Weer in het nieuws

Guidance en weerkaartjes

29-02-2020 09:40 | KNMI | m.b.t. 29-02-2020 t/m 01-03-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 02 maart 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een lagedrukgebied ten westen van Ierland beweegt langzaam oostwaarts en diept nog iets uit. Het aandachtsgebied bevindt zich vanochtend in een brede warme sector, waarin een stevige zuidwestelijke stroming staat. Het lagedrukgebied trekt vandaag via het uiterste noorden van Ierland richting Schotland. Een koufront (dubbelconstructie), dat 03 UTC ter hoogte van de lijn Cardiff-Brest lag, bereikt het zuidwesten tegen 12 UTC en verlaat het noordoosten rond 16 UTC. Het koufront wordt in de bovenlucht vrij snel gevolgd door een kortgolvige hoogtetrog. Achter het koufront wordt in een west- tot zuidwestelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd die onstabiel is van opbouw. Zondag later op de dag nadert een volgende randstoring van het zuidwesten uit. Het bijbehorende laag trekt zondagavond laat over het zuidoosten noordoostwaarts, met daar omheen een ingedraaide occlusie.

Modelbeoordeling:
In de timing van het koufront zitten nog nauwelijks verschillen. Actueel zien we op de radar boven Engeland een smalle zone met lijnconvectie, zoals de verschillende Harmonie-versies ook weergeven. Belangrijkste aandachtspunt is de wind op het koufront (zie onder 'wind') en de activiteit van het front. Aan de voorzijde van de hoogtetrog zien we een markant PVA-maximum. Het effect daarvan wordt echter ten dele teniet gedaan door grootschalige kou-advectie in de onderste niveaus. Wel ontstaat er mogelijk een subtiel golfje langs het front boven het noordwesten. Zondag ontstaan er grotere verschillen t.a.v. een volgende randstoring. Hirlam00 wijkt hierbij sterk af van de overige modeluitvoer, met een veel zuidoostelijker koers van het laag en de bijbehorende neerslag. We houden voorlopig het EC/Harmonie scenario als leidraad.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden

Wind:
Belangrijkste aandachtspunt zijn de windstoten op en evt net achter het koufront (losse buien). Op het koufront laten de modellen consistent een markante zone met meer wind zien, boven zee waarschijnlijk kortdurend een 8 Bft. Alle modellen komen zowel boven land als boven zee met windstoten van 45-50 kn, lokaal 55 kn. De 55-60 knopen die we lokaal in de voorgaande runs zagen, zien we nu niet. Bij het grondfront zien we in de Harmonies een signaal voor een smalle buienlijn, waarop de uitwisseling plaats kan vinden. Op 3000-4000 vt staat er tijdelijk zo'n 50-60 kn wind. Vaak is de schaalgrootte waarop de Harmonies de zware windstoten berekenen te groot, maar is het wel een goede indicatie voor wat lokaal kan optreden. Voorlopig gaan we op het koufront uit van kortstondig windstoten tot ca. 90 km/uur. Ook tijdens buien die op passage van de hoogtetrog passeren kunnen nog zware windstoten voorkomen, met name in de kustprovincies, maar mogelijk ook verder landinwaarts tot ca. 80 km/uur, aan zee 90-100 km/uur. In de avond zien we boven de Noordzee seinen voor ZW 8 Bft en (verder) in het noordwesten van de FIR mogelijk een 9 Bft. Qua windstoten zien we dat het noordwestelijk kustgebied naar 75-90 km/uur gaat, dichtbij de waarschuwingscriteria.

Bewolking:
Dieper In de warme sector weer afnemende St-kansen. HAP1 is daarbij momenteel te negatief. Bij het koufront zien we in de Harmonies een mengeling van stratiforme en convectieve bewolking met daaronder ook kortdurende lagere wolkenbases. De onstabiliteit bij het koufront is weliswaar ondiep, maar gezien het neerslagpatroon in de Harmonies (LEWP-achtig) lijkt de aanwezigheid van ondiepe convectieve bewolking realistisch. Achter het koufront diepere onstabiliteit, convectieve bewolking, met CB's tot circa FL200. Dit zien we vooral op passage van de koudste bovenlucht. Zondag overdag enkele buien met toppen FL100-150. Op de ingedraaide occlusie een pakket stabiel gelaagde bewolking.

Neerslag:
Bij het warmtefront stratiforme neerslag. In de warme sector geleidelijk overwegend droog. Bij het koufront enige tijd regen en waarschijnlijk ook een ondiepe buienlijn of lijn met buiige regen op het grondfront. Achter het koufront enkele buien in een regime met circa 200 J/Kg CAPE en redelijk wat windschering, multicells zijn dus mogelijk. Gezien de diepte van de onstabiliteit behoren ook hagel en een klap onweer dan tot de mogelijkheden. Zondag overdag enkele buien, mede geholpen door dagelijkse gang. Aan het einde van de middag of in de avond stratiforme neerslag op de ingedraaide occlusie. Dan zien we in de modellen geleidelijk op steeds meer plaatsen St ontstaan. Neerslagsoort op de occlusie is regen.

Zicht:
In neerslag overwegend matig zicht, bij het warmtefront lokaal slecht zicht. Op het koufront kan het zicht kortdurend sterk teruglopen.

Paraaf meteoroloog: buscher
Uitgifte: 29/02/2020 05.36 uur LT.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten