Weer in het nieuws

Guidance en weerkaartjes

08-02-2020 17:04 | KNMI | m.b.t. 08-02-2020 t/m 09-02-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 09 februari 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een NO-ZW georiënteerd koufront trekt momenteel vertragend oostwaarts over het land en blijft vanavond boven de oostgrens slepen, waarna een golf vanuit België over het zuidoosten en oosten trekt en op zondagochtend het oosten verlaat. In de loop van zondagmiddag bereikt een warmtefront behorend bij storm Ciara het noordwesten. Het NO-ZW georiënteerde koufront bereikt zondag rond 18 UTC het uiterste noordwesten, trekt oostwaarts en verlaat het zuidoosten rond 23 UTC. Daar vooruit passeert een hoogtekoufront. De linkeruitgang van een jetstreak op 300 hPa komt later op zondag waarschijnlijk ergens boven de zuidelijke helft van het land te liggen, met drukdalingen aan de grond tot gevolg en mogelijk een verscherping van het windveld aan de zuidflank hiervan.

Modelbeoordeling:
Het golvende front wordt door alle modellen in grote lijnen eenduidig beschreven, zij het wel met detailverschillen qua neerslag en bewolking. Voor zondag zijn de beschreven ontwikkelingen behoorlijk eenduidig als het gaat om de drukpatronen en de positie van de stormdepressie en de frontale systemen. Het belangrijkste aandachtspunt is de wind. Hier zien we dat met name EC afwijkt met de berekening van de windsnelheid en windstoten (ook landinwaarts op veel plaatsen meer dan 120 km/uur). Van EC is bekend dat het de convectieve component in de windstoten enigszins overschat. HIR zit juist onderin qua windstoten maar mist dan ook de convectieve component. Vwb. de wind(stoten) houden we met name de Harmonie-uitvoer als leidraad, zie verder onder windstoten. In grote lijnen zien we dat de windstoten al in de warme sector fors toenemen (meer uitwisseling als het hoogtekoufront gepasseerd is). Boven land zien we waarschijnlijk de hoogste windstoten nabij het koufront, dat op hoogte van al gepasseerd is (extra onstabiliteit). Daarbij komt nog wel de onzekerheid m.b.t. de drukdalingen onder de linkeruitgang van de jetstreak op zondagavond. Aan de zuidflank zien we een grootschaliger gebied met zeer zware windstoten meelopen.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Hoogste temperatuur zondagavond voor het koufront uit.

Wind:
Actueel tijdelijk lagere windsnelheden. Vanavond en vannacht een toenemende wind, aan het einde van de nacht naar 7 Bft, daarna geleidelijk verder toenemend naar 9-10 Bft op nadering van het koufront. Zondagmiddag en -avond in het gehele land zware windstoten. De zwaarste windstoten zijn vanaf halverwege de middag eerst alleen weggelegd voor het noordwesten. Daar komen in de loop van de middag en avond hoogstwaarschijnlijk (zeer) zware windstoten voor tot ca. 120 km/uur voor. In de avond bij het koufront, waarschijnlijk sterk gekoppeld aan de opgelijnde convectie, ook verder landinwaarts op meerdere plaatsen windstoten van (ruim) 100 km/uur, lokaal mogelijk 120 km/uur. Bij de eerdergenoemde verscherping van het windveld onder invloed van de linker jetuitgang kunnen ook boven land mogelijk op grotere schaal windstoten tot 120 km/uur voorkomen. De locatie hiervan is op deze termijn echter nog behoorlijk onzeker, maar lijkt vooral een aandachtspunt voor het zuiden en zuidoosten later op zondagavond. HarmonEPS kansen op windstoten > 100 km/uur liggen in de kustprovincies boven 90%, dieper landinwaarts tussen 70-90% in de loop van de avond. Zondagavond bij het koufront in het westen mogelijk lokaal een uitschieter rond 130 km/uur.

Bewolking:
Bij het front een gelaagd wolkenpakket met op meerdere plaatsen stratus. Front blijft slepen en wolkentrajectorieëen laten ook St vanuit Frankrijk zien. Op nadering van het warmtefront van storm Ciara neemt in de nacht naar zondag de hoge bewolking boven het noordwesten weer toe. Overdag een steeds dikker pakket frontale bewolking, maar door de sterke wind boven land niet of nauwelijks ST. Dat zien we wel net voor en op het koufront boven zee. Nabij het grondkoufront ook verscholen (opgelijnde) Cb’s met toppen tot rond FL150, mogelijk doorschietend tot ruim FL200. Daarachter convectieve bewolking en eveneens Cb’s.

Neerslag:
Eerst nog lichte regen en motregen bij het koufront. Zondag perioden met motregen en regen, bij het koufront intensievere en convectieve regenval. Cumulatief overwegend 10-20 mm, lokaal 20-30 mm met zoals gezegd de grootste intensiteit op het koufront. In het algemeen zal er sprake zijn van stratiforme neerslag, maar nabij het grondkoufront is er ook sprake van onstabiliteit (zie de progtemps). CAPE is van de orde 200-400 J/kg. De effectieve schering is zeer lokaal 30-40 knopen, lijnvorming van geclusterde buien lijkt dus realistisch. In de Harmonie-uitvoer zien we langs het grondfront inderdaad structuren van een LEWP. Gezien de wolkentoppen is onweer lokaal wel mogelijk, mochten de buien op uitgebreide schaal doorschieten naar FL250 dan wordt die kans wat groter.

Zicht:
Goed, met name (maar niet alleen) in neerslag matig en in motregen lokaal slecht. Later vannacht oplopend door de aantrekkende wind. Op zee bij 9-10 Bft matig tot slecht zicht door spray (en neerslag).

Paraaf meteoroloog: haklande
Uitgifte: 08/02/2020 17.04 uur LT.

Tags: Skywarn Aankondigingen / info | Wind/storm (-schade)

Sluiten