09/05/2021 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

06-02-2021 05:18 | KNMI | m.b.t. 06-02-2021 t/m 07-02-2021

Valid: 2021-02-06 05:18:54 - 2021-02-07 24:00:00
Issued: 06-02-2021, forecaster: Huiskamp

Synoptische situatie:

De stroming is zuidwestelijk. Een hoogtelaag met bijbehorend opvullend laag aan de grond boven de Britse Eilanden trekt zuidoostwaarts zodat zich boven West-Europa een hoogtetrog vormt. Boven Spanje vormt zich een lagedrukkern die zondag boven het noorden van Frankrijk en België stationair wordt. Omdat zich boven Noord-Europa een krachtig hoog bevindt is de stroming in de onderste 1-2 km oostelijk. Boven het noorden bevindt zich een verzameling oude occlusies, wanneer deze zaterdag in de grenslaag zuidwaarts trekken komen we in koude continentaal polaire lucht. Boven Frankrijk ligt zaterdag 00 UTC een warmtefront, een stabiele golf in dit front trekt zaterdag overdag over het noorden van Frankrijk noordoostwaarts. Later activeert dit front boven Nederland op nadering van de hoogtetrog en de sterke warmte-advectie bij het laag dat noordwaarts trekt, het grondfront bereikt ons niet. Vanaf zondagmiddag vult het laag op en trekt met het hoogtelaag verder zuidoostwaarts waarbij de frontale activiteit boven onze omgeving sterk afneemt. Vanwege de code oranje heeft het KNMI het laag de naam Darcy gegeven.

Modelbeoordeling:

De ontwikkelingen zijn consistent in de diverse uitvoer. De grens tussen vloeibare en vaste neerslag is consistent, wel is de div. Harmonie uitvoer actueel te koud en blijft er nog tot zondagochtend een warme laag in het uiterste zuiden. De totale hoeveelheid sneeuw is weer wat afgenomen ten opzichte van de vorige uitvoer. In de Hir uitvoer valt op de meeste plaatsen niet meer dan 5 cm, dit lijkt ons te weinig, opvallend is dat juist de div. Harmonie uitvoer de meeste sneeuw laat zien. Met uitzonder van de Hir uitvoer valt tot en met maandag 00 UTC op de meeste plaatsen 5-10 cm, in het oosten nog wat meer, maar 20 cm wordt alleen in de Har40 uitvoer in het zuidwesten gehaald, we zien dit niet in de rest van de uitvoer terug en we honoreren dit niet. Sneeuwhoogten gaan uit van een verhouding van 1/10 (1 mm vloeibaar water is 1 cm). De wind is consistent in de diverse uitvoer en een belangrijke factor ivm driftsneeuw en gevoelstemperatuur. Vanaf zondagnacht staat in de noordelijke helft 5-6 bft met uitschieters tot 60-75 km/uur.

Wind(stoten):

In het noordelijk deel van de FIR seinen voor O-ZO 6-7 Bft. In de loop van zaterdag breiden de seinen zich zuidwaarts uit en komt in de noordelijke helft van de FIR zelfs een oost 8 Bft te staat. Er is zondag een signaal voor 9 Bft in de Harmonie uitvoer, kans genoemd. In het noordelijk en noordwestelijk kustgebied zijn er dan zelfs al zware windstoten mogelijk van 75-90 km/uur, in de noordelijke helft boven land 60-75 km/uur. Bij deze wind en lage temperatuur is aanvriezend stuifwater een belangrijk gevaar voor de scheepvaart, vooral op de grote binnenwateren, op de Noordzee lijkt de temperatuur alleen in een smalle kuststrook onder nul te komen, wel breidt deze strook zich zondagavond westwaarts uit vanaf de Hollandse kust.

Bewolking:

In het N en midden ST, zit niet zuidelijk genoeg in de meeste uitvoer en de basis is soms wat te hoog. In de loop van zaterdag trekt de ST zuidwestaarts en daarna is er alleen maar hogere bewolking met geleidelijk een lagere basis in sneeuw. Alleen in het uiterste zuiden een ST signaal in de uitvoer, wat noordelijker zit de frontale inversie rond 2000 vt en daaronder is de laag niet al te vochtig.

Zicht:

Eerst nog plaatselijk mist, zaterdagochtend verbeterend. Zaterdagavond in sneeuwval teruglopende zichten, zeker in combinatie met de aantrekkende wind, hoge driftsneeuw lijkt nog niet echt waarschijnlijk.

Neerslag:

In het uiterste noorden zaterdagochtend een signaal voor onderkoelde regen, wegdektemperaturen blijven echter boven nul, en dat terwijl de Harmonie uitvoer die in het wegdekmodel gaat in het uiterste noordoosten wat kouder is dan de werkelijkheid. Kans op gladheid lijkt gering. De neerslag van zaterdagavond begint in het uiterste zuiden als regen en gaat dan met uitzondering van het zuiden van Limburg snel over in sneeuw. Timing van de overgang naar sneeuw is min of meer consistent: rond 19 UTC overgang naar droge sneeuw. Timing kan nog wat schuiven als gevolg van foutieve temperatuur in de grenslaag. In het zuidoosten (ongeveer ten zuiden van een lijn Eindhoven-Duisburg is het signaal van onderkoelde neerslag meer en meer verschoven naar ijsregen, maar wil dit aan de grond grootschalige gladheid veroorzaken moet de Tweg wel onder nul zijn en dat lijkt pas later in de nacht het geval als de neerslag al is overgegaan in sneeuw. Wel een gevaar voor de luchtvaart! Zondagochtend gaat de neerslag ook in het zuiden van Limburg in sneeuw over. De sneeuwzone trekt zondag vrij snel noordwaarts en bereikt zondag rond 03 UTC het noorden, in de Hir uitvoer gaat dit wat sneller. In het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden lijkt weinig of niets te vallen. In het noorden valt tot en met zondagavond 2-5 cm, in het midden en zuiden circa 10 cm, in het oosten van Brabant en Gelderland lokaal wat meer, in het zuiden van Limburg 2-5 cm. Driftsneeuw/sneeuwduinen zijn boven open gebieden een relevant verschijnsel, ondanks dat in het gebied waar de sterkste wind staat de minste sneeuw valt. De code oranje is uitgegeven voor sneeuwjacht.

Temperatuur:

In het noordoosten is de harmonie uitvoer actueel te wat te koud. Tweg lijkt boven nul te blijven. Zaterdag overdag stroomt de koude lucht binnen en in de avond komt de temperatuur bijna overal onder het vriespunt, alleen in de zuidelijke helft van Limburg blijft de temperatuur enkele graden boven nul en daalt pas in de nacht naar zondag onder nul. Vanaf de nacht naar maandag komt de gevoelstemperatuur in het midden en zuiden (in het noorden wordt het minder koud en dat wordt niet gecompenseerd door de sterkere wind) lager dan -15 te liggen, goed voor een gele waarschuwing.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen | Winterse neerslag/gladheid

Sluiten