Weer in het nieuws

Guidance en weerkaartjes

10-02-2020 08:41 | KNMI | m.b.t. 10-02-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 11 februari 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een krachtige westelijke stroming voert maritiem polaire lucht aan. In de vroege ochtend passeert een trog (restant van occlusie), gevolgd door een vlakke rug later in de ochtend en eerste deel van de middag. In de avond passeert van het westzuidwesten uit een volgende trog. Deze trog krijgt interactie met een barokliene zone die zich ontwikkelt in de koude lucht rond 50 N, mogelijk gekoppeld aan de linker-uitgang van de jet. Na passage van deze trog wordt de bovenlucht geleidelijk kouder, maar ook droger. Dinsdag overdag blijft de stroming zwak cyclonaal.

Modelbeoordeling:
Vandaag liggen de aandachtspunten bij de windstoten, vooral bij de troggen in de vroege ochtend en vanavond. Vooral de trog van vanavond lijkt lokaal fors uit te pakken met de windstoten: de Harmonies komen met signalen van lokaal 100+ km/uur windstoten bij buien in het westelijk kustgebied, wat nog valt binnen het gele windstotencriterium. Hirlam wijkt voortdurend af met de ontwikkeling van een kleinschalig laag dat in de avond over de noordelijke helft trekt. We honoreren dit voorlopig nog niet. In de overige model-uitvoer is er sprake van een trog. In het verdere verloop zijn er nauwelijks belangrijke verschillen op te merken.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Tijdens intensieve buien vanavond lokaal 1-2 graden.

Wind:
Vooral tijdens buien de zwaarste windstoten, met name bij de troggen. Rond 80, lokaal 90 km/uur boven land, lokaal 100-110 km/uur aan de kust en zeer lokaal landinwaarts. Verder voortdurend een 8 Bft in de kustdistricten, met een kans op 9 Bft in de avond aan de westkust op en net achter de trog.

Bewolking:
Convectieve bewolking, Cb’s, op de eerste trog vanochtend tot ca. FL200. Daarna zien we een tijdelijke stabilisatie op passage van de vlakke rug. Op nadering van de volgende trog neemt de onstabiliteitsdiepte weer toe tot FL200, lokaal FL250. Bij deze trog lijkt ook clustering van buien mogelijk. Dit systeem vertoont ook wat barokliene kenmerken met ook meer gelaagde bewolking. Dinsdag zien we een zwakke inversie ontstaan en is de gehele 'kolom' duidelijk droger. Lokaal kunnen de Cb's echter nog doorschieten tot FL150-200.

Neerslag:
Vooral op de troggen zien we de meeste en actiefste buien met kans op onweer en korrelhagel. Vanavond neemt vooral in het westen de MUCAPE toe naar ca. 500 J/kg met een effectieve schering van 30-40 kn. Dat kan behoorlijk dynamische cellen opleveren met grote kans op onweer, hagel en lokaal (zeer) zware windstoten. Overigens neemt later op de avond landinwaarts de kans op natte sneeuw toe, vooral als de buien wat gaan clusteren. Ook dinsdag blijft de kans op korrelhagel en lokaal wat natte sneeuw mogelijk, FZL rond 1500 vt en NESO geeft en realistisch signaal.

Zicht:
Goed, maar tijdens zware buien matig tot slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: buscher
Uitgifte: 10/02/2020 05.42 uur LT.

Tags: Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wind/storm (-schade)

Sluiten