20/07/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

12-09-2023 05:49 | KNMI | m.b.t. 12-09-2023 t/m 13-09-2023

Valid: 2023-09-12 05:49:44 - 2023-09-13 24:00:00
Issued: 12-09-2023, forecaster: grootn

Synoptische situatie:

Een (nog) inactief koufront ligt al golvend van ZW naar NO over het oosten van het land. Een golf in het front passeert vannacht, waarna het koufront pas vanavond boven Duitsland komt te liggen. Bij en aan de warme kant van dit front is de opbouw potentieel onstabiel met een waterinhoud van 35 tot ruim 40 mm. Een (thermisch) laag boven NO-Frankrijk trekt de komende 24 uur via Luxemburg en de Eifel dieper Duitsland in. De stroming op hoogte begint licht cyclonaal te worden met mogelijk een of meerdere subtiele trogjes. Een duidelijker hoogtetrog komt pas vanavond of woensdagnacht door. Een back-bent occlusie (ongeveer theta-w 850 hPa 14-15 °C) ligt momenteel boven de Britse Eilanden, trekt zuidoostwaarts en bereikt ons land woensdagnacht. Hierachter wordt de stroming noordelijk en wordt er koelere en drogere polaire lucht aangevoerd.

Modelbeoordeling:

Convectie: Alle Harmonieruns (ook UWC) zijn momenteel niet bruikbaar. We gebruiken hier EC als guidance, al heeft die weer veel last van onrealistische buienpatronen a.g.v. zwaartekrachtsgolven. Wel gevenHap1 en Ha40 dinsdagavond allen een scenario voor zware onweersbuien boven het uiterste (zuid)oosten en het westen van Duitsland. Dit is een scenario met veel regen en mogelijke wateroverlast in Zuid-Limburg. 30-50 mm in een paar uur behoort tot de mogelijkheden, maar de vraag is of deze zware buien niet pas boven Duitsland ontstaan. EC lijkt daar (afgaande op de kansen op accumulaties van > 20 mm) op te hinten. Het is een signaal dat we deze situatie goed moeten volgen en heeft te maken in hoeverre Limburg nog aan de warme kant zit van het golvend front. Verder bereken alle modellen op de back-bant occlusie een aantal stevige onweersbuien die woensdagnacht de Wadden en het IJsselmeer kunnen aandoen. Ha40 berekent hier windstoten op van ca. 75 km/u, de rest zit een fractie lager. Dit is een combinatie van gradient en convectie. Door koude advectie onderin en de instroom van droge lucht op hoogte deactiveren deze buien woensdagochtend vroeg. Tijdelijk windstoten van 65-70 km/u lijkt wel een realistisch scenario. Lage wolken: Hap1 komt met een signaal voor St in het zuidwesten en langs de zuidwestkust. Actueel zit hier ook al wat St. Ook wanneer mist vannacht dik genoeg wordt kan dit in de ochtend tijdelijk overgaan in (lage) St. Voorkeursgebied lijkt de zuidwestelijk helft (langdurige opklaringen) in het oosten door de gevallen neerslag.

Wind(stoten):

Bij de buien dinsdagavond zien we alleen boven Duitsland nog een kans op (zware) windstoten a.g.v. de hoge waterinhoud, misschien dat dit het zuiden van Limburg nog zal aandoen (zie modelbeoordeling). Verder dinsdagavond achter de backbent-occlusie enige tijd NNO 6-7 Bft en een kleine kans op zware windstoten. Gradiënt gecombineerd met convectie. In de loop van woensdagochtend verdwijnt de 6 Bft.

Bewolking:

St boven zee en op de kust, zie modelbeoordeling. Bij de frontale golf Cb's met toppen FL350-FL400, basis rond 7000 vt. Vanmiddag en -avond ligt de basis met 2000-4000 vt een stuk lager. Toppen dan FL380-FL400. Bij de back-bent occlusie een toenemend signaal voor stratus. Ook na buien vannacht is stratus mogelijk, vnl bij het (moeilijk te vinden) grondkoufront en in het zuidwesten en op plekken waar de mist vannacht wat dikker geworden is (zie modelbeoordeling). Overdag boven land oplossend/stijgend naar Sc/Cu niveau. De nacht naar woensdag in het zuidoosten op veel plaatsen vorming van St. Aan het einde van woensdagochtend oplossend, in de Limburgse heuvels wellicht pas in de loop van de middag (stuw).

Zicht:

Vannacht en in de vroege ochtend nevel en mogelijk lokaal mist(banken), afhankelijk van de mate van opklaringen. In buien matig tot slecht zicht. Verder op de back-bent occlusie kans op mist op zee. De nacht naar woensdag in de Limburgse heuvels nevel en mist (stuw).

Neerslag:

Vanmiddag en -avond bouwt zich weer 1000-1500 J/Kg MuCape op boven het zuidoosten met opnieuw daar de zwaarste buien. De schering ongeveer 25 kn, dus goede organisatie is mogelijk. Grote neerslaghoeveelheden is daarbij een belangrijk aandachtspunt, vooral voor de heuvels van Zuid-Limburg. In totaal kan er dinsdag in het zuidoosten in 24 uur 20-40 mm vallen, kleine kans op 40-60 mm. Bij de back-bent occlusie een enkele (onweers)bui. Daar is ca. 500 J/Kg MuCape beschikbaar en aanvankelijk schering rond 35 kn. Echter door koude advectie onderin en de instroom van droge lucht op hoogte deactiveren deze buien in de loop van woensdagochtend.

Temperatuur:

Conform modeluitvoer, Harmonies een stukje hogere Tx dan EC, wat realistischer is als er voldoende instraling is. Dat is nog een vraagteken gezien het feit dat de Harmonies allerlei buien/bewolking missen. Na occlusie-passage op woensdag temperaturen rond normaal voor medio september.

Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wateroverlast/(zware) neerslag

Sluiten