01/12/2023 (niet ingelogd)

Skywarn nieuws

Alweer een zonnig maar erg schraal voorjaar ...

15-05-2022 20:14 | Redactie | m.b.t. 15-05-2022

We beleven alweer een zonnig voorjaar met bovennormale temperaturen en weinig neerslag zoals wel vaker de laatste jaren. Het voorjaar droog noemen is misschien zelfs te zacht uitgedrukt, het is uitermate schraal. We zitten actueel zelfs op het spoor van het recordjaar 1976:

Nu is droogte geen spectaculair, maar zeker wel een extreem weerverschijnsel (of liever -gevolg) met de nodige maatschappelijke impact. De droogte is in de eerste plaats natuurlijk nadelig voor natte natuurgebieden en de agrarische sector. Maar ook voor "kunstwerken" als dijken en kades. Een lage grondwaterstand is in flinke delen van het land ook een zorg voor drinkwaterwinning en bij lange perioden van droogte komen lage rivierstanden in beeld met gevolgen voor de scheepvaart en koelwaterinname(s).

Een verzameling berichten in de media over de huidige droogte / neerslagtekorten en genomen maatregelen vind je via deze link (je moet als waarnemer zijn ingelogd om alle berichten te zien). En voor alle volledigheid: Wat doet Skywarn ook al weer wel of niet met hitte en droogte?  

Hitte en droogte

Sluiten