19/09/2021 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Nieuwe methode om kans zeer zeldzame weerextremen te bepalen

20-04-2007 12:00 | KNMI | m.b.t. 20-04-2007

... Tijdreeks resampling heet deze methode waarmee de kans op zeer zeldzame hydro-meteorologische gebeurtenissen beter in kaart kan worden gebracht. Zeldzame gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld extreem natte en droge periodes die slechts eens in de 100 tot 10.000 jaar voorkomen. Op dat onderwerp is KNMI klimaatonderzoeker Jules Beersma op 23 april jl. aan Wageningen Universiteit gepromoveerd. In zijn proefschrift “Extreme hydro-meteorological events and their probabilities” demonstreert hij hoe je met tijdreeks resampling zeldzame extremen en de bijbehorende kansen kan berekenen. 

Periodes met extreme neerslag zijn van grote betekenis voor Nederland en het stroomgebied van de Rijn. Zo kan langdurig veel regen tot grote wateroverlast door overstromingen leiden, terwijl grote droogte juist leidt tot lage afvoeren die gevolgen kunnen hebben voor de waterhuishouding (doorspoeling en waterkwaliteit), de energiesector (koelwater beperkingen) en de binnenscheepvaart (beperkte belading in verband met de diepgang).

Tags: Verslag/analyse

Open artikelSluiten