KNMI Guidance

<<<1/154>>>

Valid: 2020-06-04 18:48:06 - 2020-06-05 24:00:00

Issued: 04-06-2020, forecaster: nolet
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

West van een laag boven Sleeswijk-Holstein voert een noord- tot noordweststroming vochtige lucht aan vanaf de Noordzee. Een N-Z georiënteerd koufront in kou-advectie boven lag om 15 boven het oosten en verlaat tegen de avond ons land. Het front wordt gevolgd door een hoogtetrog, behorend bij een hoogtelaag boven de Centrale Noordzee. Het Duitse grondlaag trekt uitdiepend naar de noordelijke Noordzee waar het vrijdagmiddag aankomt. Daarvandaan trekt het laag dan langs de Schotse kust naar het noorden van Engeland waar het zaterdagochtend aankomt. In de polaire lucht achter het koufront is een CAD zichtbaar boven Schotland. Deze CAD, met bijbehorend lagedrukgebiedje trekt samen met een frontale golf boven het zuiden van Ierland naar ons land. Vrijdag trekt dit laag, met daaromheen de occlusie samengevoegd met de CAD, over de noordelijke helft van ons land noordoostwaarts.

Modelbeoordeling:

Zoals gebruikelijk met een kleinschalig laag zijn er vrijdag enige verschillen in timing en koers. In EC en Hirlam zien we enige uitdieping ontstaan (het meest in Hirlam, zoals vaak) en daardoor vertraging van het laag. De harmonies hebben minder uitdieping en dus snellere verplaatsing. EC wordt vooralsnog aanhouden.

Wind(stoten):

In het kustgebied en boven het IJsselmeer de eerstkomende uren nog 6 Bft. Voor vrijdag enige onzekerheid mbt tot het overtrekkende laagje. Voorlopig gaan we uit van 6 Bft net ten zuiden en westen van het kleinschalige laag. Bij het laag vrijdag op de noordelijke Noordzee 8-9 Bft. Vrijdag overdag bij de buien kans op windstoten, Hap2 lijkt wat overdreven, waarschijnlijk vanwege te sterke daalstromen door te veel graupelproductie.

Bewolking:

Veel Sc, lokaal ook St bij het koufront. Ten westen van het koufront ook ingebedde TCu tot FL100 met inzaaiïng. In de nacht naar vrijdag geleidelijk ook CB's met toppen in het noorden tot ongeveer FL180-200. Bij de occlusie/CAD van vrijdag is een sterk convectieve component aanwezig, CB toppen lijken tot FL220 te gaan, aan de noordkant overheerst de stratiforme bewolking. Ook daarna nog geïsoleerde CB's met toppen geleidelijk FL150-180.

Zicht:

In neerslag zichtvermindering, verder geen bijzonderheden.

Neerslag:

Vrijdag CAPE van 400-700 J/kg. Effectieve verticale windschering orde 20 knopen, dus multicellen. Onweer is waarschijnlijk, ook hagel met een FZL dat daalt naar 4000-5000 vt. Onweerskansen in KOUW nemen toe naar waardes tussen de 20 en 80%, hoogste waarde over de zuidoostelijke helft van het land. Tot en met zaterdag 12 UTC valt op veel plaatsen 10-20 mm, lokaal 20-30 mm.

Temperatuur:

Vrijdag max rond 13°C, aanzienlijk koeler dan normaal.

<<<1/154>>>

Lijstweergave