09/05/2021 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

07-02-2021 05:08 | KNMI | m.b.t. 07-02-2021 t/m 08-02-2021

Valid: 2021-02-07 05:08:50 - 2021-02-08 24:00:00
Issued: 07-02-2021, forecaster: Huiskamp

Synoptische situatie:

Een hoogtelaag boven Het Kanaal trekt zuidoostwaarts en komt zondag boven het noorden van Frankrijk te liggen waarna het oostwaarts trekt. Tegelijkertijd trekt een lagedrukgebied boven het noorden van Frankrijk NNO-waarts en komt aan het einde van de nacht boven het oostelijke deel van België te liggen. Hier lijkt het laag zich op te splitsen in een laag dat via het zuiden van Duitsland oostwaarts trekt en een ander laag dat zondag overdag min of meer stationair boven Luxemburg waarna het opvullend zuidwestwaarts trekt. Omdat zich boven Noord-Europa een krachtig hoog bevindt is de stroming in de onderste 1-2 km oostnoordoostelijk. Als gevolg van sterke warmte-advectie en PVA aan de oostflank van het hoogtelaag vindt boven onze omgeving sterke opglijding en frontogenese plaats. Het grondfront bereikt Nederland niet. Later op zondag neemt op hoogte de zuidelijke stroming boven onze omgeving af en zal de opglijding derhalve ook afnemen waarmee de neerslagintensiteit afneemt. Vanwege de code rood heeft het KNMI het lagedrukgebied de naam Darcy gegeven.

Modelbeoordeling:

De modeluitvoer is synoptisch gezien consistent. Er zijn wat verschillen in de totale sneeuwaccumulatie. De tot nu toe gemeten sneeuwhoogten zijn duidelijk minder dan in de uitvoer, maar de dichtheid lijkt door de harde wind en lage temperatuur groter dan de standaard 1/10 (1 mm vloeibaar water is 1 cm), eerder rond 1/5. Ook zorgt de wind voor verstuiving waardoor de sneeuwhoogtes sterk variëren. In Hir/Ec valt de sneeuw recht naar beneden, er wordt geen rekening mee gehouden dat de sneeuw door de wind wordt meegenomen. Voor het midden en zuiden gaan we tot en met zondagavond uit van gemiddeld 10 cm, maar vooral in het oosten is meer dan 15 cm zeker mogelijk. Dit gaat uit van mm equivalent vloeibaar water. In alle uitvoer neemt de neerslagintensiteit in de loop van zondag af en komt het zwaartepunt boven de noordelijke helft te liggen. Maandag valt er niet veel meer, nog ongeveer 1-2 cm. In de zuidelijke helft van Limburg zien we tot ongeveer zondag 06-09 UTC allerlei mengvormen, in het uiterste zuiden van Limburg gaat de neerslag pas halverwege de ochtend definitief over in sneeuw. Er is nogal wat spreiding in de uitvoer voor de temperatuur in het zuiden van Limburg, actueel ligt deze ongeveer in het midden. Ook waar de grens tussen vloeibare en vaste neerslag verschilt steeds enkele tientallen kilometers in de diverse uitvoer. Gezien de geringe dikte en temperatuur van de smeltlaag lijkt het eerder om ijsregen te gaan dan om ijzel. Blijft subtiel en daarom kansen op ijzel/ijsregen aanhouden. De wind is consistent in de diverse uitvoer: 5-6 Bft boven land, 8 Bft langs de noordkust en net ten NW van de Wadden tijdelijk 9 op de Noordzee. Belangrijkste is echter de combinatie van temperatuur en sneeuw met de wind i.v.m. sneeuwjacht en gevoelstemperatuur.

Wind(stoten):

De uitvoer is consistent, de onderlinge verschillen zijn klein. Zondag 8 Bft langs de noordkust, buitengaats 9 Bft in de Harmonie uitvoer, staat er ook. Daarbij langs de kust en boven het IJsselmeer zware windstoten van 75-90 km/uur, in de noordelijke helft boven land 60-75 km/uur. Bij deze wind en lage temperatuur is aanvriezend buiswater een belangrijk gevaar voor de scheepvaart, vooral op de grote binnenwateren, op de Noordzee lijkt de temperatuur alleen in een smalle kuststrook onder nul te komen, wel breidt deze strook zich zondagavond westwaarts uit vanaf de Hollandse kust. Waarschuwing staat uit voor IJsselmeer en Markermeer. Vanaf zondagmiddag neemt de wind langzaam af.

Bewolking:

Wolkenbasis in alle uitvoer in de matige sneeuw aan de hoge kant, maar het is maar de vraag wat de lidar meet: vallende sneeuw of een basis. Aanvankelijk is er nog dikke gelaagde bewolking. In de onderste niveaus wordt er koude en vrij droge lucht aangevoerd. In matige sneeuw zal er voor de luchtvaart wel sprake zijn van een matige tot slechte vertical visibility. Alleen in het zuiden van Limburg zien we een stratussignaal. A.g.v. afnemende verticale beweging zal de frontale bewolking van het zuiden uit minder massief worden, toppen blijven waarschijnlijk wel koud genoeg om geen onderkoelde neerslag te krijgen, er is ook nog een laag hogere ijsbewolking.

Zicht:

In matige sneeuw zicht van 500-1000 m. Bovendien zal er vooral in de noordelijke helft van het land sprake zijn van driftsneeuw, ook hierdoor kan het zicht teruglopen tot enkele honderden meters, we zien dit af en toe ook in de waarnemingen.

Neerslag:

Actueel (02-04 UTC) begint de neerslagintensiteit duidelijk af te nemen, het grootste deel lijkt al gevallen te zijn en de afname is in lijn met de uitvoer. De uitvoer is vergelijkbaar qua timing en overgang van de mengvormen van vaste en vloeibare neerslag in Limburg, alleen de Hap1 uitvoer laat een onrealistisch groot gebied met ijsregen zien. De ijsdriehoek vormt aanvankelijke een gevaar voor de luchtvaart! Zondagochtend gaat de neerslag ook in het zuiden van Limburg in sneeuw over. Voor sneeuwaccumulaties: zie modelbeoordeling.

Temperatuur:

Er is weinig dagelijkse gang. De temperatuur komt in het uiterste zuiden van Limburg waarschijnlijk pas in de loop van zondagochtend onder nul. Vanaf de nacht naar maandag komt de gevoelstemperatuur in open gebieden in het midden en zuiden (in het noorden wordt het minder koud en dat wordt niet gecompenseerd door de sterkere wind) lager dan -15 te liggen, goed voor een gele waarschuwing.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen | Winterse neerslag/gladheid

Sluiten