Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn - over het meldproces

Wat moet er gemeld worden?

Eerst de "gouden regels", een Skywarn-waarnemer meldt:

 • Uitsluitend eigen waarnemingen;
 • Uitsluitend de in de meldcriteria genoemde verschijnselen waarbij de bescheven drempelwaarden behaald werden;
 • Zo actueel mogelijk, maar eventueel later als dat nodig is om de juiste gegevens te verzamelen of te controleren.
 • Uitsluitend waarnemingen gedaan in Nederland, BelgiĆ«, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Zie voor detailbeschijving van de te melden verschijnselen en bijbehorende criteria de zelfstudiematerialen. De voor Skywarn relevante weersverschijnselen zijn samen te vatten als extreme verschijnselen die de potentie hebben aanzienlijke overlast, gevaar en/of schade op te leveren:

 • Dichte mist (zicht <100 meter)
  Het gebruikelijke criterium voor dichte mist is zicht < 200 meter en voor zeer dichte mist zicht < 50 meter , maar voor Skywarn geldt in beide gevallen 100 meter of minder! Let dus goed op de werkelijke zichtafstand! In de Beeldenbank:
 • Funnelclouds / Tuba (>10% afstand wolk - aardoppervlak)
  Als onder Hozen / tornado's, maar er is (nog?) geen sprake van 'touch-down', contact met de aarde of het wateroppervlak. Let op: zeer geringe exemplaren (tot 10% afstand wolk - aardoppervlak) niet melden. Het belang van funnelclouds bestaat eruit dat ze voorkomen bij de zwaardere buien en/of condities die ook gunstig zijn voor het (verder) ontwikkelen tot een volledige hoos. LET OP: zie je een funnelcloud en (ongeveer)  eronder rotatie aan de grond (of water) dan betreft het een niet volledig uitgecondenseerde hoos/tornado en moet dus dat verschijnsel gemeld worden! In de Beeldenbank:
 • Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek > 20mm)
  Grote hagelstenen kunnen flink wat schade aanrichten, de minimumgrootte voor een Skywarn melding is 20 mm. Zware hagelval kan verminderd zicht opleveren en zelfs leiden tot een gesloten hageldek met het risico van acute gladheid voor het verkeer.  In de Beeldenbank:
 • Hozen/Tornado's (contact oppervlak)
  Alle hozen die de volledige afstand wolk - aarde (of water) overbruggen. Dus de 'echte' tornado's voortkomend uit een roterende stijgstroom, maar ook andere hozen incl. waterhozen. Het spreekt voor zich dat deze verschijnselen op zijn minst potentieel gevaarlijk zijn. Zowel bij deze volledige hozen als funnelclouds bij het melden aangeven of het verschijnsel op het momenten van waarneming zich boven land of water bevond.  In de Beeldenbank:
 • IJzel / ijsregen
  IJzel: onderkoelde regen die bevriest zodra het gevallen is, ijsregen: regen die tijdens het vallen bevriest en dus als ijsbolletjes valt. Beiden soorten kunnen vastvriezen en gladheid veroorzaken. Alleen melden als het vallen ervan waargenomen wordt - dus tijdens het vallen en niet de gladheid achteraf.  In de Beeldenbank:
 • Onweer
  Onweer komt vaak bij buien die extreem weer veroorzaken en moet/hoeft daarom in principe niet gemeld te worden, tenzij het gaat om bijzondere gevallen als (1) bliksemfrequentie: vanaf ca. 1 ontlading/sec. of (2) indien schade wordt aangericht door blikseminslag(en) in welk geval een schademelding kan worden afgegeven.  In de Beeldenbank:
 • Schade
  Informatie over aangerichte schade is belangrijk voor het vaststellen van de hevigheid van de weersverschijnselen en verdere analyse. Schade die wordt waargenomen tijdens het optreden van het weersverschijnsel kan liefst in de melding van het verschijnsel zelf omschrijvend worden meegenomen, maar als het veroorzakend verschijnsel het criterium niet heeft gehaald (of dat niet bepaald kon worden) of als de schade achteraf wordt opgenomen kan een aparte schademelding worden ingediend. In de Beeldenbank:
 • Wallclouds
  Of "sokkelwolk". Deze al dan niet roterende verlagingen onder een bui zijn een teken dat we met een zware bui te maken hebben en kunnen een voorbode zijn van tornadovorming. In de Beeldenbank:
 • Zware neerslag/Wolkbreuk
  Zeer zware regenval (zie voor de details de meldingscriteria) leidt tot verminderd zicht en kan plaatselijk overstromingen opleveren met overlast voor verkeer en kans op schade aan 'have en goed'. In de Beeldenbank:
 • Zware sneeuwval (zicht < 200 meter)
  Zware sneeuwval leidt tot verminderd zicht en kan snel leiden tot overlast/gevaar voor het wegverkeer. Let goed op de werkelijke zichtafstand, we zijn dit in Nederland niet gewend en denken (te) snel dat het om zware sneeuwval gaat! In de Beeldenbank:
 • Zware windstoten (vanaf 90 km/u = 25 meter/sec.)
  Alle windstoten niet gerelateerd aan de hozen uit punt 4, dus optredend bij microbursts, downbursts, in-/outflow, stofhozen of gustnado's. De windstoten moeten minstens 90 km/u halen om meldingswaardig te zijn. Het gaat dus om windstoten die schade kunnen aanrichten. In de Beeldenbank:

Wat melden we niet?

Onweer tot matige intensiteit (meer precies: met minder dan 60 ontladingen per minuut), shelfclouds en zand-/stofhozen zijn zaken die Skywarngewijs niet gemeld hoeven te worden. Merk hierbij op dat het op afspraak voor partner-sites wel mogelijk is dit soort zaken via het Skywarn-meldcentrum te melden, maar die meldingen worden niet in de Skywarn-database vastgelegd maar via de service-database aan de partner(s) ter beschikking gesteld. Voor meer info over de service-database e.d. zie Melden: en verder ... en het Servicemodel afnemers.

En verder is het natuurlijk oppassen met de "look-a-likes", zaken die je kunt waarnemen en die gemakkelijk te verwarren zijn met een te melden "echt" verschijnsel. Het vereist soms een geoefend oog om te bepalen wat je precies ziet! Ook hierbij kan onze Beeldenbank houvast bieden, zie bijvoorbeeld:

Als aangegeven, alleen eigen waarnemingen melden,  dus geen getuigenverklaringen van anderen of nieuwsberichten - hoe betrouwbaar die ook mogen zijn. Wel kunnen dit soort zaken als bijlage bij een melding worden opgenomen, zie daarvoor "hoe kan er gemeld worden".

En tot slot voor degenen doe (ook) met hun spotter-id melden via een partnersite: een melding altijd  maar een keer indienen, dus of alleen bij Skywarn zelf of alleen via de partnersite, niet en-en!

Wanneer melden?

Alle meldingen zo actueel mogelijk indienen; liefst dus tijdens het waarnemen van het extreme weer zelf. Belangrijker dan de laatste paar minuten winnen echter is het doen van een juiste en complete melding, zorg er dus voor dat je eerst de gewenste gegevens hebt en kunt doorgeven. Denk daarbij ook aan de veiligheid als je aan het verkeer deelneemt; stop op een veilige en daartoe bedoelde plaats om de waarneming door te geven of de gegevens te bepalen (plaats/tijdstip van waarneming etc.).

Meer informatie voor waarnemers/chasers/spotters:

Op deze pagina een wel heel korte weergave, voor alle informatie over het doen van meldingen zie:

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007