20/07/2024 (niet ingelogd)

Skywarn nieuws

Hitte en droogte: wat doet Skywarn?

18-07-2018 00:00 | Hans Stans | m.b.t. 18-07-2018

Vanuit de ontstaansgeschiedenis en primaire doelstelling denken de meeste Skywarn-waarnemers en -volgers bij extreme weersomstandigheden eerst aan zware onweersbuien of stormdepressies met alle daarbij horende verschijnselen. Dat is natuurlijk niet vreemd, maar als we kijken naar weer dat in Nederland de meeste maatschappelijke (schade, kosten) en menselijke (doden, gewonden) impact heeft komen ook situaties als zeer dichte mist, winterse perikelen e.d. in beeld. En actueel hebben we te maken met hitte en droogte.

V.w.b. de hitte geldt dat er nog maar een paar keer de 30°C is overschreden maar er zitten flink hogere maxima in de verwachtingen voor komende week. Extreme hitte en hittebelasting betekent gevaar voor kwetsbaren als ouderen, jonge kinderen en mensen met hart- en/of ademhalingsaandoeningen.
Hitte is niet opgenomen in het meldsysteem voor onze waarnemers maar sinds enkele jaren worden er door de meldcentrale wel hitte-meldingen gegenereerd op basis van de per 10 minuten metingen van de door het KNMI beheerde weerstations:

Het werd breed uitgemeten in de media, voor het eerst kwam een van de sub-("verstoorde") berekeningen van een weermodel met een maximum temperatuur van boven de 40°C! De kans erop is natuurlijk realistisch gezien vrijwel nihil maar daar werd gemakshalve vaak aan voorbij gegaan. Wat niet wegneemt dat zowel GFS en ECMWF komen met echte hitte voor volgende week, hieronder ter illustratie een vandaag berekende GFS kaart voor 28 juli. Dat is pas over 10 dagen dus hopelijk valt het uiteindelijk mee ...

Droogtemeldingen bestaan niet in Skywarn verband en dat zou ook moeilijk gaan want (de mate van) droogte is zowel een bepaling van de actuele situatie als een toename/afname ervan a.d.h.v. de gemeten en verwachte neerslag en de berekende verdamping van vocht. Maar Skywarn verzamelt ook gegevens over de impact van weersomstandigheden voor analyse en/of informatieverschaffing achteraf en dus vind je in de feed van extern nieuws de nodige berichten over de droogte en de gevolgen ervan. En die gevolgen kunnen aanzienlijk zijn: schade aan ecosystemen, economische schade voor (vooral) de land- en tuinbouw en impact op (kwaliteit en peil) van grondwater en drinkwatervoorziening. Lage rivierstanden kunnen zelfs gevolgen hebben voor de energievoorziening door een gebrek aan koelwater. Op de actuele KNMI-kaart van neerslagtekort zien we dat 2018 op koers lijkt om het droogterecordjaar 1976 te overtreffen:

 

Hitte en droogte

Sluiten