18/05/2022 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

30-03-2022 17:28 | KNMI | m.b.t. 30-03-2022 t/m 31-03-2022

Valid: 2022-03-30 17:28:28 - 2022-03-31 24:00:00
Issued: 30-03-2022, forecaster: haklande

Synoptische situatie:

Tussen een hogedrukgebied bij IJsland en een lagedrukgebied boven Midden-Europa voert een noordoostelijke stroming maritiem polaire lucht aan. Een koufront ligt om 16 UTC van East Anglia via Noord-Holland naar Overijssel. Een oost-west georiënteerde hoogtetrog, gevuld is met zeer koude bovenluchten (T500 hPa ca. -40°C) beweegt zuidwaarts. Uit deze trog snoert een hoogtelaagje af, dat donderdag overdag over de zuidelijke Noordzee richting Noord-Frankrijk beweegt, waar het donderdagavond aankomt. Het eerdergenoemde koufront activeert onder invloed van de inkomende hoogtetrog boven ons land terwijl het kantelt naar een ZW-NO oriëntatie. Donderdag overdag ligt het front Z-N georiënteerd boven het oosten van het land en om het zich ontwikkelende hoogtelaag heen begint zich een frontale zone te vormen. In het gronddrukpatroon ontwikkelt zich overdag een zuid-noord gerichte frontale vore, waarbij de gradiënt aan de noordwestflank ervan flink toeneemt. Beide genoemde frontale zones lijken in de middag en avond te gaan samensmelten tot een occlusie die om het hoogtelaag heen draait. De activering van beide frontale zones heeft te maken met opglijding. Aan de grond neemt de noordoostelijke stroming toe en wordt er geleidelijk steeds koudere maritiem arctische lucht aangevoerd, terwijl op hoogte warmte-advectie plaatsvindt met een zuidelijke stroming aan de oostflank van het hoogtelaag. In de loop van de middag en avond beweegt de frontale vore zuidwestwaarts over het land. Aan de noordflank van de vore blijft de opglijding in het frontvlak doorgaan tot en met de nacht naar vrijdag. Vrijdagochtend neemt dit proces af als de frontale zones en het hoogtelaag verder zuidwaarts trekken.

Modelbeoordeling:

Voor vanavond en donderdag worden de buien (boven zee) bij de trog en de activerende frontale zone van belang. Aangezien we ons dan in de koude lucht bevinden, wordt ook de neerslagsoort het belangrijkste punt van aandacht. Vanavond geven HA40 en vooral HA43 in de progtemps en NESO al een eerste aanzet tot natte sneeuw nabij de activerende frontale zone, komende nacht zou dat op de Veluwe mogelijk al kunnen leiden tot wat accumulatie, al is die kans op de weg vanwege de bodemwarmte nog klein. In de loop van donderdagmiddag wordt het winterse signaal sterker en is er vooral voor het (noord)oosten een duidelijk signaal voor droge sneeuw. Dit sneeuwsignaal breidt zich donderdagavond zuidwaarts uit over de rest van het land. Accumulatie lijkt donderdag overdag (diffuse straling en een ondergrondtemperatuur van 10-14°C) in eerste instantie lastig en is sterk afhankelijk van de intensiteit. Op vegetatie zal de sneeuw makkelijker accumuleren dan op het wegdek. Het wegdekmodel geeft een indicatie dat sneeuw-accumulatie op de weg pas optreedt nadat zich in het model op de vegetatie 3-5 cm sneeuw heeft geaccumuleerd. In de avond en de nacht naar vrijdag blijft de sneeuw steeds makkelijker liggen, de diffuse straling verdwijnt dan en de sneeuwval lijkt lang aan te houden. Het blijft in dit soort situaties lastig om te bepalen hoeveel accumulatie er werkelijk zal gaan optreden, de modellen laten hierin ook duidelijke verschillen zien, waarbij HA43 duidelijk het meest enthousiast is. Het is een bekend gegeven dat Harmonie -en in mindere mate EC- het sneeuwdek vaak overdrijven. Ook de precieze koers en timing van alle systemen verschillen nog enigszins. Voorlopig gaan we uit van EC en HA40 met nog een slag om de arm. Alhoewel de hoeveelheden en de locatie met de meeste sneeuwval momenteel dus nog onzeker zijn, is regionaal 5 cm (of zelfs meer) tot aan vrijdagochtend mogelijk. Voorkeursgebieden lijken vooralsnog het midden en zuidwesten van het land te zijn, maar dit kan op deze termijn en met alle subtiliteiten van opglijding nog verschuiven.

