KNMI Guidance

<<<1/305>>>

Valid: 2020-07-10 05:39:25 - 2020-07-11 24:00:00

Issued: 10-07-2020, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied ligt om 06 UTC net ten oosten van Groningen en trekt verder oostwaarts. De bijbehorende back-bent occlusie ligt in een scherpe frontale frontale zone die NO-ZW georiënteerd oven het midden van het land ligt. De frontale vore verlaat aan het einde van de ochtend het zuidoosten van het land. Met een naar noord tot noordwest draaiende wind stroomt er maritiem polaire lucht over het land uit. In de bovenlucht passeert er later deze ochtend en aan het begin van de middag nog een kortgolvige hoogtetrog over met name het noordelijk deel van de FIR en het noordelijk kustgebied. Later in de middag en in de avond komen we geleidelijk onder invloed van een uitloper van een hoog net zuidwest van Ierland. Op zaterdag beweegt het centrum van het hoog langzaam oostwaarts richting het zuiden van Engeland. De as van de west-oost georiënteerde uitloper ligt aanvankelijk net zuid van ons land, maar ligt aan het einde de dag over ons land. Met een noordwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Een hoogtetrog (T500 hPa rond -22°C) ligt in de ochtend nog boven ons land maar beweegt gedurende de dag weg naar Duitsland, hierdoor zal de bovenlucht geleidelijk opwarmen.

Modelbeoordeling:

De verschillen tussen de uitvoer zijn gering en de actuele situatie wordt goed beschreven. De timing van de scherpe frontale vore vanochtend is in alle modellen nagenoeg. Wel zien we wat verschillen in de berekening van de neerslag. Hirlam blijft in de polaire lucht gedurende de rest van de verwachtingsperiode steeds het meest actief met de neerslag t.o.v. de overige modellen. Dit zien we eerst later vanochtend, later vanavond en ook zaterdag overdag.

Wind(stoten):

Vanmorgen in het westelijk kustgebied nog enige tijd een 6 Bft uit een noordelijke richting. Gedurende de rest van de periode zijn er geen bijzonderheden meer.

Bewolking:

Vanochtend veel gelaagde frontale bewolking met nabij de frontale vore veel stratus, aanvankelijk op sommige plaatsen ook beneden de 500 vt. De frontale bewolking en de laatste flarden stratus zullen aan het begin van de middag het zuidoosten van het land verlaten. Aan de noordflank van de vore in de kustgebieden in de polaire lucht ook convectieve bewolking, Hirlam komt nog met TCu tot ca. FL100, Harmonie laat rond 6000 vt een kleine inversie zien met daardoor allen Cu-bewolking. Vanmiddag ook landinwaarts Cu/TCu, maar de opklaringen worden steeds breder. In de avond nagenoeg geheel oplossende bewolking. In de nacht naar zaterdag boven de Noordzee aanhoudend vorming van convectieve bewolking Cu/TCu tot ca. FL100. Deze bewolking trekt ook deels het land op (ook in de vorm van Sc-velden), vooral in het noorden en noordoosten van het land. Zaterdag overdag door dagelijkse gang ook weer vorming van Cu die lokaal kan uitgroeien tot een TCu met toppen tot ca. FL100, alle modellen geven hier een signaal voor. Hirlam en EC laten nog een iets grotere onstabiliteitsdiepte zien met kans op Cb's tot ca. FL150 in de oostelijke helft van het land.

Zicht:

In de frontale neerslag vanochtend matige tot slechte zichten, daarbuiten goede zichten. Zaterdag in de polaire lucht uitstekende zichtcondities, de lichte buien zullen daar waarschijnlijk weinig verandering in brengen.

Neerslag:

Vannacht en in de ochtend nog veelal stratiforme neerslag. Noord van het front geleidelijk ook wat convectieve neerslag, eerst in de kustgebieden, later ook landinwaarts. Hirlam, en in mindere mate EC, laten in de tweede helft van de ochtend nog de meeste buien zien, waarschijnlijk mede geholpen door de hoogtetrog. De beide Harmonies houden het bij wat regen uit meest stratiforme bewolking. De buien verdwijnen in de loop van de middag en in de avond is het zo goed als droog. In de nacht naar zaterdag ontstaan er boven de Noordzee boven de noordelijke helft van de FIR enkele lichte buien die mogelijk ook over het noordoosten van het land kunnen trekken, alle modellen zijn hier vrij eenduidig in. Zaterdagmiddag kunnen er boven land vooral in de middag nog enkele lichte buien tot ontwikkeling komen, de kans hierop is het grootst in de oostelijke helft van het land. Hirlam en EC tonen een iets sterker signaal op deze buien dan de Harmoniemodellen.

Temperatuur:

In de nacht naar zaterdag kan het met brede opklaringen en weinig wind landinwaarts sterk afkoelen, lokaal tot beneden de 5°C.

<<<1/305>>>

Lijstweergave