24/11/2020 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

<<<881/888>>>

Valid: 2020-05-01 05:29:37 - 2020-05-02 24:00:00

Issued: 01-05-2020, forecaster: zwagers
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied met meerdere kernen ligt boven de Britse Eilanden. De kern die voor ons weerbeeld het meest van belang is ligt boven Noordzeedistrict Doggersbank en trekt langzaam oostwaarts. Zaterdag bereikt dit laag Denemarken, zaterdagavond ligt het laag boven Zuid-Zweden. Een eerder gepasseerde occlusie is rondom dit laag gedraaid. Ook op hoogte is het laag aanwezig en loopt het vrijwel in fase mee waardoor het grondlaag opvult. Een bijbehorende zwakke NNO-ZZW georiƫnteerde hoogtetrog trekt vanochtend, vanmiddag en vanavond oostwaarts over het land. Een kleinschalig hoogtelaag ten noordwesten van de Britse Eilanden trekt zuidoostwaarts en trekt zaterdagochtend en -middag van noordwest naar zuidoost over het aandachtsgebied. Zaterdagmiddag en - avond trekt een kortgolvige hoogtetrog zuidoostwaarts over ons luchtruim, waarbij de passage over het land zaterdagavond laat plaatsvindt.

Modelbeoordeling:

We bevinden ons in polaire lucht en hebben in feite te maken met occlusierestanten die over ons land trekken. Het onstabiele karakter van deze luchtsoort maakt dat er een vrij grillige verdeling is van de convectie, die niettemin vrij eenduidig in de modellen zit. Dagelijkse gang speelt boven land een grote rol om de buien te doen opleven. Belangrijkste aandachtspunten zijn de randfenomenen bij de buien, zoals onweer, hagel en windstoten. Harmonie kan het beste gebruikt worden in deze omstandigheden.

Wind(stoten):

Harmonie-HAP2 laat zoals altijd de zwaarste windstoten bij de buien zien, lokaal meer dan 75 km/u. Kijkende naar verticale profielen, CAPE en schering zou dit normaliter te veel zijn, met 30-35 kn maximaal aan hoogtewinden. Mogelijk dat er desondanks op lage niveaus toch voldoende organisatie plaatsvindt, de schering van 0-3 km ligt rond 25 kn. HAP1 en 3 zijn een fractie rustiger, maar ook die laten zeer lokaal 75 km/u zien. De overeenkomsten tussen de modelversies is dat de zwaarste windstoten vanmiddag in het oosten plaatsvinden en morgenmiddag in het zuidoosten. Bij de gemiddelde wind heeft Harmonie de plaatselijk 7 Bft in de zuidelijke kustdistricten goed te pakken. De kustseinen gaan geleidelijk afgebouwd worden en zaterdagmiddag moeten deze ingetrokken zijn.

Bewolking:

Bij de occlusie Sc, boven zee bij het laag ook St 500-1000 vt. Verder uiteraard cumuliforme bewolking. Toppen van Cb's vanmiddag maximaal FL250, morgenmiddag lager, circa FL210 als de dagelijkse gang erbij komt. Dit laatste is vooral in het zuidoosten.

Zicht:

Afhankelijk van de neerslagintensiteit.

Neerslag:

Van tijd tot tijd buien die steeds opleven als gevolg van dagelijkse gang in combinatie met de genoemde bovenluchtverstoringen. CAPE maximaal 400-700 J/kg, schering circa 25 kn. Multicell.

Temperatuur:

We zagen donderdag dat met name landinwaarts Harmonie te koud was. Omdat we in de zelfde luchtsoort zitten gaan we ervan uit dat ook vandaag Harmonie iets te koud is.

<<<881/888>>>

Lijstweergave