten duidelijk waarneembaar zijn!) – of – bij actuele waarneming van extreme schade veroorzakend weer (zie hieronder).

Opmerkingen bij de richtlijnen

Relevante gebieden

Meld waargenomen extreem alleen indien waargenomen vanuit:

Belangrijke veiligheidsinstructies:

Meer info

Zie op de website secties 'Training' en 'Waarnemen'.

Sluiten