Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

17-06-2020 05:11 | KNMI | m.b.t. 17-06-2020 t/m 18-06-2020

Valid: 2020-06-17 05:11:32 - 2020-06-18 24:00:00
Issued: 17-06-2020, forecaster: Huiskamp

Synoptische situatie:

Een hoogtelaag bij Bretagne trekt langzaam noordwestwaarts naar het zuidwesten van Engeland en gaat in de loop van donderdag over in een hoogtetrog. De hoogtestroming is de gehele periode zuidoostelijk. Boven West-Europa bevindt zich een omvangrijk, vlak lagedrukgebied met meerdere kernen. Een NW-ZO georiënteerde rug van hogedruk ligt boven de Noordzee en beïnvloedt aanvankelijk het noorden van Nederland. Boven het uiterste zuiden van Nederland en het noorden van België ligt een convergentielijn, die in de loop van de dag en avond langzaam noordwaarts trekt. Donderdag trekt de gehele gordel van lagedrukgebieden opvullend noordwaarts, waardoor de stroming in het aandachtsgebied zwak westelijk wordt.

Modelbeoordeling:

De verschillen tussen de diverse uitvoer zijn wat afgenomen. In de Harmonie uitvoer ontstaat de convectie woensdag weer wat zuidelijker dan in de vorige uitvoer en nog steeds wat zuidelijker dan in de EC en vooral zuidelijker dan in de Hir uitvoer, waarin de convectie zich boven grofweg het zuiden ontwikkelt, in de Harmonie uitvoer begint de actieve, geclusterde convectie pas in de loop van de middag, het eerst in Zeeland. In de avond verplaatst de convectie zich noordwaarts, waarbij deze in de Harmonie uitvoer duidelijk afneemt, terwijl in de EC- en Hir uitvoer de activiteit niet veel verandert en de noordwaartse verplaatsing ook langzamer gaat, de aard van de neerslag wordt steeds meer stratiform (vooral ontwikkelingen vanuit het oosten, waarschijnlijk ook door warmte-advectie tussen 850 en 600 hPa). Deze verschillen zorgen voor een onzekerheid, vooral in de middag. Het gebied met stratus boven de Noordzee is in de Harmonie uitvoer meestal (De Harmonie40 uitvoer lijkt nog het meeste op de waarnemingen) te groot, in de Hir- en EC uitvoer is het te gefragmenteerd, te klein en op de verkeerde locaties.

Wind(stoten):

Bij buien in het zuiden woensdag in de Harmonie uitvoer een duidelijk signaal van uitschieters van 25-30 kn. Dit komt vooral door de vallende intensieve neerslag, omdat de lucht vochtig is is de NAPE gering en er staat weinig wind op grotere hoogte.

Bewolking:

De stratus boven de Noordzee zit grofweg in de rug. Boven land lost de stratus snel op. In de nacht naar donderdag vormt zich in de vore/convergentiezone bij het neerslaggebied boven het noorden opnieuw stratus, maar waarschijnlijk niet zo uitgebreid als in de Hap1 uitvoer. Convectieve bewolking gaat woensdag in het zuidwesten en zuiden hoog, toppen tot FL350-400 zijn mogelijk. Donderdag zijn de toppen maximaal FL150-200

Zicht:

In opklaringen mistbanken, in de nacht naar donderdag vooral in het zuiden, duidelijk signaal in de uitvoer.

Neerslag:

De patronen in de Harmonie uitvoer komen goed overeen. De bovengenoemde onzekerheid heeft er toe geleid dat het gebied waar een gele waarschuwing voor uitgegeven is, wat noordelijker ligt dan op grond van de Harmonie uitvoer gerechtvaardigd zou zijn. De buien zullen ontstaan bij de convergentiezone, die momenteel (03 UTC) boven het noorden van België en het uiterste zuiden van Nederland ligt. In het zuiden en westen zijn de voorwaarden voor diepe, actieve convectie gunstig, CAPE 1000-1500 J/kg en een grote waterinhoud, maar de enige forcering is lokale of wat grootschaliger convergentie in de grenslaag. De schering is 15-20 kn, in het uiterste zuiden nog wat meer. We krijgen vooral met multicellen te maken die (schijnbaar) stationair blijven als gevolg van (lokale) convergentie. Hagel is goed mogelijk in het (uiterste) zuiden. Cumulatieve neerslaghoeveelheden (6-uurlijks en 24 uurlijks) zijn lokaal tot ongeveer 40 mm. Plaatselijk valt meer dan 50 mm. Hoewel er verschillen in de uitvoer zijn, lijken de grote hoeveelheden voor het zuidwesten en zuiden te zijn, later in de avond kan noordelijk ook nog wel ergens 20 mm vallen, maar de cellen verplaatsen zich dan wat meer en de neerslag krijgt steeds meer een stratiform karakter (CAPE neemt sterk af, nog wat advectie van CAPE vanuit Duitsland). Donderdag ontwikkelt zich nog slechts een zeer lokale bui, CAPE dan rond 700 J/kg.

Temperatuur:

Tmin afhankelijk van de duur van de opklaringen (13-17°C), Tmax afhankelijk van de hogere bewolking en tijdstip van de start van de convectie. Rond 23 °C.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten