29/11/2022 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

20-10-2022 17:09 | KNMI | m.b.t. 20-10-2022 t/m 21-10-2022

Valid: 2022-10-20 17:09:40 - 2022-10-21 24:00:00
Issued: 20-10-2022, forecaster: homan

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied ten westen van Frankrijk beweegt langzaam noordwaarts en trekt vrijdag over Ierland. Aan de oostflank van dit laag staat een zuidelijke stroming. Een klein secundair laagje langs de Engelse oostkust beweegt vanavond en vannacht tezamen met een kortgolvige hoogtetrog noordwaarts en vult vrijdag bij Schotland op. Een bijbehorend warmtefront ligt om 18 UTC boven het uiterste noordoosten en beweegt noordwaarts, het diffuse koufront schampt vanavond de noordwestkust en beweegt vanaf later vanavond weer als warmtefront noordwaarts. Op hoogte is het koufront overigens wel oostwaarts doorgelopen tot voorbij de oostgrens. Vrijdag komt het NNO-ZZW georienteerde koufront van het zuidwesten uit iets dichterbij al is het erg diffuus. Bovendien vindt er in het front steeds wat golfvorming plaats a.g.v. een passerende subtiele kortgolvige hoogtetroggen, komende nacht en vrijdagmiddag. We blijven in de onderste niveaus derhalve in de maritiem tropische lucht.

Modelbeoordeling:

Actueel zien we dat de hoeveelheid stratus boven land net na passage van het warmtefront door alle modellen onderschat wordt, wat dichter bij het laag op de Noordzee zitten de modellen er qua stratus er wat beter op. Een anders belangrijk aandachtspunt is de convectieve neerslag die in de potentieel onstabiele lucht door de kortgolvige hoogtetroggen getriggerd wordt, vooral komende nacht zien de buien en pittig uit met kans op onweer. De modellen laten qua timing in grote lijnen hetzelfde beeld zien. Naast de buien is ook zicht en stratus van belang, er is redelijk wat neerslag gevallen en bovendien zijn de dauwpunten behoorlijk opgelopen.

Wind(stoten):

De buien gaan vannacht boven land gezien de stabiele grenslaag weinig doen qua windstoten. Later vrijdagavond zien we de wind boven de westelijke Noordzee weer toenemen, mogelijk zorgt dat voor een 6 Bft aan de westrand van de westelijke kustdistricten.

Bewolking:

Bij het warmtefront gelaagde frontale bewolking, met plaatselijk een ingebedde Cb's, waarvan de basis ligt rond 7000 vt. Nabij en ten oosten het ontwikkelende laagje op de Noordzee zien we stratus, evenals een zone net ten zuiden van het warmtefront. In de loop van de avond zien we van het zuiden uit enkele TCu's/Cb's met name over het westen en over de zuidelijke Noordzee noordwaarts bewegen. Later vanavond en komende nacht zien we op nadering van de hoogtetrog wat actievere Cb's van zuid naar noord over ons land bewegen, toppen kunnen reiken tot ca. FL350. Het gaat hier om Cb's met een basis op ca. 5000 vt die niet vanaf de grond worden gevoed. Ook vrijdag overdag zien we af en toe nog een enkele Cb overtrekken, gezien de progtemps kunnen ook deze plaatselijk doorschieten tot boven de FL300. Vanaf vrijdagochtend zien we bovendien vanaf het IJsselmeer en de Waddenzee en noord daarvan de ontwikkeling stratus of mist, noord van de Wadden alleen stratus. Vermoedelijk ontstaat deze doordat de dauwpunten nog een fractie omhoog gaan en uitstroomt over een al wat afgekoelde IJsselmeer en Waddenzee.

Zicht:

Nabij het laag en het warmtefront vooral in neerslag matige tot slechte zichtcondities. Komende nacht in opklaringen zeer waarschijnlijk vorming van nevel, mist is gezien de wind niet waarschijnlijk. Later vannacht en morgenochtend boven het IJsselmeer en de Waddenzee mogelijk mist vanwege het wat koudere water. Met het aantrekken van de wind zal het zicht geleidelijk weer oplopen. Tijdens buien uiteraard kortdurend teruglopende zichtcondities.

Neerslag:

Op het warmtefront regen met plaatselijk een ingebedde bui. In de loop van de avond vooral in het westen plaatselijk een enkele bui. Komende nacht aan de voorzijde van de hoogtetrog een zone met actieve buien met daarbij een duidelijk signaal voor onweer. HAP2 CAPE ligt rond 1000 J/kg, schering bedraagt 10-15 kn, convectiemodus waarschijnlijk single cell, door de hoogtetrog wel wat geclusterd. Vrijdag overdag zien we wat meer geïsoleerde buien, in de ochtend CAPE rond 700 J/kg, in de middag laat HAP2 plaatselijk zelfs 2000 J\kg zien, derhalve is er nog steeds een kleine kans op onweer. Waarschijnlijk zal de volgende hoogtetrog een trigger voor de buien zijn. De progtemps suggereren dat de buien mogelijk vanaf de grond kunnen ontstaan al zal dat gezien deze tijd van het jaar maar gedurende een korte periode het geval kunnen zijn.

Temperatuur:

Modellen kunnen gevolgd worden, overdag opmerkelijk hoge maxima met in het zuiden plaatselijk 21°C.

Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten