24/02/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

06-02-2024 05:27 | KNMI | m.b.t. 06-02-2024 t/m 07-02-2024

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. Uitgifte: 06/02/2024 05.27 uur LT.

Synoptische situatie:

Aan de noordflank van een hogedrukgebied boven Zuidwest-Europa staat in onze omgeving een stevige westelijke stroming. Een WNW-OZO georiënteerd warmtefront ligt nagenoeg stil ten noorden van de FIR. Op nadering van een frontale golf trekt het front vandaag als koufront naar het zuiden om dinsdagavond en in de nacht naar woensdag zuidwaarts over ons land te trekken. In dit koufront zit (mogelijk) nog een kleine golf. Aan de zuidflank hiervan neemt de stroming tijdelijk toe. Na passage van het koufront komen we in maritiem polaire lucht, wordt de stroming noordwestelijk en neemt deze af. Woensdagmiddag/avond passeert dan nog een occlusie(restant) over het noordelijk deel van de FIR.

Modelbeoordeling:

Qua synoptische ontwikkeling zijn er weinig verschillen tussen de diverse modellen. De grenslaag is voorlopig een aandachtspunt. HA40 lijkt behoorlijk goed op de actualiteit. Wel is het zo dat de St in het Kanaal dat in HA40 (en eigenlijk ook in alle andere modellen) berekend wordt, in werkelijkheid SC is. Dit is van belang want vooral HA43 en HAP1 laten deze ST naar onze kust advecteren. Vooralsnog lijkt het dus wel mee te vallen met de St. Aandachtspunt. De Harmonies berekenen de coalescentieneerslag wat te uitgebreid terwijl EC te weinig heeft. Het verschil zit vooral in de dikte van de bewolking. We volgen de Harmonies maar houden er wel rekening mee dat er op teveel plaatsen neerslag wordt berekend. De neerslag bij het (terugkerende) koufront van dinsdagavond zit consistent in de modellen. Ook de wind is een aandachtspunt. De gemiddelde wind zit net iets boven de modellen. Vooral HA40 en EC hebben actueel te weinig wind. Dinsdagmiddag en -avond komen de zware windstoten in de Harmonies vlak voor het koufront uit een stuk verder landinwaarts dan in EC. Ook EC heeft de windstoten van >90km/u aan de westkust niet. De Harmonies zijn vaak in de warme sector iets te enthousiast, maar we houden toch de Harmonies aan voor onze waarschuwingen.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Tot de koufrontpassage zacht, 's nachts ronduit zacht, met nauwelijks dagelijkse gang. Achter het koufront landinwaarts minima rond 3°C.

Wind:
6-7 Bft in de kustdistricten, dinsdagavond tijdelijk 8 Bft in met name de westelijke kustdistricten. Voor dinsdagmiddag en -avond code geel vanwege zware windstoten. In het westen al vanaf de middag, in de avond ook verder landinwaarts. In de nacht van het noorden uit minder wind, maar na koufrontpassage nog wel enige tijd NW 6 in Texel en Rottum.

Bewolking:
Lage Sc en plaatselijk St in een deel van de FIR door met name kustconvergentie (zie ook modelbeoordeling). Vanavond stroomt iets vochtigere lucht binnen en neemt de kans op St toe. Verder ook bij het koufront St. Bij de occlusie van woensdagavond CB's met toppen FL100.

Neerslag:
Vanaf vanavond coalesentie-neerslag met name boven de oostelijke helft, zie ook modelbeoordeling. Het lijkt er wel op dat het allemaal wat minder is dan de Harmonies berekenen. Bij het koufront stratiforme neerslag. Bij de occlusies buien.

Zicht:
Overwegend goede zichtcondities, maar in (mot)regen soms matig. Het zeewater voor de kust is ongeveer 6°C, het IJsselmeerwater nog iets kouder, zodat het zicht daar ook buiten neerslag matig kan zijn. Dinsdag vandaag is er voor de zuidwestkust een kleine kans op slechte zichtcondities in St.

Paraaf meteoroloog: tuenter
Uitgifte: 06/02/2024 05.27 uur LT.

Verwachtingen/waarschuwingen | Wind/storm (-schade)

Sluiten