20/07/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

06-07-2024 05:40 | KNMI | m.b.t. 06-07-2024 t/m 07-07-2024

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 07 juli 2024 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. Modelbeoordeling door meteoroloog. Paraaf meteoroloog: aberson

Synoptische situatie:

Een uitslaande golf bevindt zich om 04 UTC boven het westen van de FIR. Deze golf ligt in een frontale trog. Het warmtefront van deze golf ligt om 04 UTC boven het noorden van de FIR en beweegt vanochtend noordwaarts weg. In de warme sector is er sprake van vrij sterke warmte-advectie. Het koufront passeert ons land tussen 07 en 11 UTC. Ondertussen zorgt de linkeruitgang van een jet voor de snelle uitdieping van een lagedrukgebied boven het oosten van Engeland. Dit laag koerst vanmiddag en vanavond over het noordwesten van de FIR richting Noorwegen. Zondag blijft de stroming zowel aan de grond als op hoogte cyclonaal. In de avond trekt er een kortgolvige hoogtetrog over het noorden van de FIR.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtspunt is het ontstaan en uitdiepen van het lagedrukgebied en het bijbehorende windveld met zware windstoten. Dit proces moet vandaag tussen 06 en 12 UTC tot stand gaan komen. De modeluitvoer is niet geheel consistent, met name wat betreft de positie van het laag. De laatste EC run (EC18) is weer wat zuidelijker en qua wind een fractie sterker. UWC varieert sterk in de hoogte van de convectieve windstoten. De laatste UWC (21 UTC) run is een stuk minder heftig dan de UWC18 run, die met zeer plaatselijk 56+ kn berekende op buien boven het noorden van het land tussen 15 en 18 UTC. Hangt sterk af van de mate van onstabiliteitsdiepte en verticale uitwisseling. In de verwachtingen/waarschuwingen houden we voorlopig nog vast aan EC12. Qua windstoten noemen we 75-90 km/uur en een fractie hoger (tot 95 km/uur) in het noordwestelijk kustgebied. Verder zijn de modellen in grote lijnen vergelijkbaar wat betreft neerslag, bewolking, wind en temperatuur.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Vrij koel voor de tijd van het jaar.

Wind:
Voorlopig volgen we EC12 voor het grootschalige windveld. Er blijft wel onzekerheid in de positie van het laag, EC18 is zoals eerder genoemd dus weer een fractie zuidelijker. Ook dus onzekerheid in de maximale (convectieve) windstoten. Voorlopig kijken we het nog even aan en houden we vast aan de genoemde 75-90 km/uur, in het noordwestelijk kustgebied 95 km/uur. Zondag bij buien windstoten rond ca. 30 kn (een fractie lager ingeschat dan UWC0 die wel erg fors oogt).

Bewolking:
Bij het warmtefront een smalle zone met St beneden 500 vt, UWC pakt dit redelijk op. Verder geeft UWC de beste leidraad voor de wolkencondities. Vanochtend boven het noorden nog geclusterde convectie (Cb's) vanaf 3000 vt en toppen rond FL200. Bij het koufront een gelaagd wolkenpakket met enkele ingebedde Cb's (toppen rond FL150). Achter het koufront neemt de onstabiliteitsdiepte in de loop van de middag toe naar ca. FL180, vooral in het noorden. Dan zijn er weer enkele Cb's mogelijk. Ook zondag enkele Cb's met toppen tot maximaal FL200.

Neerslag:
Bij het warmtefront regen. Vervolgens zijn er enkele buien in de warme sector ontstaan (op warmte-advectie) met een vrij hoge waterinhoud (30+ mm) gezien de hoge neerslagintensiteiten die worden waargenomen en daarbij horende slechte zichten. Deze buien bewegen vanochtend al vrij snel noordwaarts weg de FIR uit. Bij het koufront buiige regen met aanvankelijk nog kans op een klap onweer, echter zien we de activiteit op het koufront in de modellen afnemen naarmate het oostwaarts over het aandachtsgebied trekt. In de loop van de middag enkele buien (onweer niet helemaal uitgesloten) in een regime van ca. 500 J/Kg Cape en veel windschering (0-3 km 35 kn). Daarbij plaatselijk zware windstoten, de vraag is nog hoe zwaar ze uitpakken (zie wind). Ook zondag enkele buien, vooral op dagelijkse gang en convergentie onderin. Een fractie hogere Cape (500-1000 J/Kg), maar een stuk minder windschering. Onweerskansen wel groter gezien de tophoogte/toptemperaturen en hoeveelheid Cape, dit wordt ook bevestigd door de modeluitvoer.

Zicht:
Buiten neerslag goed zicht.
Paraaf meteoroloog: aberson

Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wind/storm (-schade)

Sluiten