14/06/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

11-01-2024 13:40 | KNMI | m.b.t. 11-01-2024 t/m 12-01-2024

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. Uitgifte: 11/01/2024 13.40 uur LT.

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied nabij Schotland heeft een rug tot boven het zuiden. Ten zuiden van de rug voert een oostelijke stroming continentaal polaire lucht aan. Noord van de rug wordt de stroming noordelijk en wordt de aangevoerde lucht beduidend vochtiger vanwege de maritieme oorsprong. De rug beweegt langzaam zuidwaarts en verlaat in de avond het uiterste zuidoosten. Een zwak oost-west georiënteerd occlusierestant bevindt zich ten noorden van de rug-as (goed herkenbaar op Thetaw950 en aan een pakket SC-bewolking). Tegelijkertijd beweegt een lij-laagje over de oostelijke Noordzee zuidwaarts en komt in de avond als een zwakke NO-ZW georiënteerde vore over ons land te liggen. Vrijdag trekt het hoog zuidwestwaarts en komt boven Ierland te liggen, de stroming wordt dan geleidelijk noordwestelijk.

Modelbeoordeling:

Belangrijke aandachtspunten zijn de grenslaagcondities ten noorden van de rug-as en de evt. coalescentie-neerslag uit St/Sc in met name de zuidoostelijke helft. Met het binnenkomen van de vochtige lucht in het noorden kan daar in de loop van de middag plaatselijk gladheid voor gaan komen. Met het verder zuidwaarts trekken van de zwakke occlusies overdag zal er in bepaalde mate een opglijdingsproces plaatsvinden waardoor met name in de avond en nacht naar vrijdag plaatselijk wat coalescentie-neerslag mogelijk is in het midden en zuid(oost)en van het land. Vooral Hap1 laat daar een neerslagsignaal zien. Ha43 geeft ook hele lichte intensiteiten vanaf einde middag/begin avond. Daarbij moet opgemerkt worden dat de Harmonie-modellen in de opklaringsgebieden nog steeds wat te koud zijn, waarbij Hap1 het koudst is. Onder de bewolking lijkt EC nu echter te warm of te snel op te warmen en worden de afwijkingen van Harmonie kleiner. Daarnaast is de vraag of, als er al neerslag valt, de (nattebol) temperatuur nog onder nul is. Mocht er neerslag vallen, dan is dit uiteraard wel van groot belang aangezien de wegdektemperaturen nog onder nul zijn en dit dan verraderlijke gladheid kan opleveren. Dat zal dan met name voor het oosten en zuid(oost)en gelden. Een belangrijke vinger aan de pols is nodig.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Overdag loopt de temperatuur in EC van het noordwesten uit duidelijk sneller op dan in de Harmonies, de ervaring leert dat het opruimen van een koude plaklaag vaak wat langzamer gaat dan EC laat zien, maar aan de andere kant hebben de Harmonies de koude plaklaag te sterk ontwikkeld. De werkelijkheid zal hier dus een beetje tussenin zitten. Nagenoeg alle modellen laten de temperatuur iig overal boven nul komen, m.u.v. Limburg. Hap1 berekent in een groter gebied temperaturen onder nul overdag maar zoals gezegd is dat ook het koudste model (te koud waarschijnlijk). De temperatuur zal vlak aan zee richting de +6°C gaan, dieper landinwaarts zal het in eerste instantie overdag niet warmer worden dan +1°C. Op een aantal plaatsen komt de wegdektemperatuur in de middag kortstondig boven nul na een koude nacht. Dit is van groot belang bij eventuele coalescentieneerslag op de zwakke occlusie.

Wind:
In de loop van de middag tot en met vrijdagochtend zien we aan de westflank van het lijlaagje weer een 6 Bft verschijnen.

Bewolking:
Zie modelbeoordeling. Noord van de rugas SC, aan de zuidzijde ook nog ST. in Zuid-Limburg gebeurt dat pas in de avond. Aan de voorzijde van dit gebied laten de Harmonies nog de vorming van St zien, vanwege de opglijdende maritieme grenslaag over de koude plaklaag boven land. Komende nacht van het noorden uit deels brekende bewolking, dan kan zich op uitgebreidere schaal mist en lage stratus vormen. Vrijdag overdag op uitgebreide schaal Sc velden, in Limburg ook nog ST (stuw).

Neerslag:
Komende avond en in de nacht naar vrijdag berekent vooral HAP1 wat lichte neerslag op de zwakke occlusie. In de progtemps is een 2000 tot 3000 vt dikke bewolkingslaag te zien waardoor coalescentieneerslag af en toe mogelijk is, deze zal gezien de toptemperatuur van net onder nul zeker vloeibaar zijn. Ook in Ha43 zijn de progtemps dit genoeg voor lichte motregen, de vraag is hoe uitgebreid dat gaat worden. Vrijdag overdag af en toe een spat (mot)regen, in Limburg mogelijk nog onderkoeld in de ochtend.

Zicht:
Aam de voorzijde van het occlusierestant in het oosten plaatselijk mist. Erachter veelal matige zichten. In mogelijke neerslag ook enigszins teruglopende zichten. In de nacht naar vrijdag in opklaringsgebieden een signaal voor (dichte) mist.

Paraaf meteoroloog: buscher
Uitgifte: 11/01/2024 13.40 uur LT.

Verwachtingen/waarschuwingen | Winterse neerslag/gladheid

Sluiten