Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

20-08-2020 05:40 | KNMI | m.b.t. 20-08-2020 t/m 21-08-2020

Valid: 2020-08-20 05:40:11 - 2020-08-21 24:00:00
Issued: 20-08-2020, forecaster: zwagers

Synoptische situatie:

Een complex lagedrukgebied nabij Ierland koerst langzaam noordoostwaarts. Bijbehorend NW-ZO georiënteerd warmtefront boven het noorden verlaat de komende uren het noordoosten. Evenwijdig aan het warmtefront bevindt zich boven het midden van het land een oude occlusie waarop een windsprong zichtbaar is. Het koufront in warmteadvectie is zwak, ligt vrijwel evenwijdig aan de bovenstroming en vertoont enige golfvorming. Op hoogte ligt het koufront bovendien oostelijker dan aan de grond. Hierdoor is de analyse van de positie niet recht toe recht aan. Met behulp van Td2m, RV2m en in mindere mate tijd-hoogtediagrammen en wolkenbasisvelden leggen we het koufront, over het algemeen NO-ZW georiënteerd, vanmiddag tegen het noordwesten van het land, waarna het koufront noordelijker komt te liggen als een thermische vore vanmiddag het zuidwesten bereikt, vervolgens langs de westkust noordwaarts trekt en in de nacht naar vrijdag het luchtruim verlaat. Na deze passage trekt het golvende koufront oostwaarts en verlaat vrijdagmiddag het zuidoosten. Tijdens de passage van het koufront trekt er een golf langs het koufront noordoostwaarts.

Modelbeoordeling:

Alle modellen onderschatten de St op nadering van en nabij het warmtefront. Verschillen blijven met name zichtbaar in de neerslagberekeningen nabij de vore. Met name HAP1 en HAP3 berekenen iedere run buien die ontstaan ter hoogte van Noord-Frankrijk, die vervolgens over ons land heen trekken. De overigen modellen hebben de buien vooral boven zee. Aangezien er sprake is van een regime met forse CAPE waarden en eveneens veel schering, is er dan meteen sprake van goed georganiseerde en forse buien. Veel onzekerheden rondom deze ontwikkeling, dit moet de komende runs goed in de gaten gehouden worden. Het wordt vanmiddag vooral in de gaten houden of de buien inderdaad boven Noord-Frankrijk/West-België ontstaan. Deze situatie is er weer een waarbij de onzekerheid groot is, maar waarbij de potentiële weerimpact groot is. Ook bij de golf zien we verschillen in de modellen. Harmonie houdt houdt het vrijwel droog.

Wind(stoten):

Aandachtspunt is de kans op zware windstoten vanmiddag bij de mogelijke buien in de thermische vore, HAP1 en HAP3 berekenen bij de buien boven land >75 km/u, lokaal 100-120 km/u. HAP2/KEPS heeft geen buien boven land. Bijdrage aan de windstoten wordt geleverd door de waterinhoud en de relatief droge lucht onder de buien. Daarnaast is de windsnelheid op enige hoogte ook vrij hoog (ca. 35 kn). Achter het koufront neemt de wind in de kustdistricten toe naar ZZW 7.

Bewolking:

Frontale bewolking op nadering van het warmtefront. St (ook beneden 500 vt) vooral op de Noordzee. Vanochtend verdwijnt de dikkere frontale bewolking, al zorgt het zwakke koufront op hoogte nog wel voor Ac-velden. Later in de middag en in de avond in de westelijke helft van de FIR weer frontale bewolking, met name Ac-bewolking en hoge Sc. Progtemp in het westen van de FIR laten een (potentieel) onstabiel profiel zien. De kans op Cb's is reëel gezien de buienontwikkeling in de diverse modellen op de Noordzee. Tophoogtes FL350 of 400. Boven land is het zeer de vraag of de Cb's tot ontwikkeling gaan komen: Boven België zou het net warm genoeg kunnen worden, daarnaast lijkt er wel een trigger nodig om de buien echt te kunnen vormen aangezien er wat subtiele inversies zichtbaar zijn op hoogte (temp Vlissingen bijv.). De vore zou dit kunnen bewerkstelligen.

Zicht:

Goede zichten, in neerslag mogelijk matig, vooral in het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee. Vanavond bij de zwaardere buien kortdurend slechte zichten.

Neerslag:

De frontale neerslag verlaat het noordoosten in de eerste helft van donderdagochtend. Later in de middag en in de avond toenemende kans op buien, op de Noordzee mogelijk ook stratiforme neerslag. CAPE-waardes in de loop van de middag en in de eerste helft van de avond zeer hoog met 2500+ J/kg (indicatie Harmonie), met een schering van ca. 40 kn zijn goed georganiseerde multicellen/supercellen mogelijk. Als de buien ontstaan gaat dit meteen gepaard met onweer en lokaal veel regen, (grote) hagel is dan ook waarschijnlijk. Triggers zijn de nabijheid van de frontale golf (op hoogte zien we voor het koufront uit enkele gebieden met koudere lucht, zie bijvoorbeeld tijd-hoogtediagram van Vlissingen) en uiteraard de convergentie bij de vore + bereiken convectietemperatuur.

Temperatuur:

Tx vandaag tot lokaal 32°C in het zuidoosten. Vrijdag voor het koufront uit eveneens weer tropische waardes in het oosten en zuidoosten. Zeer warme nachten, zeer hoge dauwpunten.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten