20/07/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

08-07-2024 10:36 | KNMI | m.b.t. 08-07-2024 t/m 09-07-2024

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 09 juli 2024 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 08 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met Bijbehorende runtijd. Modelbeoordeling door meteoroloog. Uitgifte: 08/07/2024 10.36 uur LT.

Synoptische situatie:

Een zuidwestelijke stroming voert vandaag nog maritiem polaire lucht aan. Een oost-west-geörienteerde rug bereikt in de middag het zuiden, trekt noordwaarts en verlaat het noorden van de FIR in de nacht. Ten zuiden hiervan beweegt een warmtefront op hoogte noordwaarts, vooral boven zee. Morgen (dinsdag) trekt een lagedrukgebied over de Ierse Zee noordoostwaarts. Met een zuidoostelijke stroming wordt warme en steeds vochtigere lucht aangevoerd. Een genest frontaal systeem trekt in de middag en avond over het aandachtsgebied. Het koufront ligt bij ongeveer theta-w 850 hPa 16°C en wordt voorafgegaan door een NO-ZW georienteerde thermische vore/laag. Het koufront wordt gevolgd door een inactieve occlusie, welke in de nacht naar woensdag over het land loopt. Woensdagochtend passeert er een kortgolvige hoogtetrog, aan de grond gevolgd door een (deels thermische) vore.

Modelbeoordeling:

Zowel EC als UWC komen enkele lichte bui, gezien de progtemps is dat niet ondenkbaar en actueel zien we ook ontwikkeling op de radar. EC is dan wel weer te uitgebreid met het signaal. Toch zal de rug van het zuiden uit geleidelijk de meeste activiteit onderdrukken. Het belangrijkste punt is de convectie van morgenavond. De grootschaliger patronen lijken vrij eenduidig, zelfs in de details zijn de opeenvolgende runs redelijk consistent. Nabij de vore lijkt eerst goed georganiseerde convectie te ontwikkelen (gevoed vanaf de grond) in de vorm van een squall line of enkele discrete supercellen. Later in de avond volgt mogelijk een gebied met georganiseerde convectie dat niet vanaf de grond getriggerd wordt en minder heftig is qua randverschijnselen. UWC en EC verschillen met name in waar de convectie vanaf de grond kan ontstaan. In UWC is dat boven ons land en dan vooral in de zuidwestelijke helft, in EC vooral boven België en het zuidoosten van Nederland. Dus de onzekerheid zit in de timing van de benodigde forcering en daarmee de regionalisering van de zwaarste randverschijnselen. Met name de kans op zware windstoten is subtantieel, naast de hoge neerslagintensiteiten, het onweer en de (grote) hagel. Het gaat hier om een potentieel gevaarlijke convectieve situatie, ook gezien het moment op de dag.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Vermoedelijk wat meer dagelijkse gang dan in de uitvoer. Morgenmiddag in het zuidoosten lokaal mogelijk 31°C.

Wind:
De bij de squall-line berekende zware windstoten in UWC (Harmonie) zijn opvallend consistent (van run tot run), alleen de locatie van het zwaartepunt springt nog en wijkt bovendien af van EC. EC is verder overigens niet in staat om realistische convectieve windstoten te genereren in dit geval. We gaan er vanuit de door UWC berekend windstoten enigszins realistisch zijn bij een dergelijke organisatiegraad, met regionaal 75-90 km/uur en lokale uitschieters van ca. 100 km/uur, het code oranje criterium komt daarmee in beeld. Bij een mogelijk tweede buiengebied is de kans op zware windstoten kleiner (ontkoppeld), hetgeen overeen komt met wat UWC laat zien.

Bewolking:
Cu, Ac en een enkele TCu tot FL100. Morgenmiddag en avond geclusterde CB's met toppen boven FL400. Bij het (hoogte)warmtefront laat UWC0 in de nacht en ochtend St ontwikkelen, een aandachtspunt. Ook bij het koufront en bij de occlusie kans op St-bewolking, zich geleidelijk over de Noordzee uitbreidend in de nacht naar woensdag. UWC lijkt het beste om aan te houden in dat geval, al komt ook EC met een St-signaal.

Neerslag:
Morgenmiddag MuCAPE van 1000 J/KG aan de kust tot 2000 J/KG in het zuidoosten. Er is een sterke windschering van ongeveer 40 kn, hetgeen zich met de lineaire forcering (convergentielijn bij de vore) waarschijnlijk manifesteert in een squal-line. UWC en HA40 berekenen af en toe ook enkele supercellen (zie updraft helicity) met zware windstoten boven 100 km/uur. Grote hagel is dan dus ook mogelijk. Bij een mogelijke tweede golf is de effectieve schering lastiger te bepalen omdat de buien waarschijnlijk niet vanaf de grond ontstaan. De schering ligt dan tussen 30 en 40 kn, dus goed georganiseerde multicellen. De forcering komt mogelijk van het koufront. Ook de rechteringang van de jet zou een rol kunnen spelen. In de Harmonie uitvoer aanzienlijke neerslaghoeveelheden (20-40 mm), die enerzijds worden beperkt door de grote treksnelheid maar juist worden versterkt door de hoge PW (>40 mm).

Zicht:
Goed, in neerslag matig, in zware onweersbuien morgenavond slecht tot zeer slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: wijs
Uitgifte: 08/07/2024 10.36 uur LT.

 

Hagel(-schade) | Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wateroverlast/(zware) neerslag | Wind/storm (-schade)

Sluiten