Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn - over het meldproces

Servicemodel

English version available »

Als gesteld in onze Visie en Missie is Skywarn een open en transparante organisatie waaraan "iedereen" kan deelnemen en worden de verzamelde gegevens aan "iedereen" ter beschikking gesteld. In aanmerking komen:

 • Partnersites: dit zijn websites via welke ook Skywarn meldingen kunnen worden ingediend - uiteraard alleen door geregistreerde Skywarn-waarnemers. Dit is voor slechts in een enkel geval voorzien en (daardoor) kunnen organisatie-specifieke afspraken worden gemaakt.
 • Hoofd-afnemers ("premie-afnemers"): dit zijn meteo-organisaties en -bureaus die de meldingen direct ontvangen. Deze toegang wordt alleen geboden aan de professionele organisaties die hiertoe door Skywarn proactief benaderd worden als omschreven in onze Visie en Missie.
  Merk op dat Skywarn NL de kwaliteit van extreem weer meldingen actief bewaakt!
 • En verder voor iedereen: gegevens-exports kunnen worden aangevraagd en meldingen kunnen op elke site worden weergegeven via RSS-feed.

Voor meer informatie contact opnemen met de op de home-pagina weergeven contactpersonen.

Toegang tot de servicedatabase(s)

Partnersites en premie-afnemers krijgen directe toegang tot de MySQL databases voor externe services voor het indienen, resp. ontvangen van meldingen. Per organisatie of site wordt een organisatie-id en organisatiecode afgegeven waarmee (o.a.) op de service-database kan worden aangemeld.

Geboden data in servicedatabase (via MySQL view)

Veldnaam Type Omschrijving
swextobs_oid* char(20) Unieke id van de melding. Het is via deze code en onder (voorbehouden) vrijgave door Skywarn Nederland mogelijk de waarnemer te benaderen.
swextobs_scl char(1) Klasse van de waarnemer:
1 = Entry-level waarnemer;
2 = Gecertificeerd waarnemer;
3 = Professional (meteoroloog).
swextobs_dat* datetime Datum/tijd van de waarneming, format jjjj-mm-dd uu:mm:ss in lokale tijd (GMT+1) en toepassing van zomer/wintertijd
swextobs_utc* datetime UTC Datum/tijd van de waarneming, format jjjj-mm-dd uu:mm:ss
swextobs_prc char(2) Precisie van het gegeven waarnemingsmoment:
05 = +/- 5 minuten (default)
15 = +/- 15 minuten
30 = +/- 30 minuten
swextobs_phnid* tinyint(4) unsigned Code van het waargenomen extreem weerverschijnsel, zie "codering en selectie verschijnselen, landen en taal" voor alle informatie.
swextobs_phndsc* char(45) Omschrijving van het waargenomen extreem weerverschijnsel.
swextobs_ovr char(1) Alleen van toepassing bij funnelclouds en tornado's, waarover waargenomen:
n = n.v.t. (default), o = onbekend, l = land, w = water
swextobs_dir char(6) Zichtrichting naar het waargenomen verschijnsel, alleen indien van toepassing en bekend. Enkele voorbeelden:
'n.v.t.' =niet van toepassing of ter plaatse, default
NO =noordoost
ZZW =zuidzuidwest, etc.
swextobs_dst char(7) Afstandsindicatie tot het waargenomen verschijnsel, alleen indien van toepassing en bekend:
'n.v.t.' (=niet van toepassing of ter plaatse)  (default)
1-5km = minder dan 5km
5-10km = van 5 tot 10km, etc.
swextobs_dsc varchar(384) Korte toelichting m.b.t. het waargenomen verschijnsel (bijzonderheden, nadere aanduiding lokatie waarnemer, meer info m.b.t. kracht of omvang verschijnsel e.d.) Invoer bij melden is niet verplicht.
swextobs_lat* char(12) Breedtegraad positie waarnemer, scheidingsteken punt, max. 8 decimalen.
swextobs_lon* char(13) Lengtegraad positie waarnemer, scheidingsteken punt, max. 8 decimalen.
swextobs_loc1* char(50) Plaatsnaam lokatie als gegeven in de Google geolocatieveld "locality".
swextobs_loc2* char(4) Regionaam lokatie als gegeven in Google geolocatieveld "administrative_area_level_1" en afgekapt tot 4 posities. Bijvoorbeeld:
Vlaams Gewest - Vlaa
swextobs_loc3* char(3) Landaanduiding lokatie als gegeven in de Google geolocatieveld "country", enkele voorbeelden:
Nederland = NL, Deutschland = DE, etc.
swextobs_stsid tinyint(2) unsigned Code meldingstatus, default geldt 1 = als ontvangen.
swextobs_stsdsc char(20) Omschrijving meldingstatus.
swextobs_org char(4) Uniek kenmerk van de (partner-)site via welke de Skywarn-waarnemer de melding heeft ingediend, default geldt: SWNL = Skywarn Nederland.
swextobs_evt datetime Datum schade aangericht, alleen van toepassing bij  schadeopnames achteraf als de de datum waarop de schade waargenomen wordt afwijkt van de datum waarop de schade is aangericht. In alle andere gevallen is deze datum gelijk aan de waarnemingsdatum. Format jjjj-mm-dd.
swextobs_edt datetime Datum/tijd van laatste wijziging van de melding, format jjjj-mm-dd uu:mm:ss in lokale tijd (GMT+1) en toepassing van zomer/wintertijd.
* = deze gegevens kunnen na indienen van de melding niet meer worden gewijzigd en kunnen dus als permanent/vast worden behandeld.

Codering en selectie verschijnselen, landen en taal

In de interne Skywarn-database zijn eigenschappen van meldingen verschijnselen gecodeerd als hieronder weergegeven, gemarkeerd zijn de verschijnselen die voor de genoemde organisatie(s) (SWNL = Skywarn Nederland) relevant zijn.

Hoofdafnemers en partners: log in op deze pagina met de  toegekende database-account om de actuele selecties voor verschijnselen, landen en taal op te vragen.

 

Code Verschijnsel SWNL
10Dichte mist (zicht < 100mtr)
2Funnel / Tuba (>10% afstand wolk-bodem)
5Hagel (stenen en/of dek vanaf 20mm)
17Hitte I - Temperatuur >= 35°C
18Hitte II - Hitte Index >= 35°C
1Hoos / tornado (contact oppervlak)
12IJzel of ijsregen
13Onweer, licht - matig
9Onweer, zwaar (minstens 60 ontl./minuut)
7Schade / Schadeopname
14Shelfcloud
16Sneeuwval, licht - matig
11Sneeuwval, zwaar (zicht <200mtr)
15Stof- / zandhoos
3Wallcloud
19Windchill - gevoelstemperatuur < -20°C
6Zware neerslag/wolkbreuk
4Zware windstoot (vanaf 90 km/u)

 

Code Land SWNL
BEBelgië
DEDeutschland
FRla France
NLNederland
UKUnited Kingdom

 

Code Taal SWNL
UKEnglish
NLNederlands

 

Per deelnemende organisatie kan zo worden vastgelegd welke fenomenen kunnen worden ingediend, c.q. zullen worden afgenomen. Deze selectie van verschijnselen zal in goed overleg met de deelnemende organisatie worden vastgesteld. Voor wijzigingen contact opnemen via de op de home-pagina gegeven contactinformatie.

Hoofdontvangers en partnersites ontvangen logingegevens voor toegang tot de servicedatabase. Om de performance te garanderen is het aantal toegestane queries per uur per deelnemer beperkt, meestal 60 stuks per uur (m.a.w.: waarnemingen kunnen eens per minuut opnieuw worden opgevraagd). De meest recente waarnemingen worden geboden in een per organisatie op maat gemaakte view waarbij de aanbevolen werkwijze is de records direct in een eigen werktabel te plaatsen voor verdere verwerking of gebruik. Voor realisatie van zo'n werktabel is een databasescript beschikbaar, zie de downloads hieronder.

Afhankelijk van de gewenste verdere werkwijze kunnen records direct getoond worden vanaf die tabel*, of kan als de waarnemingen gearchiveerd moeten worden, worden geconverteerd naar het eigen database-format. Velden swextobs_oid en swextobs_edt kunnen gebruikt worden om te bepalen welke meldingen nieuw zijn en of reeds aanwezige meldingen zijn gewijzigd.

Ook kan e.e.a worden opgeslagen in de indeling als bij Skywarn, dan is het advies de gegevens opnieuw te normaliseren. Om de daarvoor nodige subtabellen te creeren en vullen kunnen hieronder (MySQL) scripts worden gedownload. Alternatief is de inhoud van die tabellen als set CSV bestanden beschikbaar.
Bij deze werkwijze kunnen eventueel reeds aanwezige meldingen gewoon worden overschreven of, naar keuze, bijgewerkt met de nieuwe set gegevens.

 • tblswtemp.zip
  (MySQL) Statement om de genoemde werktabel ("tblSWTemp") aan te maken. Indien daadwerkelijk MySQL wordt gebruikt dan kiezen voor een recente versie, minstens 5.x.
 • swtables.zip
  Statements om de hulptabellen voor verschijnselen, meldingstatus, windrichtingen en afstanden aan te maken en te vullen, e.e.a. voor MySQL, maar met geringe aanpassingen ook voor andere DBMS bruikbaar.
 • swcsvdata.zip
  Alleen de gegevens uit de hulptabellen als .CSV bestanden.

* Van 02:00 tot 04:00 lopen backups en database-onderhoud met mogelijke impact op de performance. Let op: in zeldzame gevallen, als een van de "constante" waarden zou wijzigen, is het tijdens het onderhoud mogelijk dat enkele minuten geen, of niet alle, records worden geleverd.

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007