Weer in het nieuws

Guidance en weerkaartjes

25-02-2020 12:04 | KNMI | m.b.t. 25-02-2020 t/m 26-02-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 26 februari 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een lagedrukgebied boven de Noordzee trekt vandaag al uitdiepend langzaam oostwaarts naar Denemarken. Het koufront op hoogte (split-level) heeft inmiddels het zuidoosten verlaten. Het bijbehorende (grond)koufront verlaat spoedig het zuidoosten. Achter het koufront wordt met een west- tot noordwestelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd. Een ingedraaide occlusie behorende bij het laag schampt tot en met de middag het uiterste noorden. In de tweede helft van de middag trekt een kortgolvige hoogtetrog van west naar oost over de zuidelijke helft. Halverwege de avond bereikt een meer uitgesproken trog het westen, dit systeem lijkt in de modellen kenmerken van een CAD te krijgen en trekt in de nacht naar woensdag langzaam van west naar oost over de zuidelijke helft van het land. In de bovenlucht passeert dan een hoogtetrog met op 500 hPa een temperatuur rond -37°C, de allerkoudste bovenluchten trekken net zuidwest van ons land zuidoostwaarts. Woensdag overdag staat er een licht cyclonale west- tot noordwestelijke stroming met aanvoer van onstabiele maritiem polaire lucht. Pas in de loop van de avond verlaten de koudste bovenluchten het land en wordt de stroming geleidelijk anticyclonaal. Kort daarvoor zien we nog wel een rimpeling in het stromingspatroon passeren.

Modelbeoordeling:
Synoptisch gezien zijn de modellen consistent en bruikbaar. In de koers en ontwikkeling van de trog/CAD later vanavond en in de nacht naar woensdag zitten nog wel detailverschillen, hetgeen een belangrijk aandachtspunt i.v.m. eventuele gladheid door winterse neerslag. Alle modellen geven vanaf later vanavond een duidelijke indicatie dat er bij aanhoudende (intensieve) neerslag lokaal natte sneeuw kan gaan vallen, vooral verder landinwaarts. In de wat hogergelegen gebieden zoals de Veluwe en Zuid-Limburg is het niet ondenkbaar dat de sneeuw tijdelijk wat droger wordt en gladheid zou kunnen veroorzaken. Mits deze wat meer geclusterde buien zich in de (vroege) ochtend nog in het zuidoosten bevinden dan zou natte sneeuw ook een rol kunnen gaan spelen gedurende de ochtendspits. In de loop van de ochtend zien we in alle modellen de kansen op natte sneeuw weer sterk afnemen, t.g.v. de oplopende temperatuur.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Vanaf later vanavond en in de nacht naar woensdag in winterse buien en/of natte sneeuw mogelijk dalend naar dichtbij nul, hoofdzakelijk t.g.v. smelten van doorvallende neerslag. Dat geldt ook voor de wegdektemperaturen, waarmee kortdurende gladheid t.g.v. winterse neerslag lokaal mogelijk lijkt, met name in het zuiden en zuidoosten van het land waar momenteel de meeste neerslag wordt verwacht. In Zuid-Limburg lijkt een kortdurende sneeuwdekje dan ook niet uitgesloten.

Wind:
Boven de noordelijke FIR vannacht 8 Bft aan de zuidflank van het uitdiepende laag, met in het noordelijk kustgebied seinen voor 7-8 Bft, nu uit een westelijke richting. In het Waddengebied eerst mogelijk nog zware windstoten tot 75 km/uur, niet genoeg voor een code geel. Overdag geleidelijk afnemende wind. Nabij de trog vanavond in de zuidwestelijke kustdistricten toenemend naar 6 Bft, de zware windstoten van ca. 75 km/u reiken tot op de Zeeuwse kust, maar komen niet het land op. De seinen voor 6 Bft (mogelijk 7 Bft) breiden zich in de nacht naar woensdag en woensdagochtend geleidelijk wat noordwaarts uit tot aan de districten Texel en Harlingen, woensdagavond ook tot in de Duitse Bocht. Bij de buien op de rimpeling in het stromingspatroon zien we in de Harmonies in de avond opnieuw zware windstoten boven zee.

Bewolking:
SC/CU-bewolking tot ca. 5000 vt, bij het grondkoufront en geleidelijk ook elders TCu tot FL070. In de loop van de ochtend dieper in de polaire lucht toenemende onstabiliteitsdiepte met vooral in het noorden en oosten enkele Cb's met toppen rond of net boven FL100. Bij de trog in de middag toppen tot circa FL200, vanaf de avond toppen tot ca. FL250. In de buien, die vanavond laat en in de nacht naar woensdag steeds meer een winters karakter krijgen, zien we een sterk signaal voor zeer lage stratus, hetgeen het gevolg is van de smeltende/natte sneeuw. Ook woensdag overdag zien we dit nog in het oosten van het land.

Neerslag:
Enkele lichte buien. Overdag nabij de occlusie en bij de trog enkele stevigere buien, bij de trog ook met onweer en/of korrelhagel. In de avond bij de volgende trog/CAD landinwaarts geleidelijk ook natte sneeuw, in een regime met 200-400, boven zee 400-700 J/kg CAPE en ca. 15-20 kn effectieve schering, convectiemodus dus multicell. In de nacht naar woensdag (en mogelijk woensdagochtend) gaan de buien bij de trog/CAD boven land ook clusteren en is er landinwaarts op meer plaatsen smeltende/natte sneeuw mogelijk als gevolg van een afkoelende luchtlaag door doorvallende neerslag. De progtemps in het neerslaggebied ondersteunen dit proces met een profiel op de nul-isotherm in de onderste niveaus.

Zicht:
In neerslag overwegend matige zichten, in een zwaardere (onweers)bui of hagelbui ook slecht. In de natte sneeuw in de nacht naar woensdag en woensdagochtend vrijwel zeker slechte zichten. Overigens zou het zicht met name in het noordoosten van het land ook terug kunnen lopen in langdurige opklaringen.

Paraaf meteoroloog: wijs
Uitgifte: 25/02/2020 06.07 uur LT.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten