16/04/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

27-03-2024 16:46 | KNMI | m.b.t. 27-03-2024 t/m 28-03-2024

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 28 maart 2024 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. Uitgifte: 27/03/2024 16.46 uur LT.

Synoptische situatie:

Een complex lagedrukgebied nabij Ierland (Nelson) ligt momenteel ten westen van Ierland en beweegt donderdag over Engeland noordwaarts. Een bijbehorend koufront ligt boven het uiterste oosten van ons land en trekt spoedig noordoostwaarts weg, maar blijft tot en met donderdagochtend boven het noorden van de FIR slepen. Een occlusie bereikt rond 17 UTC het zuidwesten en beweegt in activiteit afnemend noordwaarts over het land. Een randstoring met frontale zone (oorspronkelijke Cold Air Development) bevindt zich om 17 UTC boven het westen van Frankrijk. De randstoring trekt donderdag noordwaarts over de Britse Eilanden, het koufront wordt donderdagochtend rond 06 UTC boven het zuiden van ons land verwacht. Dit koufront trek snel noordwaarts om in de loop van de middag het noorden van de FIR alweer te verlaten, en wordt kort gevolgd door een hoogtetrog. Donderdagavond bereikt een ingedraaide occlusie rond het hoofdlaag (Nelson) het zuidwesten van de FIR.

Modelbeoordeling:

Modellen zijn eenduidig in de weergave van bewolking en neerslag op de diverse frontale zones, naast de gebruikelijke verschillen in de representatie van grenslaagbewolking. HAP1 komt donderdagnacht/ochtend als enige met een groot mistgebied boven het noordwesten van de FIR, dit wordt niet gehonoreerd. Verder is de kans op significante convectie (met onweer en windstoten) donderdagmiddag in de laatste runs afgenomen. Tot slot is de wind bij het hoofdlaag "Nelson" donderdagavond een klein punt van aandacht, al zijn de modellen voorlopig redelijk eenduidig met lage kansen op zware windstoten boven land.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Conform HA43, al ontlopen de Harmonies elkaar niet veel. Bij convectie nabij de hoogtetrog is een uitschieter rond 35 kn mogelijk, maar dit is in een stevig windveld met een vlagerige wind die al uitschieters kent van 25-30 kn.

Bewolking:
Risico op lage bewolking onder 500 vt is vooral aanwezig bij het eerste koufront boven het noorden van de FIR. Verder vormt HA43 een prima leidraad. Bij de diverse frontale zones voornamelijk stabiel gelaagde bewolking, maar na passage van het koufront en de naderde hoogtetrog ook convectieve bewolking. Dan is een enkele Cb met toppen tot FL250 mogelijk. Bij de ingedraaide occlusie is wat ondiepe convectie mogelijk, TCU's/Cb's met toppen onder FL100.

Neerslag:
Neerslagberekening bij de diverse fronten is meestal eenduidig in de modellen. Echter, bij de zwakke occlusie, voor het tweede koufront uit, zien we enige activatie in de modellen op verschillende tijdstippen. Activatie in EC is ca. 2 uur eerder en op een andere plaats dan de Harmonies, lastig hier de vinger op te leggen. Donderdagmiddag nabij de hoogtetrog enige Cape aanwezig, Harmonie orde 500 J/Kg, maar EC kans op > 500 J/Kg is nagenoeg nul. Echter, onstabiliteit en hoge effectieve windschering overlappen elkaar nauwelijks. Pas in de tweede helft van de middag ontstaat er korte tijd een mogelijk overlap van ca. 300 J/Kg MuCape en 35 kn 0-6 schering, maar waarschijnlijk zorgt NVA achter de hoogtetrog voor onderdrukking van buien. Dit zie je ook terug in de modellen die niet erg scheutig zijn met buien.

Zicht:
Goed zicht. In neerslag soms matig. Bij het koufront in het noordwesten van ons aandachtsgebied kans op slecht zicht. Vanavond en in de nacht naar donderdag in het noordoosten kans op nevel.

Paraaf meteoroloog: aberson
Uitgifte: 27/03/2024 16.46 uur LT.

Hagel(-schade) | Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten