Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn - een korte kennismaking

Visie

Elk jaar weer worden mensen tijdens werkzaamheden en vrijetijdsuitoefening overvallen door extreme weerverschijnselen met als gevolg zaakschade, hoge kosten en - erger nog - gewonden of zelfs dodelijke slachtoffers. Dit ondanks berichtgeving hierover middels internet en media. Soms worden de berichten en waarschuwingen gemist, in andere gevallen ontstaat het extreme weer te plotseling of treedt het slechts zeer lokaal op - waardoor deze ook voor de professionele meteorologie moeilijk vooraf te duiden zijn.

Het moet met de vele weerhobbyisten, amateurmeteorologen en stormchasers in het land, en juist met alle moderne communicatiemiddelen, mogelijk zijn om te komen tot een waarnemersnetwerk dat extreme weersverschijnselen eerder en nauwkeuriger in zowel tijd als locatie op kan merken en melden dan nu het geval is. Skywarn Nederland zet zich in om een dergelijk waarnemersnetwerk te faciliteren.

Missie & werkwijze

  • Het aanbieden van voorlichtings- en trainingsmaterialen aan (potentiĆ«le) waarnemers.
  • Middels een kennistoets certificeren van waarnemers teneinde de kwaliteit van de meldingen te borgen.
  • Het verschaffen van een centraal meldpunt voor de meldingen.
  • Skywarn zal alle organisaties en maatschappelijke groepen welke in hoge(re) mate belang kunnen hebben bij meldingen van extreem weer waar mogelijk actief benaderen om het waarnemersnetwerk bekend te maken.
  • Skywarn is uitdrukkelijk niet bedoeld om het publiek te waarschuwen voor (verwacht) extreem weer, deze taak ligt bij daartoe geautoriseerde meteo-organisaties met toegang tot de massamedia. Skywarn zal deze organisaties actief benaderen om daar waar mogelijk vanuit het waarnemersnetwerk bij te dragen aan tijdige berichtgeving en waarschuwingen m.b.t. extreme weersverschijnselen.
  • Om deze doelen te bereiken zal Skywarn Nederland ingericht worden als een volledig open en transparante organisatie zonder winstoogmerk of enige commerciĆ«le binding.
  • Om het waarnemersnetwerk kwalitatief te verbeteren en de meldingen beschikbaar te maken voor onderzoek zal Skywarn Nederland samenwerking zoeken met in principe alle daarvoor in aanmerking komende partijen, ook marktpartijen voorzover dit niet raakt aan het hiervoor genoemde punt. Denk hierbij ook aan verwante organisaties als andere Europese Skywarn-afdelingen, stormchaseteams en ESSL/ESWD (Estofex).
    Lees verder over onze werkwijze in "Over het meldproces".

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007