Weer in het nieuws

Guidance en weerkaartjes

23-02-2020 10:18 | KNMI | m.b.t. 23-02-2020 t/m 24-02-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 24 februari 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Het polaire front ligt boven de noordelijke provincies vrijwel evenwijdig aan de stroming. Ten noorden ervan wordt met een westelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd, ten zuiden ervan is de lucht van maritiem tropische oorsprong. Een frontale golf trekt over het noorden van het land oostwaarts. Bijbehorend warmtefront ligt actueel van De Kooij naar Hupsel, trekt nog iets verder noordwaarts en koerst dan verder naar Duitsland. Vanmiddag volgen een koufront en kort daarachter een occlusie, waarna het hele land met een noordwestelijke stroming weer in de polaire lucht terecht komt, in het zuidoosten gebeurt dit pas rond 18 UTC. In de nacht naar maandag trekt een rug over het land, gevolgd door opnieuw een frontale golf. Het warmtefront hiervan bereikt het zuidwesten maandagochtend, trekt noordoostwaarts en in de loop van de ochtend bevindt het hele land zich in de warme sector waarin met een zuidwestelijke stroming maritiem tropische lucht wordt aangevoerd. Aan het einde van maandagmiddag bereikt het koufront het (noord)westen, trekt zuidoostwaarts en verlaat het land in de avond.

Modelbeoordeling:
De koers van de frontale golf vandaag is in de laatste modelruns nog iets noordelijker geworden, de modellen lossen dit wel consistent op. Harmonie heeft de noordelijke begrenzing van de zware windstoten goed te pakken en is voor Zeeland ronduit briljant voor de zeer zware windstoten. Tezamen met het bijbehorende KEPS volgen we dit model. Het oranjecriterium (>100 km/u landinwaarts in een gebied van 50x50 km of 120 km/u aan zee) wordt net niet gehaald, maar het zit er wel dicht tegenaan. De piek is ongeveer nu volgens Harmonie. Er is voor het warmtefront uit inmiddels op uitgebreide schaal St beneden 500 vt ontstaan, deels door de langdurige regen, deels door convergentie. Harmonie had ook dit het beste te pakken. Voor het warmtefront van maandag is dit nog maar de vraag. Ook dan geeft Harmonie veel slechtere wolkenbases, maar de neerslagintensiteit is veel lager.

Aandachtspunten

Temperatuur:
In opklaringen bij weinig wind komende nacht rond 1°C.

Wind:
In de warme sector in de zuidwestelijke kustdistricten seinen voor 8-9 Bft en zware windstoten 75-100 km/u, lokaal aan de zuidwestkust tot 115 km/u. Na koufrontpassage sterk afnemende wind en verdwijnen de zware windstoten. In de kustdistricten nog wel enige tijd seinen voor WNW 6 Bft, het langst in het noordelijk kustgebied. Maandag in de warme sector buitengaats opnieuw 7-8 Bft, langs de kust 6-7 Bft. In de westelijke kustgebieden maandag in de warme sector wederom kans op zware windstoten rond 80 km/u.

Bewolking:
Bij en ten noorden van het front onstabiele opbouw tot FL080-100. Bij de golf in het front een dik pak gelaagde bewolking (Sc/As/Ns) met bij het grondfront en in de warme sector ook St beneden 500 vt. Op en achter het koufront Tcu/Cb en Cu, toppen tot FL120. In de nacht naar maandag op de volgende golf wederom toenemende middelbare/hoge bewolking (Sc/As en boven het noordwesten ook Ns). Op en achter het koufront op maandag TCu/Cb, toppen tot FL150.

Neerslag:
Onder de frontale kap overal perioden met matige tot lokaal zware regen. Op veel plekken is al 20-30 mm gevallen. Van het westen uit wordt het tijdelijk droger. Op het koufront regen en ingebedde buien. Na koufrontpassage vooral in het noorden enkele buien in het singlecellregime. Op maandag overdag in de loop van de ochtend stratiforme neerslag bij en achter het warmtefront, nabij het occlusiepunt in het noordwesten mogelijk matige tot zware regenval. Op het koufront maandagmiddag en -avond buiige neerslag.

Zicht:
10+ km, in neerslag 5-8, lokaal 3-5 km. Zondag en maandag in de warme sector mogelijk 1500-3000 m.

Paraaf meteoroloog: zwagers
Uitgifte: 23/02/2020 10.18 uur LT.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten