Weer in het nieuws

Guidance en weerkaartjes

09-02-2020 06:05 | KNMI | m.b.t. 09-02-2020 t/m 11-02-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 10 februari 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
In ons aandachtsgebied is de stroming zuidwestelijk. Op nadering van storm Ciara, 03 UTC nog ten noordwesten van Ierland, neemt de stroming langzaam in kracht toe. In de loop van zondagmiddag bereikt een warmtefront behorend bij storm Ciara het noordwesten. Het lagedrukgebied zelf trekt vanavond over de noordelijke Noordzee ONO-waarts. Het NO-ZW georiënteerde koufront bereikt vanavond rond 18 UTC het uiterste noordwesten, trekt oostwaarts en verlaat het zuidoosten rond 23 UTC. Daar vooruit passeert een hoogtekoufront tussen ca.15 en 19 UTC. De linkeruitgang van een jet streak op 300 hPa komt later vandaag waarschijnlijk ergens boven het zuiden van het land te liggen, met drukdalingen aan de grond tot gevolg en mogelijk een verscherping van het windveld aan de zuidflank hiervan (of mogelijk golfvorming). Maandagochtend vroeg passeert een trog (restant van occlusie), gevolgd door een vlakke rug in de ochtend en eerste deel van de middag. In de avond passeert van het westen uit nog een trog.

Modelbeoordeling:
De opeenvolgende runs van de diverse modellen zijn tamelijk consistent. Voor vandaag zijn de beschreven ontwikkelingen dan ook behoorlijk eenduidig als het gaat om de drukpatronen en de positie van de stormdepressie en de frontale systemen. Het belangrijkste aandachtspunt is de wind. We zien dat met name EC afwijkt met de berekening van de windsnelheid en windstoten (ook landinwaarts op veel plaatsen meer dan 120 km/uur). Van EC is bekend dat het de convectieve component in de windstoten enigszins overschat. HIR zit juist onderin qua windstoten maar mist dan ook de convectieve component. Vwb. de wind(stoten) houden we met name de Harmonie-uitvoer als leidraad, zie verder onder windstoten. In grote lijnen zien we dat de windstoten al in de warme sector fors toenemen (meer uitwisseling als het hoogtekoufront gepasseerd is). Boven land zien we waarschijnlijk de hoogste windstoten nabij het koufront, dat op hoogte dan al gepasseerd is (extra onstabiliteit). Daarbij komt nog wel de onzekerheid m.b.t. de drukdalingen onder de linkeruitgang van de jet streak vanavond. Aan de zuidflank zien we een grootschaliger gebied met zeer zware windstoten meelopen. Maandag later op de dag zien we met name Hirlam00 wel sterk afwijken op passage van de trog. Hirlam heeft dan een apart laagje met zuid daarvan aan zee 9 Bft.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Hoogste temperatuur vanavond voor het koufront uit.

Wind:
Toenemende wind, aan het einde van de nacht naar 7 Bft, daarna boven zee geleidelijk verder toenemend naar 9-10 Bft op nadering van het koufront. In de middag en avond in het gehele land zware windstoten. De zwaarste windstoten zijn vanaf halverwege de middag eerst alleen weggelegd voor het noordwesten. Daar komen in de loop van de middag en avond hoogstwaarschijnlijk (zeer) zware windstoten voor tot ca. 120 km/uur voor. In de avond bij het koufront, waarschijnlijk sterk gekoppeld aan evt. opgelijnde convectie, ook verder landinwaarts op meerdere plaatsen windstoten van (ruim) 100 km/uur, lokaal mogelijk 120 km/uur. Bij de eerdergenoemde verscherping van het windveld onder invloed van de linker jet-uitgang kunnen ook boven land mogelijk op grotere schaal windstoten tot 120 km/uur voorkomen. De locatie hiervan is op deze termijn echter nog steeds behoorlijk onzeker, maar lijkt vooral een aandachtspunt voor het zuiden en zuidoosten later op de avond. HarmonEPS kansen op windstoten > 100 km/uur liggen in de kustprovincies boven 90%, dieper landinwaarts tussen 70-90% in de loop van de avond. Vanavond bij het koufront in het westen mogelijk lokaal een uitschieter rond 130 km/uur. Ook maandag vooral tijdens buien nog lokaal (zeer) zware windstoten.

Bewolking:
Van het westen uit een steeds dikker pakket frontale bewolking, maar door de sterke wind boven land niet of nauwelijks ST. Dat zien we wel net voor en op het koufront boven zee. In de warme sector wordt de bewolking aanvankelijk wat dunner. Nabij het grondkoufront ook verscholen (opgelijnde) Cb’s met toppen tot rond FL150, mogelijk doorschietend tot ruim FL200. Na koufrontpassage convectieve bewolking en eveneens Cb’s, maandagochtend vroeg op een trog tot ca. FL200. Daarna zien we een tijdelijke stabilisatie op passage van de vlakke rug, op nadering van de trog neemt de onstabiliteitsdiepte aan het einde van de middag weer toe tot FL200, lokaal FL250.

Neerslag:
Perioden met motregen en regen op nadering van het warmtefront en het geoccludeerde systeem daar vooruit. Bij het koufront intensievere en convectieve regenval. Cumulatief overwegend 10-20 mm, lokaal 20-30 mm met zoals gezegd de grootste intensiteit op het koufront. In het algemeen zal er sprake zijn van stratiforme neerslag, maar nabij het grondkoufront is er ook sprake van onstabiliteit (zie de progtemps). CAPE is van de orde 200-400, lokaal 400-700 J/kg. De effectieve schering is zeer lokaal 30-40 knopen, lijnvorming van geclusterde buien lijkt dus realistisch. In de Harmonie-uitvoer zien we langs het grondfront voortdurend structuren van een LEWP. Gezien de wolkentoppen is onweer lokaal mogelijk. Maandag vooral op de troggen buien met kans op onweer en korrelhagel, vooral in de avond onder invloed van de linkeruitgang en als ook de bovenlucht kouder wordt.

Zicht:
Goed. Op zee bij 9-10 Bft matig tot slecht zicht door spray (en neerslag). Met name bij het koufront matig tot slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: buscher
Uitgifte: 09/02/2020 06.05 uur LT.

Tags: Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wateroverlast/(zware) neerslag | Wind/storm (-schade)

Sluiten