Weer in het nieuws

Guidance en weerkaartjes

22-02-2020 11:24 | KNMI | m.b.t. 22-02-2020 t/m 23-02-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 23 februari 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Tussen een hoog boven zuidelijk Europa en een laag nabij IJsland wordt met een zuidwestelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd. Een zwak, NO-ZW georiënteerd warmtefront ligt boven het noordwesten, beweegt langzaam oostwaarts en verlaat (op hoogte) in de loop van de ochtend het zuidoosten. In de warme sector wordt maritiem tropische lucht aangevoerd. Het grond-koufront (meest noordelijke: dubbel constructie) bereikt vanmiddag het noorden. In de loop van de middag en avond trekt het front langzaam zuidwaarts en blijft boven het uiterste zuiden slepen. Na passage van het noordelijke koufront wordt de stroming westelijk en neemt iets in kracht af. In de nacht naar zondag trekt een zwakke rug over. In de loop van de nacht en zondagochtend nadert van het westen uit een frontale golf die zondag via de zuidelijke helft oostwaarts trekt. De zuidelijk helft komt zondagochtend en -middag in de warme sector terecht, in de middag gevolgd door het koufront waarna het hele land met een noordwestelijke stroming weer in de polaire lucht terecht komt.

Modelbeoordeling:
Synoptisch gezien zijn de modellen consistent en bruikbaar. V.w.b. de koufrontpassage vanmiddag zijn er subtiele verschillen aanwezig. Alle modellen berekenen net voor het koufront uit (opnieuw) zware windstoten, met name voor het noordwesten. Het front lijkt op 850 hPa iets sneller door te lopen, waardoor er net voor het grond-koufront uit al wat meer uitwisseling plaatsvindt, wat de 'piek;' in de windstoten verklaart. Opvallend is verder de ST-bewolking in HAP1/HAP3 tussen het eerste en het tweede koufront op de dubbelconstructie die vandaag passeert. Dit lijkt iets te overdreven, maar we hebben in de berichten wel een kans op ST genoemd. De frontale golf die zondag passeert lijkt t.o.v. de vorige runs steeds noordelijker te komen, waarbij EC/HA40/HAP1 het nu tot het midden van het land laten komen. Hirlam is in de laatste run ook iets noordelijker dan voorheen, maar nog altijd de zuidelijkste van alle modellen. Zuid van het front staat een steeds sterkere westelijke stroming met als gevolg dat er, afhankelijk van het scenario, steeds verder naar het noorden kans op zware windstoten is. Voorlopig houden we het op de zuidelijke helft.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Zuidwestelijk met 7 Bft aan de kust, vandaag op nadering van het koufront tijdelijk 7/8 Bft, boven de noordelijke Noordzee tijdelijk even 9 Bft. Met name in het noordelijk en noordwestelijk kustgebied zijn er in de loop van de nacht tot koufrontpassage windstoten mogelijk tot ca. 80 km/uur, aan de kust tot rond 90 km/uur. Bij stabiele opbouw zien we dat de meeste modellen de windstoten met enkele knopen overschatten, echter, met het neutraal/onstabiel worden van de profielen op nadering van het koufront lijken de waarden wel realistisch. In de loop van de middag van het noordwesten uit afnemend. Zondag in de warme sector ten zuiden van de grote rivieren kans op zware windstoten tot zo'n 80 km/uur, in het westelijk kustgebied tot rond 90 km/uur. Vanaf zondagmiddag langs de noord- en noordwestkust opnieuw 6 Bft.

Bewolking:
SC en AS velden, vooral bij het koufront een dalende wolkenbasis naar rond of onder het ST-niveau. Nabij het koufront wordt de opbouw onderin onstabiel tot FL080-100. Bij en achter het koufront een cumuliform beeld met Cu/TCu en kans op Cb, toppen rond FL120, in het noorden van de FIR tot ca. FL150. Bij de golf in het front zondag gelaagde bewolking (Sc/As/Ns) met bij het grond-front en in de warme sector kans op ST. Op en achter het koufront wederom cumuliform met Tcu/Cb en Cu, toppen tot FL120.

Neerslag:
Op het warmtefront en in de warme sector (WCB) af en toe regen/motregen. Op nadering van het koufront zou de regen op basis van de profielen buiig kunnen worden. Op het koufront zelf zien we ook nu weer signalen van wat lijnvorming met mogelijk matige regen. Achter het koufront enkele geïsoleerde buien. In de nacht naar zondag op nadering van de frontale golf op steeds meer plaatsen regen, aanvankelijk mogelijk ook versterkt door inzaaiing van de ondiepe convectieve bewolking door de overtrekkende frontale bewolking. Zondag overdag onder de frontale kap overal regen. Met name in de zuidelijke helft valt er op veel plaatsen meer dan 20 mm. Zondag na koufrontpassage in het noorden enkele buien in het single-cell regime.

Zicht:
10+ km, in neerslag 5-8, lokaal 3-5 km. Zondag in de warme sector mogelijk 1500-3000 m.

Paraaf meteoroloog: boonstra
Uitgifte: 22/02/2020 04.36 uur LT.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen

Sluiten