Wind(stoten):

Vanavond ten zuiden van het golvend koufront 6 Bft in de zuidwestelijke kustdistricten. Noord van de trog oost tot noordoost 6 Bft in het noordelijk kustgebied, in de nacht naar donderdag toenemend naar 6-7 Bft, mogelijk 8 Bft. Daarbij dan op zee kans op zware windstoten van 75-90 km/u, in de avond mogelijk ook in het noordwestelijk kustgebied, langs de westkust en boven het IJsselmeer. Alle modellen laten dit zien, waarbij HA43 de meeste wind heeft.

Bewolking:

Vanavond activerende frontale bewolking, waarbij de frontale bewolking geleidelijk steeds massiever wordt. In de frontale neerslag zien we ook geleidelijk meer stratus, zeker in winterse neerslag. In het noorden van de FIR door de steeds kouder wordende bovenluchten steeds meer convectieve bewolking met ook steeds meer Cb's. Toppen kunnen ruim FL200 worden. De frontale bewolking die zich rond het hoogtelaag gaat vormen zal steeds meer een mengeling worden van convectieve en stratiforme bewolking. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag zien we de laagste wolkenbases tezamen met de frontale vore geleidelijk naar het zuiden bewegen, van het noorden uit zal er geleidelijk steeds meer sprake zijn van Sc en As. Vanwege de aanvoer van zeer koude lucht kan er ook dan nog wat convectieve bewolking vanaf de Noordzee het land op drijven, zij het niet meer zo diep ontwikkeld.

Zicht:

In de polaire lucht buiten neerslag uitstekende zichtcondities. In neerslag teruglopende zichten, in sneeuwval slechte zichtcondities.

Neerslag:

Vanavond en vannacht activerende neerslag boven ons land, zie ook modelbeoordeling. NESO komt vanavond gelijk al met een signaal voor regen en natte sneeuw, gezien de progtemps en de natteboltemperaturen lijkt dit inderdaad reëel. Deze neerslag gaat donderdag overdag dan door (in de modellen), maar positie en intensiteit verschillen nog wel enigszins. NESO toont van het noord(oost)en uit meer en meer (natte) sneeuw, gezien progtemps is dit zeker mogelijk bij natteboltemperaturen geleidelijk iets onder nul. De luchttemperatuur ligt in het neerslaggebied vaak net boven nul. De voorgeschiedenis (bodemwarmte) is warm, accumulatie lijkt komende nacht nog niet heel waarschijnlijk, alhoewel het hoger op de Veluwe wel even zou kunnen. Ander aandachtspunt zijn de boven die vanaf vanavond het noorden van de FIR binnentrekken en vannacht en donderdag overdag zich verplaatsen naar het westen van de FIR en ook het noord(west)elijk kustgebied aandoen. Deze buien krijgen een winters karakter en ook onweer is gezien de koude bovenluchten mogelijk. In de loop van de nacht zal de neerslag boven de zuidelijke Noordzee en het noordwestelijk kustgebied steeds meer een mengeling worden van convectieve en stratiforme neerslag. Vrijdagochtend neemt de neerslagintensiteit duidelijk af.

Temperatuur:

Komende nacht temperaturen net boven nul (uitgaande van weinig opklaringen). Donderdag overdag in intensieve (natte) sneeuw enkele graden boven nul, in het westen en zuidwesten lokaal mogelijk eerst nog 7°C. In de avond gaat de temperatuur in de sneeuwval weer richting richting nul graden.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen | Winterse neerslag/gladheid

Sluiten