16/04/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

22-02-2024 05:07 | KNMI | m.b.t. 22-02-2024 t/m 23-02-2024

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot vrijdag 23 februari 2024 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Synoptische situatie:

Een koufront (op hoogte) heeft inmiddels het land verlaten en in de vroege ochtend passeert een ZO-NW georiënteerde trekrug van zuidwest naar noordoost. In het koufront is een golf ontstaan, waarin zich geleidelijk een gesloten circulatie gaat ontwikkelen, die in de loop van de ochtend Het Kanaal zal bereiken. Het (kou)front wordt daardoor weer als W-O georiënteerd warmtefront opgetild en zal later in de ochtend en eerste helft van de middag noordoostwaarts passeren. Het bijbehorende NW-ZO georiënteerde koufront bereikt rond 13 UTC het zuidwesten en verlaat tegen de avond het oosten. In de frontale golf ontstaat in de middag en avond boven de Noordzee een kleinschalig lagedrukgebied, door Météo France "Louis" gedoopt, waarin een backbent-occlusie ontwikkelt. Deze occlusie zal tegen de avond het zuidwesten bereiken en halverwege de avond het noordoosten verlaten. Achter deze occlusie wordt drogere en minder zachte lucht aangevoerd. Tegelijkertijd loopt er een NNO-ZZW georiënteerde CAD op dit alles in. Deze CAD bevindt zich momenteel nog ten westen van Ierland en moet grotendeels nog ontwikkelen. Dit systeem draait aan de zuidflank van het kleine laag in en volgt later in de avond, op hoogte gevolgd door een trog. In de nacht naar vrijdag volgt er aan de grond opnieuw een goed doorstroomde trekrug, waarna de stroming opnieuw cyclonaal wordt en er in de ochtend een soort Comma passeert.

Modelbeoordeling:

Het belangrijkste aandachtspunt is het verwachte windveld aan de zuidflank van "Louis". In de laatste EC-runs lijkt er duidelijk sprake te zijn van snelle cyclogenese, onder invloed van een gunstige positie t.o.v. de hoogtetrog en de straalstroom. Daarnaast zorgt de complexe frontale structuur voor de vorming van een scherpe vore bij de back-bent, waardoor de wind zich vooral daar concentreert. Ten slotte zou er ook nog een convectie-gedreven aandeel kunnen zijn boven het relatief warmere zeewater. Het is inherent aan de kleinschaligheid van een systeem als deze dat de kans van optreden van het zwaarste scenario (in dit geval zeer zware windstoten) tot op het laatste moment relatief klein blijft. Een kleine koerswijziging of langzamere ontwikkeling, maakt dan het verschil tussen "gewoon veel wind" en code oranje. Overigens speelt ook de onstabiliteit een rol bij de uitwisseling van de wind op geringe hoogte naar de grond, hetgeen ook duidelijk naar voren komt in de Harmonie plaatjes. De laatste EC 18Z-run had nog iets meer wind, de hierop gebaseerde HA40 00Z-run heeft boven land juist een fractie minder wind, hetgeen vooral lijkt te komen door een iets noordwestelijker koers. De bijbehorende kansproducten komen nu met ca. 30% kans op windstoten van meer dan 100 km/uur boven land en van meer dan 120 km/uur aan de kust (oranje criteria). Het zwaartepunt wisselt daarbij nog voortdurend tussen het zuidwesten en het noordoosten.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Voor de occlusie en CAD uit loopt de temperatuur vandaag nog op naar 12°C, daarna een snelle daling naar ca. 5°C. Tx vrijdag circa 8°C.

Wind:
Op basis van de huidige informatie en onzekerheden gaan we uit van een 30-50% kans op het halen van de code oranje-criteria voor windstoten. Voor nu volstaat daarom een code geel maar de modellen en waarnemingen worden nauwlettend gemonitord. Vanaf vanmiddag 6 Bft in de kustdistricten, in de avond toenemend naar 7-8 Bft, met mogelijk een kleinschalige 9 Bft (stormkracht). Daarbij zijn de windstoten fors; vooralsnog gaan we uit van zware windstoten boven land (75-100 km/uur) en zeer zware windstoten aan de kust (100-110 km/uur). Vrijdag neemt de wind sterk af maar blijft er wel een 6 Bft staan.

Bewolking:
Tijdens passage van het warmtefront, koufront en de occlusie op uitgebreide schaal stratus beneden 500 vt. Alleen in het zuidoosten blijft de wolkenbasis boven de 500 vt. Op de occlusie zien de verticale profielen er onstabiel uit tot maximaal FL150. Mogelijk dat hier dus enkele ingebedde Cb's aanwezig zijn. Pas na passage van de indraaiende CAD verbeteren de condities. Vrijdag overdag neemt de kans op wolkenbases beneden 1500 vt weer toe, wanneer de passage van een trog zorgt voor meer bewolking en buiige regen (bij de Comma).

Neerslag:
Bij het warmtefront wat lichte regen, in de warme sector en bij het koufront ook matige regen. Nabij de occlusie naast regen ook enkele buien (Cb's). Er is weinig CAPE, maar veel schering (0-3 km is zo'n 35 knopen). De toppen gaan aanvankelijk tot FL150-180 maar kunnen dieper in de polaire lucht (vooral bij de Comma) lokaal doorschieten tot FL250-300. De modellen geven dan ook geringe indicatie voor onweer.

Zicht:
Onder de lage stratus matige en slechte zichten in nevel en neerslag, vooral het noorden van de FIR is er ook kans op mist (hoge dauwpunten, laagste SST). Achter de CAD overwegend goede zichten, nog slechts teruglopend in neerslag.

Paraaf meteoroloog: wijs
Uitgifte: 22/02/2024 05.07 uur LT.

 

Onweer/blikseminslag | Wind/storm (-schade)

Sluiten