21/01/2022 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

28-12-2021 13:06 | KNMI | m.b.t. 28-12-2021

Valid: 2021-12-28 05:35:40 - 2021-12-29 24:00:00
Issued: 28-12-2021, forecaster: wijs

Synoptische situatie:

Een zuidelijke stroming voert zachte en vochtige lucht aan. Een (hoogte)trog boven het midden verlaat in de vroege ochtend het noordoosten. Boven Engeland diept vanochtend een laag uit onder invloed van een eveneens sterk uitdiepend hoogtelaag. Dit laag komt in de avond boven het noorden van ons land aan waarna het weer opvult. Een bijbehorende koufrontocclusie (de achterkant van een brede zone / dubbelconstructie) passeert het land van west naar noordoost, tussen ca. 10 en 16 UTC. In de avond volgt dan de om het laag ingedraaide occlusie, waarbij de meeste neerslag (samen met de hoogtetrog) over het zuiden zal bewegen. Aan de zuidflank van het laag komt een stevige (zuid)westelijke stroming te staan. Pas in de loop van de nacht naar woensdag verlaat de occlusie ook het noordoosten. Woensdag in de tweede helft van de ochtend bereikt een volgende occluderende frontale zone, horend bij een lagedrukgebied noordwest van Schotland, het zuidwesten van de FIR. Aan de grond komen we in de warme sector dan in zeer zachte (en vochtige) lucht.

Modelbeoordeling:

Synoptisch gezien zijn de modellen het nog niet helemaal eens over de ontwikkeling en koers van het laag, al zijn de verschillen niet groot meer. Verder nog drie aandachtspunten: 1) Ontwikkeling van mist nabij koude wateroppervlakken (IJsselmeer, Waddenzee). Tot aan passage koufrontocclusie blijven alle Harmonieversies met deze signalen komen en we zien actueel ook mist in het Waddengebied. We honoreren de kans maar gaan er vanuit de het vanmiddag tijdelijk beter is/wordt. 2) Bij de koufrontocclusie met name in het zuid(oost)en enkele stevige buien (redelijke organisatiegraad) met kans op windstoten. Hap1 is daarin erg enthousiast met zware windstoten tot 90 km/uur. De ervaring leert dat de uitwisseling in Hap1 vaak te sterk is. KEPS komt met 20-30% kans, te weinig voor geel. 3) Vorming van mist (stratus aan dek) nabij het laag en de occlusie later vanavond en in de nacht naar woensdag. EC doet dit niet, de Harmonies wel.

Wind(stoten):

Grotendeels conform modeluitvoer, houd nog wel rekening met kleine koerswijzigingen van het laag en een kleine verschuiving van het windveld. 8 Bft buitengaats in het zuidwesten van de FIR benoemd, waarschijnlijk niet op de kust. Kans op zware windstoten op de zuidwestkust is tamelijk groot, maar (nog) niet waarschuwingswaardig. Bij buien op de koufrontocclusie mogelijk zeer plaatselijk en kortstondig zware windstoten, vooral in het zuidoosten, we houden het voorlopig op 70 km/uur.

Bewolking:

Modeluitvoer is goed bruikbaar en wordt gevolgd. Bij de occlusies en trog grote stratuskansen, nabij het lagedrukgebied en oude wateroppervlakken mogelijk tot aan dek zakkend. Bij de koufrontocclusie vooral in de zuidelijke helft onstabiele profielen die (ingebedde) Cb's toelaten tot ca. FL200. Overigens is ook bij de trog en de ingedraaide occlusie een ingebedde Cb niet geheel uitgesloten, de profielen zijn echter niet zo diep onstabiel als bij de koufrontocclusie. Bij en op nadering van de frontale zone woensdag een dik gelaagd wolkenpakket, later ook weer met stratus.

Zicht:

In het noorden eerst nog nevelig, rond koude wateroppervlakken aanhoudend kans op mist. Na passage koufrontocclusie overal goede zichten buiten neerslag. Bij het laag en de wegtrekkende occlusie later vanavond en in de nacht naar woensdag zou opnieuw (dichte) mist kunnen ontstaan. Vocht, weinig wind en convergentie: alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig en de modellen komen dan ook met sterke mistsignalen.

Neerslag:

Bij de occlusie (mot)regen. Bij de trog (buiige) regen, marginale onstabiliteit en forcering bij een kortgolvige hoogtetrog. Bij de koufrontocclusie wederom buiige regen met in de zuidelijke helft een overlap tussen 200-400 J/Kg SbCape en 20-30 kn effectieve windschering. In dergelijke omstandigheden kunnen enkele georganiseerde buien voorkomen, met kans op zware windstoten en onweer. Maar de vraag is nog of deze overlap er daadwerkelijk gaat komen. Bij de ingedraaide occlusie enige tijd matige tot zware (buiige) regen. Bij de frontale zone woensdag regen.

Temperatuur:

In het uiterste noordoosten aanvankelijk nog Tweg dicht bij nul, spoedig oplopend. Geen gevaar meer voor gladheid. Verder vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.

 

Tags: Onweer/blikseminslag | Wind/storm (-schade)

Sluiten