07/03/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

<<<1277/1322>>>

Valid: 2020-05-10 05:55:48 - 2020-05-11 24:00:00

Issued: 10-05-2020, forecaster: Huiskamp
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

De stroming op 500 hPa is westelijk, geleidelijk zuidwestelijk en meest anticyclonaal. Aan de grond is er aanvankelijk een vlakke luchtdrukverdeling met een (noord)oostelijke aanvoer van droge lucht. Voor ons aandachtsgebied zijn een drietal frontale structuren van belang: zie de analyse van 00 UTC. Ten eerste het koufront (Td 0°C), ten zuiden daarvan een occlusie. Dit geheel trekt zuidwaarts. Het warmtefront trekt nog wat noordwaarts en lijkt als gevolg van frontogenese te activeren. Zondag komt in de loop van de dag een krachtige noordoostelijke stroming tot stand onder invloed van een krachtig hoog dat vanaf Groenland zuidoostwaarts trekt. Eerdergenoemd koufront, met daar vooruit nog de occlusierestanten, trekken dan van noordwest naar zuidoost over het land.

Modelbeoordeling:

Aandachtspunten zijn de grenslaagbewolking boven de Noordzee bij en ten noorden van Nederland, de neerslag op zondag en de wind zondagavond en maandag. Het gebied met grenslaagbewolking boven de Duitse Bocht is groter dan in welke uitvoer dan ook. De Hap1 en en Hir uitvoer lijken (00-04 UTC) het meest op de waarnemingen, al is het veld in de Hir uitvoer gefragmenteerd. In de rest ontbreekt het vrijwel. Het warmtefront komt niet verder dan het uiterste zuiden van Limburg. Als gevolg van PVA en WA activeert de neerslagband van het warmtefront boven het midden. Dit ontbreekt in de Harmonie uitvoer, in de Hir- en EC uitvoer is het wel zichtbaar. In het zuidwesten en westen is er zondag tussen 10 en 12 UTC enige CAPE in de HarmonEps uitvoer, tot ongeveer 700 J/kg, in de Hir uitvoer niets. De neerslag komt echter later en de progtemps zijn niet overtuigend onstabiel. De waarschuwingswaardige windstoten lijken volgens vrijwel alle uitvoer alleen op de westkust op te treden en een smalle strook van ongeveer 10-20 km landinwaarts in Zeeland omdat de wind daar aanlandig is. Een onzekerheid voor maandag is daarbij wel de temperatuur, mocht deze wat hoger uitkomen dan in de uitvoer (minder bewolking), dan is er ook landinwaarts meer uitwisseling.

Wind(stoten):

Ten N van het koufront (in de loop van zondagmiddag en -avond) een sterk toenemende NNO wind met langs de kust/IJsselmeer 7 Bft en langs de zuidwestkust net buitengaats zelfs 8 Bft. Aan de (zuid)westkust vrij grote kans op zware windstoten rond 75 km/uur. Sterke en vrij snelle windtoename is sowieso een aandachtspunt, met name voor watersporters zondagmiddag.

Bewolking:

Het mist- en ST-Veld trekt wel geleidelijk op, maar de basis blijft lager dan in de Harmonie uitvoer. Bij en voor het warmtefront en het koufront velden Sc/Ac. Zondagmiddag is er kans op een CB met een top van max FL150, voornamelijk in het zuidoosten. Het is allemaal niet overtuigend. Er is nog wat onzekerheid over hoeveel SC-Velden er maandag zijn, deze lijken vooralsnog tot de kuststrook beperkt te blijven.

Zicht:

Mist boven de Noordzee en het noordelijk kustgebied gaat over in nevel.

Neerslag:

Bij het warmtefrontvlak nu in de meeste progtemps een vochtige, stabiele laag vanaf ongeveer FL100, dit is frontogenese tussen FL100-FL200. Opvallend is dat het maximum in CAPE in de HarmonEps uitvoer enkele uren valt voordat de neerslag optreedt. Probleem is dat er geen progtemps zijn die representatief zijn voor de convectieve neerslagband, een bui is in het zuidoosten wel mogelijk.

Temperatuur:

Zondag in de loop van de middag sterke temperatuurdaling.

<<<1277/1322>>>

Lijstweergave