21/01/2022 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

06-01-2022 11:40 | KNMI | m.b.t. 06-01-2022 t/m 07-01-2022

Valid: 2022-01-06 11:40:48 - 2022-01-07 24:00:00
Issued: 06-01-2022, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een zuid-noord georiënteerde rug ligt om 12 UTC boven het oosten van het land en trekt oostwaarts. In een zuidwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Een lagedrukgebied ligt stationair tussen IJsland en Groenland, de bijbehorende occlusie passeert komende nacht ons land van west naar oost. Daar vlak vooruit passeert nog een oude occlusie. Na passage bereikt een hoogtetrog rond het middaguur de westkust en enkele uren later de oostgrens, een twee hoogtetrog passeert vrijdagavond. Een ontwikkelend lagedrukgebied bij Newfoundland trekt vrijdag zuid van het eerstgenoemde laag langs richting IJsland, een frontale afloper in het bijbehorende warmtefront trekt vrijdag, onder de linker uitgang van de jetstream, via Het Kanaal oostwaarts en beweegt in de avond over België en het zuiden van Limburg oostwaarts.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtspunt deze verwachtingsperioden is de kans op winterse neerslag. Komende nacht zien we in alle modellen met name in de oostelijke helft van het land een duidelijk signaal voor natte sneeuw, behoudens de hogergelegen delen van de Veluwe en de Limburgse heuvels gaat dit zeer waarschijnlijk niet tot accumulatie leiden. Volgende aandachtspunt is de frontale afloper vrijdagavond, hierbij wordt een gebied met intensieve neerslag verwacht met ook een substantieel deel (natte) sneeuw. De koers van deze afloper liet afgelopen runs nogal een springerig beeld zien, de afgelopen Harmonieruns zaten afgelopen nacht behoorlijk noordelijk met de intensieve neerslag zelfs tot halverwege het land. De 06 UTC run van Harmonie volgt nu echter weer een zuidelijker koers, en is daarmee weer in lijn met EC. Voor vrijdagavond gaan we er nu vanuit dat alleen het zuiden van Limburg met deze frontale neerslag te maken krijgt.

Wind(stoten):

Harmonie kan goed gevolgd worden. Vanavond en komende nacht aan de voorzijde van de occlusie seinen voor ZZW 7-8 Bft, vrijdag overdag seinen voor WZW 6-7 Bft.

Bewolking:

Actueel boven de Noordzee en boven de kustprovincies cumuliforme bewolking met nu nog Cb's met toppen tot FL100, van het westen uit neemt de tophoogte steeds verder af (warmere bovenlucht, rug). Op nadering van het occluderende systeem Cs/As/Sc/St. Vooral boven land steeds meer St. Na passage cumuliforme bewolking. De onstabiliteitsdiepte neemt toe en er zullen Cb's voorkomen met toppen tot FL240/-45°C. In het zuidoosten aan de noordflank van de frontale afloper kans op St beneden 500 vt, zeker bij intensieve winterse neerslag. Hier zijn mogelijk ingebedde Cb's aanwezig, met toppen FL240. In de tweede helft van de avond zullen de Cb's boven de zuidelijke helft van het land geleidelijk verdwijnen, in de noordelijke helft houden ze nog tot aan zaterdagochtend, al neemt door warmteadvectie op hoogte de tophoogte wel geleidelijk af.

Zicht:

Het zicht is afhankelijk van de neerslagintensiteit/soort. Met name in onweersbuien en (natte) sneeuw slecht zicht.

Neerslag:

Op nadering van het occluderende systeem vanaf vanavond van het westen uit regen. Dieper landinwaarts overgaand in natte sneeuw. Vooral op hoger gelegen gebieden kan het mogelijk tijdelijk wit worden. Na passage buien, met name bij de hoogtetroggen geclusterd en georganiseerd (CAPE=400-700 J/kg en schering 0-6 km=30-35 kn). Onweer en hagel zijn waarschijnlijk. Het gebied met intensieve frontale neerslag van de frontale afloper gaat in alle modellen nu over België en het zuiden van Limburg. Naast veel regen levert dit vooral in de hogergelegen delen ook (natte) sneeuw op. Deze winterse neerslag wordt voor een belangrijk deel ook veroorzaakt doordat door intensieve neerslag het nulgradenniveau tot dichtbij het aardoppervlak zakt. In de Limburgse heuvels zou er dus tijdelijk een sneeuwdek kunnen ontstaan. Boven het zuiden van ons land zien we dat ten noorden van de frontale afloper in de eerste helft van de avond nog vrij actieve buien aanwezig zijn, mogelijk met korrelhagel of natte sneeuw, deze zullen verdwijnen wanneer de afloper in de loop van de avond naar Duitsland wegtrekt. De buien boven de noordelijke helft van het land gaan tot aan zaterdagochtend door, ook dat nog steeds met kans op korrelhagel en/of een klap onweer. Het ijzelsignaal waar Harmonie mee komt is omdat de wegdektemperatuur in de opklaringen weer net onder nul komen. Met het overtrekken van een bui zal de temperatuur gelijk ook weer oplopen, dus van echte ijzel is geen sprake.

Temperatuur:

Harmoniemodellen kunnen gevolgd worden.

Tags: Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Winterse neerslag/gladheid

Sluiten