28/06/2022 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Zuidoost-Brabant

22-06-2022 12:00 | Waterschappen | m.b.t. 22-06-2022

In het werkgebied van Aa en Maas zien we grote verschillen in grondwaterstanden en de hoeveelheid water in sloten en beken. Ten zuiden van Helmond viel er dit jaar aanzienlijk minder regen dan in de rest van ons werkgebied. Daar is het grondwaterpeil dan ook het laagst en zakt het water in sloten en beken weg. We voeren zoveel mogelijk water aan via de Maas en de Peelkanalen, maar dat is niet genoeg om het water in de sloten en beken op het gewenste peil te houden. Daarom stellen we per vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. In het zuidoostelijk deel van ons werkgebied mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Tags: Hitte en droogte

Open artikelSluiten