Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

26-06-2020 05:22 | KNMI | m.b.t. 26-06-2020 t/m 27-06-2020

Valid: 2020-06-26 05:22:32 - 2020-06-27 24:00:00
Issued: 26-06-2020, forecaster: wijs

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven de Baltische Staten trekt langzaam zuidoostwaarts. Een vlak (van oorsprong thermisch) lagedrukgebied boven het zuiden van Engeland beweegt langzaam noordwaarts en gaat in de loop van de nacht naar zaterdag op in een lagedrukgebied dat van de Atlantische Oceaan naar de Ierse Zee trekt. Boven onze omgeving staat een zuidoostelijke stroming met aanvoer van warme en aanvankelijk nog vrij droge lucht. Een thermische vore vanuit het laag boven Engeland ligt vanochtend NW-ZO georiënteerd naar het noorden van Frankrijk. Deze trekt noordoostwaarts en komt aan het begin van de middag boven het zuidwesten aan. De vore beweegt vervolgens langzaam noordoostwaarts over het land, maar lijkt het noordoosten in de avond nog niet te bereiken. Voor de vore uit wordt de aangevoerde lucht een stuk vochtiger. In de nacht naar zaterdag verlaat de vore het noordoosten en wordt de stroming in de grenslaag overal westelijk. In de bovenlucht komt dan een hoogtetrog naderbij, deze trekt in de loop van zaterdagochtend over ons land, met de meeste PVA boven het westen en de Noordzee. Het diffuse koufront dat nu nog ten westen van Het Kanaal ligt, trekt zaterdag overdag noordoostwaarts over het land, om halverwege de middag het noordoosten en oosten te verlaten.

Modelbeoordeling:

Er is nog veel onzekerheid wat betreft de (onweers)buien, tot aan het passeren van het koufront lopen de neerslagpatronen in de modellen flink uiteen. Ook actueel zijn er verschillen; het buiencomplex boven Centraal-Frankrijk wordt niet uitgebreid genoeg weergegeven en er ontbreken ook enkele buien boven Het Kanaal. Er is nog steeds een beperkt timingsverschil (2 uur) bij de vore, waarbij HAP1 het snelst is en EC/HIR wat trager. Alle modellen komen in meer of mindere mate met een in de ochtend oplevende buienactiviteit boven België en Noord-Frankrijk en juist weer een in activiteit afnemend signaal aan het begin van de middag boven het zuidwesten en zuiden. Dit lijkt te wijten aan het passeren van een opvullende hoogtetrog, die momenteel nog in de Golf van Biskaje ligt. Het volgende aandachtspunt is de convectie die later vanmiddag en in het begin van de avond vanaf de grond kan ontstaan, met initieel de convergentie in de vore als forcering, daarna eventueel ook op de outflow. In de avond kan ook convergentie boven de inversie voor de benodigde trigger zorgen, mogelijk versterkt door het inzetten van een nachtelijk windmaximum noordoost van de vore. EC geeft een sterk afwijkend gedrag met convectieve 'ringen' die vanuit een eerste complex ZW-waarts uitbreiden (dit is een model-onvolkomenheid, vergelijkbaar met patronen die we vaker in de tropen zien). In de loop van de nacht naar zaterdag zorgt de PVA aan de voorzijde van de hoogtetrog mogelijk voor een dynamische trigger en dan zien we in alle modellen enkele georganiseerde buien over het land trekken, tot aan het passeren van het koufront. In het noordoosten kan dagelijkse gang daarbij nog een rol spelen in de middag. Ook de timing van de koufrontpassage levert nog timingsverschillen op tussen de modellen.

Wind(stoten):

De verschillende Harmonie-versies komen vanmiddag en aan het begin van de avond met een signaal voor zware windstoten in het zuiden, 35-40 knopen. Lijkt gekoppeld aan de intensiteit en het gebied waar onderin nog de droogste lucht aanwezig is. HAP2 komt nu wel opeens met windstoten tot 48 kn in Zuid-Limburg, hetgeen eerder alleen voor Duitsland leek weggelegd. Er staat weinig wind op hoogte, dus de windstoten komen vooral van de downdraft en de NAPE. Later op de avond en in de nacht naar zaterdag/zaterdagochtend neemt de kans op zware windstoten sterk af, alhoewel het best mogelijk is dat er bij een meer georganiseerd buiencomplex toch nog windstoten in de orde van 30-35 kn voor zouden kunnen komen, hetgeen HAP1 laat zien boven het westen en de Noordzee. In het noordoosten zaterdagmiddag mogelijk weer zwaardere windstoten mogelijk (HAP2). Zaterdag overdag 6 Bft in de Zuidelijke Noordzee.

Bewolking:

Vandaag van het zuidwesten uit toenemende convectieve bewolking met Cb's vanaf middelbaar niveau. Later in de middag en aan het begin van de avond lijkt de convectie vanaf de grond mogelijk te zijn, beginnend in de vore. Afgaande op de progtemps kunnen de toppen van de Cb's tot FL400 doorgroeien, 'overshooting tops' in het zuiden mogelijk tot FL420. In de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend veel bewolking met zeer waarschijnlijk ook enkele (geclusterde) Cb's, dan met toppen tot FL300-FL350.

Zicht:

Goed, bij de zwaardere buien van vanmiddag, vanavond en zaterdagnacht en -ochtend uiteraard teruglopende zichten. In de nacht naar zaterdag boven zee mogelijk wat nevelig in het noordwesten (hoge Td).

Neerslag:

Zie ook de modelbeoordeling. Aan het begin van de middag bereikt al een eerste convectieve neerslagzone in het uiterste zuidwesten /zuiden, hierbij is onweer al goed mogelijk. Deze zone lijkt in de loop van de middag te deactiveren. Later in de middag en begin van de avond kan convectie lokaal vanaf de grond ontstaan. CAPE-waardes liggen in de orde grootte van 1000-1500, langs de zuidgrens 1500-2000 J/kg. De schering is gering, 10-15 kn, lokaal 15-20 kn, dus voornamelijk pulse storms en mogelijk enkele multicellen die vervolgens deels overgaan in meer stratiforme neerslag met enkele actievere cellen aan de randen. Tijdens de buien is er ook een kans op hagel, de kans op grote hagel > 2 cm lijkt het grootst in het zuiden. Omdat de buien vrij langzaam bewegen kan lokaal wateroverlast ontstaan, de PW in de kolom loopt vanavond en in de nacht naar zaterdag op naar 35-40 mm. In de nacht naar zaterdag vooral in de westelijke helft buiige regen en iets meer geclusterde (onweers)buien, zaterdagochtend overal, tot aan de koufrontpassage. Door de dagelijkse gang in het noordoosten mogelijk nog oplevend, nu vooral goed te zien in HAP2.

Temperatuur:

Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is actief. Vandaag voor de buien uit in de vore met weinig wind op veel meer plaatsen tropisch warm, in het zuidoosten lokaal 32°C. In de nacht naar zaterdag wederom hoge minima, rond 18°C, in steden niet/nauwelijks beneden 20°C.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten