Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

22-05-2020 06:04 | KNMI | m.b.t. 22-05-2020 t/m 23-05-2020

Valid: 2020-05-22 06:04:15 - 2020-05-23 24:00:00
Issued: 22-05-2020, forecaster: debie

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied, om 00 UTC noordwest van Ierland, trekt opvullend noordoostwaarts en ligt zondag 00 UTC noordoost van Schotland boven de Noorse Zee. Een bij het laag horend warmtefront trekt vanochtend over de Noordzee noordoostwaarts en schampend over het noorden van het land. Vrijdagmiddag trekt, eveneens oostwaarts, een thermische vore over Nederland, die verder landinwaarts verscherpt. Het koufront van het lagedrukgebied passeert in de namiddag en begin van de avond. Daarna wordt de stroming westelijk en wordt maritiem polaire lucht aangevoerd.

Modelbeoordeling:

De neerslag bij het warmtefront is min of meer consistent in de uitvoer aanwezig, grofweg wordt boven de noordelijke helft van het land de neerslag berekend. In de Harmonie uitvoer heeft deze een convectief karakter, waarschijnlijk als gevolg van inzaaiing. Bij de thermische vore vooral in het noordoosten en oosten convectie. De activiteit van het koufront lijkt nog steeds niet a teveel voor te stellen. Hir uitvoer is qua timing van het koufront i.t.t. de vorige run nu opnieuw 1-2 uur sneller dan in de rest. Zaterdag in de vroege ochtend alleen in de Hir uitvoer een tamelijk sterk neerslagsignaal boven de noordelijke helft van het land. Extra aandachtspunt: Boven Zuid-Limburg berekend Hirlam als enige zaterdag eind van de nacht en begin van de ochtend ook nog neerslag op een golftop van het reeds gepasseerde koufront

Wind(stoten):

Convectieve uitschieters stellen weinig voor in de diverse uitvoer, dit is wel realistisch, omdat de convectie niet vanaf de grond getriggerd wordt. Na koufrontpassage op aan zee windkracht 6, mogelijk 7 (Harmonies). Zaterdag aan de westkust opnieuw mogelijk een harde zuidwestenwind

Bewolking:

Bij het warmtefront ziet de bewolking in de progtemps er gelaagd uit, met een basis van 6000 vt en een top van FL120. Bij de convergentielijn in het uiterste noordoosten mogelijk TCU/CB, tophoogte is niet duidelijk (geen representatieve progtemps). Bij het koufront stratiforme bewolking. Zaterdagochtend met name in het noorden is er een kleine kans op een TCU/CB, als het gebeurt, dan toppen tot FL180, maar de progtemps zijn eigenlijk te droog. Extra aandachtspunt: zaterdag eind van de nacht en begin van de ochtend kans op regen in Zuid-Limburg als gevolg van golftop in koufront. (vooralsnog niet gehonoreerd in verwachtingen)

Zicht:

Geen bijzonderheden.

Neerslag:

Het convectieve neerslagsignaal bij het warmtefront in de Harmonies zou moeten komen van inzaaing in TCu, de convectieve component zal niet het grootste aandeel van de neerslag vormen. Er valt niet meer dan ongeveer 2 mm, lokaal bij convectie zou tot 5 mm mogelijk zijn. Bij de vore boven NO-Nederland nauwelijks noemenswaardige CAPE 200-400 J/kg, elders nog lager. Neerslag bij koufront is hooguit wat lichte regen uit hoge Sc-velden. Zaterdagochtend in het noordelijke helft van het land volgens Hirlam (en in EC beperkt tot het NO) een kleine kans op een bui uit TCu

Temperatuur:

Tx wordt vandaag vroeg bereikt: beginnende afkoeling na vore passage. Zaterdag aanmerkelijk koeler

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten