16/04/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

15-03-2024 05:13 | KNMI | m.b.t. 15-03-2024 t/m 16-03-2024

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 16 maart 2024 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. Uitgifte: 15/03/2024 05.13 uur LT.

Synoptische situatie:

Een zuidwestelijke stroming voert tropische lucht aan. Op hoogte trekt een N-Z georiënteerde barocliene band boven het oosten snel naar Duitsland. Veel gevolgen voor de condities heeft dit echter niet. Belangrijker is de occlusie behorende bij een laag dat van Noord-Ierland naar het zuiden van Noorwegen trekt. Deze occlusie lag 04 UTC boven het westen en verlaat het oosten rond 07 UTC. Daarna is er sprake van een valse warme sector met nog steeds dauwpunten die rond 10°C liggen. Vrijdagavond passeert er een bovenluchttrog (T500 rond -26°C), in de zone met PVA daar vooruit trekt vrijdagmiddag een NNW-ZZO georiënteerde grondtrog met buien over het land. De NO-ZW georiënteerde backbent-occlusie van het Scandinavische laag bereikt vrijdagavond het noordwesten van de FIR, om zaterdag tussen 00 en 08 UTC zuidoostwaarts over het land te trekken. Pas daarachter komen we zaterdag overdag in de maritiem polaire lucht terecht. Een ZZO-NNW georiënteerde trekrug bereikt Zeeland halverwege zaterdagmiddag en verlaat het noordoosten halverwege de nacht naar zondag. Na passage van deze rug nadert een warmtefront in een zuidwestelijke stroming.

Modelbeoordeling:

Synoptisch gezien zitten de modellen op één lijn. De grenslaag is een aandachtspunt. De verschillen tussen de modellen zijn subtiel, HAP1 en HA43 berekenen te veel en te lage St, vooral boven en aan zee, maar hebben wel een signaalfunctie voor wat heel lokaal kan voorkomen. HAP2 ziet er boven land wel echt iets te rooskleurig uit. De mist die HAP1 en HA43 vandaag boven zee berekenen (noord van de Wadden) oogt overdreven en net als afgelopen donderdagochtend zal de realiteit wat dat betreft wat dichter bij HAP2 liggen. Vermoedelijk gaan we opnieuw zien dat HAP2 en EC beter scoren boven zee en HA43 wat beter boven land, als het om grenslaagbewolking en -zicht gaat. Neerslagpatronen zien er vergelijkbaar uit, zaterdag achter de occlusie ook nog wat lichte TCu-buien.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Af en toe 6 Bft boven zee. Bij de buien vrijdagmiddag berekenen de Harmonies zeer sporadisch 30-35 kn, we gaan uit van plaatselijk ca. 30 kn. Achter de backbent-occlusie in het noordelijk kustgebied mogelijk nog af en toe 6 Bft.

Bewolking:
Op nadering van de occlusie vooral middelbare en hoge bewolking, met kans op ingebedde CB's met toppen mogelijk tot FL200. Bij de occlusie zelf is er kans op St. Bij de buien vanmiddag CB-toppen tot ca. FL330 landinwaarts. Na passage van de occlusie is tot aan passage van de backbent-occlusie aanhoudend stratus mogelijk langs de kust wegens de nog hoge dauwpunten/lage zeewatertemperaturen, in combinatie met convergentie vanuit Het Kanaal en op de kust. Achter de backbent-occlusie nog grotendeels convectieve bewolking en op nadering van de rug steeds lagere TCu-toppen.

Neerslag:
Bij de barocliene band wat buiige regen, bij lage CAPE-waarden van slechts enkele honderden J/kg, effectieve verticale windschering ca. 15 kn dus multicellen. Verder bij de occlusie nog wat lichte regen en motregen. Vanmiddag bij de trog deels geclusterde buien met vooral landinwaarts onweer en kans op kleine hagel (FZL rond FL065). MUCAPE-waarden dan in EC rond 400 J/kg landinwaarts. Effectieve windschering dan 20-25 kn, dus multicellen. Bij de backbent-occlusie wat regen en motregen, mogelijk buiig van karakter. Achter de backbent-occlusie nog enkele TCu-buien, afnemend op nadering van de rug.

Zicht:
Overwegend goed zicht, boven en aan zee bij lage St ook een nevelkans. In neerslag soms matig, vooral vrijdagmiddag in een forsere bui mogelijk slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: haklande
Uitgifte: 15/03/2024 05.13 uur LT.

Hagel(-schade) | Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten