24/06/2021 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

24-01-2021 04:59 | KNMI | m.b.t. 24-01-2021 t/m 25-01-2021

Valid: 2021-01-24 04:59:55 - 2021-01-25 24:00:00
Issued: 24-01-2021, forecaster: boonstra

Synoptische situatie:

We bevinden ons in de maritiem polaire lucht. Een hoogtelaag ten noorden van Schotland trekt de komende periode (zuid)oostwaarts en bereikt maandag Denemarken. In het cyclonale stromingspatroon rondom het hoogtelaag trekken diverse kleinschalige (hoogte)troggen en randstoringen over ons aandachtsgebied. Een laag boven het oosten van België beweegt noordoostwaarts richting Duitsland, de bijbehorende occlusie schampt momenteel het zuidoosten van het land en trekt vannacht langzaam oostwaarts weg. Een vrij scherpe kortgolvige (hoogte)trog ligt N-Z georienteerd voor de westkust. De trog is gevuld met koude lucht met op 500 hPa een temperatuur van ca. -37°C. De (hoogte)trog beweegt vannacht en vanochtend langzaam van (zuid)west naar (noord)oost over het land. In de middag passeert er een trekrug. Later in de avond en nacht trekt een lagedrukgebied over België oostwaarts, de bijbehorende occlusie ligt vanavond en in de nacht naar maandag enige tijd over het uiterste zuiden van het land. Maandag overdag passeert in het zuidwesten een relatieve rug, terwijl maandagmiddag in het noorden een NO-ZW georienteerde trog van west naar oost trekt.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtspunt is de kans op gladheid a.g.v. winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. Alle modellen laten voor het zuidoosten aan het begin van de nacht enige tijd (natte) sneeuw zien. In de hoger gelegen delen van Limburg, en lokaal ook elders in het zuidoosten, is er inmiddels een dun sneeuwdek gevormd, dit sneeuwdek verdwijnt in de loop van de ochtend weer. Van het westen uit vallen bij de passerende trog winterse buien; Harmoniemodellen laten de buien oostwaarts over het land trekken waarbij de intensiteit het grootst is in de kustprovincies (relatief warm zeewater). Wegens de koude bovenlucht zullen de buien hier vrij stevig uitpakken met lokaal onweer, maar ook winterse neerslag. Daar waar de buien het meest intensief zijn is het niet uitgesloten dat het even wit wordt. EC en Hirlam laten de buien op de kust uitdoven. Dit laatste scenario is minder waarschijnlijk aangezien er sprake is van een dynamische forcering (hoogtetrog) waardoor de buien ook wat dieper landinwaarts kunnen doorlopen, hoewel de activiteit waarschijnlijk wel minder wordt. Het volgende wat van belang is, zijn de opklaringen die zich in de tweede helft van de nacht uitbreiden over het zuidwesten (in alle modellen zien we dit). Het wegdek kan dan op diverse plaatsen onder nul komen, met een nat wegdek leidt dit tot bevriezingsgladheid. Vanavond en in de nacht naar zondag is er weer kans op gladheid, enerzijds door opklaringen in het noorden, anderzijds de occlusie die boven het zuiden komt te liggen. In de modellen komt Hirlam nog altijd het noordelijkste uit, hoewel ook EC wat noordelijker is geworden, we gaan uit van de zuidelijke provincies. Bij de occlusie is er een duidelijk signaal op natte sneeuw, in de Limburgse heuvels mogelijk droge sneeuw. Ook de buien bij de trog van maandagmiddag kunnen een winters karakter hebben, vrijwel alle modellen geven een signaal op natte sneeuw. Maandagavond kan dit wat verder landinwaarts wederom tot gladheid leiden wanneer er afkoeling optreedt door opklaringen en de buien dieper landinwaarts neerslag op een bevroren ondergrond kunnen gaan geven, aandachtspunt.

Wind(stoten):

Vannacht in de westelijke kustdistricten aan de westflank van de trog kortdurend W-NW 6 Bft. Zondagavond aan de noordflank van het laag dat over België oostwaarts gaat bewegen kans op O 6 Bft in het district Vlissingen. Maandagavond in het noordwesten van de FIR toenemede kans op 6 Bft.

Bewolking:

In de polaire lucht veelal convectieve bewolking, nabij troggen en frontale systemen ook gelaagde frontale bewolking en lokaal ook stratus. Vannacht boven het zuid(oost)en stratiforme bewolking en bij voldoende sneeuwval ook stratus. Bij de passerende trog vannacht boven de Noordzee Cb's tot ca. FL250 met toptemperaturen van ca. -45°C. Deze Cb's kunnen met voldoende dynamische forcering a.g.v. de (hoogte)trog ook dieper landinwaarts bewegen, ook al raken ze de voeding van het relatief warme zeewater kwijt. Boven land zien we daarbij in de wolkenbasisplaatjes van de Harmonies ook stratus tot aan de grond, hetgeen duidt op (natte) sneeuw. In het noorden van het land kan ook in de trog bij weinig wind stratus/mist ontstaan, HAP1 lijkt hier te overdreven maar we noemen een kleine kans. Vanaf de tweede helft van de nacht van het zuidwesten uit opklaringen, al blijft in het noordoosten de kans op Cu/TCu nog tot in de middag bestaan. In de middag van het zuidwesten uit toenemende hogere en middelbare bewolking behorende bij het laag dat over België oostwaarts gaat bewegen, langs de zuidgrens in de avond ook bewolking op Sc-niveau. Het noorden houden de opklaringen stand met slechts wat dunnen sluierbewolking, hierdoor zou daar later zondagavond en in de nacht naar maandag mist kunnen ontstaan. Maandag overdag Cu/Sc en bij de trog van het noordwesten uit wederom Cb's, toppen tot FL250/-50C.

Zicht:

Actueel goede zichten, in neerslag matig. Vannacht in de sneeuw in het zuidoosten matige en soms ook slechte zichtcondities. Tijdens winterse buien matige tot slechte zichtcondities, in intensievere buien onder de 1000 meter. In het noorden van het land komt er voor de buien uit nog nevel of mist voor, vooral HAP1 geeft hier een sterk signaal voor (zie ook modelbeoordeling).

Neerslag:

Zie ook modelbeoordeling. In het zuidoosten bij de occlusie regen en in het (zuid)oosten (natte) sneeuw, in de Limburgse heuvels mogelijk ook droge sneeuw. Bij de trogpassage boven het westelijk deel van de Noordzee een toename van de buiigheid, ook daar al met een winters karakter met naast regen ook korrelhagel (natte) sneeuw, gezien de koude bovenlucht is de kans op onweer ook mogelijk. Aan het begin van de nacht trekken deze buien de westelijke kustprovincies binnen, gezien het winterse karakter en de intensiteit van de buien is de kans op gladheid door winterse neerslag aanwezig. De buien weten in de loop van de nacht door de dynamische forcering ook dieper landinwaarts door te dringen. De vaste fractie van de buien (te zien in HAP2) kan bij voldoende intensiteit van de neerslag oplopen naar 50-75%, in de nanacht en vroege ochtend (indien de buien zover kunnen komen) in het zuidoosten mogelijk ook droge sneeuw. In de loop van de ochtend beperken de buien zich tot het oosten en noordoosten en zullen in de middag grotendeels verdwenen zijn. In de avond in het uiterste zuiden enige tijd sneeuw, de vaste fractie is dan vrij hoog, lokaal kan er dan wederom een sneeuwdek ontstaan. maandag overdag bij de trog wederom buien, mogelijk met natte sneeuw.

Temperatuur:

Vannacht minima rond of iets boven het vriespunt, vlak aan zee enkele graden boven het vriespunt. Vooral in de opklaringen die zich vanaf de tweede helft van de nacht in het zuidwesten voor zullen doen komt de temperatuur ook onder nul te liggen (wegdekmodel). Hierdoor zal er her en der ook bevriezing van natte weggedeelten optreden, afhankelijk van waar de buien zich voor hebben gedaan. De bevriezingsgladheid kan tot halverwege de ochtend aanhouden. Overdag maxima rond 5°C. In de avond vooral in het noorden opnieuw weer temperaturen die dalen tot iets beneden het vriespunt. In het zuiden bij de occlusie rond het vriespunt. Maandagavond al mogelijk al vroeg in de avond temperaturen onder het vriespunt en vooral in het noorden kans op gladheid door winterse buien en of neerslag op een bevroren ondergrond.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen | Winterse neerslag/gladheid

Sluiten