Weer in het nieuws

KNMI Guidance en weerkaartjes

11-03-2020 20:21 | KNMI | m.b.t. 11-03-2020 t/m 12-03-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 12 maart 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een O-W georiënteerd koufront ligt boven het zuiden van het land. Vanavond trekt een golf in het koufront noordoostwaarts, waardoor het koufront als warmtefront "opgetild" wordt. Aan het einde van de avond ligt het front NO-ZW georiënteerd van Nijmegen naar Woensdrecht en trekt dan komende nacht weer zuidoostwaarts als koufront. Aan het einde van de nacht passeert het front Zuid-Limburg. Een trog, om 18 UTC boven Ierland (oorspronkelijk een occlusie en actueel zichtbaar op de satellietbeelden als geclusterde convectieve bewolking) trekt oostwaarts, ligt aan het einde van de nacht evenwijdig aan de westkust en passeert in de eerste helft van donderdagochtend het uiterste zuidoosten.Ten westen van deze trog ligt nog een kortgolvige trog rond 23 W (18 UTC) en deze passeert donderdagmiddag en -avond van west naar oost. Een lagedrukgebied ten zuidwesten van IJsland zwaait opvullend zuidoostwaarts en verplaatst zich vrijdagochtend en het begin van vrijdagmiddag als een NO-ZW georiënteerde trog over het noorden van het land. Rondom deze trog zijn meerdere restanten van occlusies aanwezig.

Modelbeoordeling:
Actueel heeft HAP1 heeft de St boven de westelijke kustprovincies en de Noordzee het beste te pakken. Al een aantal runs laat Harmonie deze mist noordwaarts langs onze kustlijn trekken. Het is echt gebeurd. Naarmate we verder vooruitkijken zien we enkele timingsverschillen ontstaan voor de eerste trog en de trog daarna. De laatste trog zit op dit moment dan weer vrij eenduidig in de modellen. Ook de trog van vrijdag (het opvullende laag) is goed terug te vinden in de diverse modellen.

Aandachtspunten

Temperatuur:
In Harmonie wordt de Tn van de komende 48 uur bereikt in de buien die dondermiddag en -avond over het land trekken. Lokaal daalt de temperatuur in die buien naar 2°C. Deze buien zijn in Hirlam en EC veel minder actief en als dat klopt zullen de temperaturen niet zo laag uitkomen.

Wind:
Op nadering van de eerste trog neemt de wind steeds verder toe, tot 8 Bft in de kustdistricten. Dan ook zware windstoten in de kustgebieden. Daar waar er buien aanwezig zijn kunnen er ook landinwaarts zware windstoten voorkomen. Harmonies komen nu niet meer met 100 km/u voor het noorden van het land, maar met 75-90 km/u. De schering van 0-3 km bij deze buien is fors, meer dan 40 kn. Op geringe hoogte staat 50-70 kn. Na passage neemt de wind iets af. Op de kortgolvige trog zijn opnieuw buien aanwezig en Harmonies komen nu wederom met zware windstoten van 75 km/u. De toppen van deze buien komen hoger, maar er is minder schering voor handen en op hoogte staat beduidend minder wind. Op nadering van de laatste trog neemt de gemiddelde wind weer toe naar 8 Bft op zee, met aan de kust en op zee zware windstoten tot 80 km/u.

Bewolking:
DE St schampoend over de westkust is goed berekend in Hap1. Deze stratus schittert door afwezigheid in de andere modellen. Verder is de St ten zuiden van het koufront door dagelijkse gang geleidelijk gelift, een proces dat de modellen goed weergeven. Nabij de golf kan er als gevolg van convergentie, afkoeling en neerslag opnieuw een smalle band met St ontstaan. Bij de eerste trog komen Cb's voor met toppen FL130, bij de tweede tot FL150. Op nadering van de laatste trog wordt de bovenlucht steeds kouder en de onstabiliteitsdiepte groter. Door latente warmteprocessen zien we dat de profielen enigszins voorover hellen en verzadigd zijn. Cb's hebben daarom toppen die niet heel veel hoger komen: FL170.

Neerslag:
Nabij het koufront (mot)regen, bij de golf intensievere regen. Bij alle troggen buien, maar vooral bij de laatste zal het een combinatie zijn van regen met enkele lokaal ingebedde buien. De kans op onweer/korrelhagel is het grootst bij de tweede trog. Bij de laatste trog is dat veel sporadischer. De CAPE-waarden zijn bij alle troggen laag. Qua schering zijn er verschillen. Bij de eerste trog is deze het grootst met 40+ kn, dus forse organisatie. Bij de tweede trog is het nog altijd 20-30 kn en bij de noordelijke trog (derde) 30 kn.

Zicht:
De zichtvermindering is een functie van de neerslagintensiteit. Kleine kans op mist aan de kust als het front naar het noorden trekt.

Paraaf meteoroloog: debie
Uitgifte: 11/03/2020 20.21 uur LT.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten